Các tùy chọn mua hàng
     

Hiện tại bạn đã có thể mua các giấy phép của Windows Server 2008 thông qua các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), đại lý bán lẻ, nhà cung cấp hệ thống và công ty lắp ráp máy tính – cũng như mua trực tuyến thông qua Trung Tâm thông tin Sản phẩm của Microsoft.

Phần mềm đánh giá

Đánh giá Windows Server 2008 hiện nay
Bản phần mềm đánh giá của Windows Server 2008 hiện tại đã có để bạn có thể tải xuống. Khi tải xuống bản phần mềm đánh giá, bạn sẽ tự động được đăng ký để truy cập tới các tài nguyên liên quan tới bản phần mềm đánh giá.

Thông tin về Giá cả và Cấp phép

Tính giá cho Windows Server 2008
Tìm thông tin về cách tính giá của Windows Server 2008 đối với hệ điều hành, quyền truy cập cho máy trạm và các giấy phép connector bên ngoài.

Windows Cấp phép cho Windows Server 2008
Tìm hiểu các thông tin mới về cấp phép để có được cái nhìn tổng quan về việc cấp phép cho các bản phần mềm, công nghệ cụ thể và tìm câu trả lời cho những thắc mắc thường gặp.

Chương trình bảo hiểm phần mềm của Microsoft
Chương trình Bảo hiểm phần mềm của Microsoft (Software Assurance - SA) tạo điều kiện cho khách hàng có được lợi ích tối đa từ khoản đầu tư cho phần mềm của mình nhờ kết hợp phần mềm mới nhất với hỗ trợ qua điện thoại, các dịch vụ cho đối tác, đào tạo và các công cụ CNTT giúp khách hàng triển khai, quản lý và chuyển đổi phần mềm. Windows Server 2008 hiện cũng đã có qua chương trình bảo hiểm phần mềm.  

Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên mua Bảo hiểm phần mềm cho máy chủ và Giấy phép truy cập cho máy trạm (CAL) của mình để có thể sử dụng phiên bản Windows Server mới nhất và tận dụng nhiều lợi ích bổ sung của chương trình Bảo hiểm phần mềm của Microsoft.
 
 


Cách thức mua

1 Cấp phép

1 Giá cả

2 Các tùy chọn mua hàng


 
 
 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft