Learning
 
  Lợi ích
     

Đối với tổ chức

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động. Những tổ chức được Microsoft chứng nhận về giải pháp hay công nghệ có hiệu suất làm việc cao hơn so với những tổ chức không có chứng nhận. Với mỗi nhân viên trong tổ chức được chứng nhận thì hiệu quả hoạt động của tổ chức đấy tăng bất kể tỉ lệ nhân viên được chứng nhận tăng từ 37% đến 38% hay tăng từ 60% đến 61%.

 • Nâng cao giá trị, uy tín và khả năng phục vụ khách hàng. Được Microsoft chứng nhận chính là sự khẳng định các tổ chức đã tuân thủ và có khả năng cung cấp các sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế. Những sản phẩm của tổ chức đó sẽ đáp ứng được nhu cầu và làm hài lòng khách hàng khắp nơi trên thế giới.

 • Tận dụng tối đa các tiện ích của CNTT. Được đào tạo bài bản và chính qui sẽ giúp các tổ chức tinh thông và tận dụng hết được các công nghệ, giải pháp của Microsoft.

 • Bảo mật hệ thống, giảm thời gian chết. Những tổ chức được chứng nhận của Microsoft sẽ cung cấp PC và Server cao hơn tiêu chuẩn an ninh thông thường và giảm được thời gian chết khi sắp xếp triển khai các ứng dụng.

Đối với cá nhân

 • Tăng cơ hôi nghề nghiêp. Đạt được chứng chỉ Microsoft là cách xác minh sự thành thạo của bạn khi làm việc với các sản phẩm và công nghệ của Microsoft. Chứng chỉ Microsoft là cách thể hiện mình là một người lãnh đạo kỹ thuật có khả năng thực thi thành công các giải pháp của Microsoft cho công ty hoặc khách hàng của bạn.

 • Xác nhận kiến thức và khả năng. Ngành công nghệ thông tin, cấp trên, khách hàng và đồng nghiệp của bạn sẽ thừa nhận chứng chỉ của bạn như là một sự công nhận về kiến thức và khả năng mà bạn đạt được qua kinh nghiệm.

 • Đào sâu nghiên cứu chuyên môn. Chuẩn bị cho việc thi lấy chứng chỉ đòi hỏi bạn trang bị kiến thức về tất cả các lĩnh vực sản phẩm hoặc công nghệ mà bạn đang học. Quá trình phát triển của việc kiểm tra nghiêm ngặt này bao gồm các phân tích các phần việc ở tầm nhìn rộng, việc cân nhắc của các chuyên gia kỹ thuật, và bài kiểm tra thử nghiệm nhằm đảm bảo tính thích đáng và chính xác của mỗi chứng chỉ.

 • Được phép truy cập vào các công cụ liên quan đến nghề nghiệp, vào các nhóm thảo luận riêng, trung tâm hỗ trợ sản phẩm hoàn chỉnh và hướng dẫn hỗ trợ sản phẩm trực tiếp từ Microsoft thông qua khu vực được tăng cường bảo mật của trang MCP Member.

 • Được người trong ngành công nhận kiến thức và sự thành thạo sản phẩm, công nghệ Microsoft.
 • Được giảm giá khi đăng ký chương trình MSDN (Microsoft Developer Netowork). (MCP sẽ được chiết khấu hoặc giảm giá nếu đăng ký một năm chương trình MSDN trong suốt năm đầu tiên tính từ lúc đậu chứng chỉ. Chi tiết thực hiện thay đổi tùy thuộc vào vị trí địa lý, xem chi tiết trong Welcome Kits. Chiết khấu hoặc giảm giá là 50 USD cho thư viện MSDN.)

 • Được truy cập vào những khoản giảm giá đặc quyền cho các sản phẩm và dịch vụ từ các công ty được chọn. Các cá nhân hiện đang trong giai đoạn được công nhận có thể truy cập vào trang MCP Member và chọn Other Benefits để tìm hiểu thêm về các khoản giảm giá đặc quyền này.

 • Được sử dụng biểu trưng (logo) MCP, chứng chỉ, kết quả thi, thẻ MCP, huy hiệu cài áo để nhận dạng bạn như một MCP với đồng nghiệp và khách hàng. Bạn có thể tải các tệp biểu trưng và kết quả thi từ trang MCP Member sau khi nhận chứng chỉ.

 • Được mời tham dự các buổi hội nghi của Microsoft, các buổ̉i đào tạo kỹ thuật và các sự kiện đặcc biệt.

 • Được truy cập miễn phí vào tạp chí điện tử MCP (đây là tạp chí phát triển nghề nghiệp và chuyên môn). Nội dung trên trang tạp chí điện tử MCP này gồm có số hiện hành (chỉ dành cho MCP), nội dung phụ và mục báo điện tử, cơ sở dữ liệu chỉ dành cho MCP, chat với các chuyên gia kỹ thuật của Microsoft hoặc các chuyên gia khác.
 • Được giảm giá khi đăng ký thành viên của PASS (Professional Association for SQL Server). Cùng với việc đóng vai trò chính trên toàn cầu, nhóm người dùng sử dụng Microsoft SQL Server, các thành viên được hưởng quyền truy cập duy nhất vào thế giới của những cơ hội giáo dục. PASS mở rộng lời mời cho các MCP nhằm tận dụng cơ hội hội viên biểu quyết và tất cả các phần thưởng kèm theo mà chỉ tốn có US$ 50 (giá thường là US$ 100). Hãy truy cập trang MCP Member để biết thêm chi tiết các thông tin về cách nhận những lợi ích này.

Giá trị của chứng chỉ,  Khảo sát của ZDNet Asia,  Kỹ năng IT và công việc – Viễn cảnh của khu vực Châu Á Thái Bình Dương

 
 


Đào tạo

1 Giới thiệu

1 Chứng chỉ

2 Chứng chỉ cho Windows Server 2008

2 Các đối tác được ủy quyền


 
   
 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft