So sánh các tùy chọn cài đặt Server Core
     

KEY: = không có | = Một phầnl/Giới hạn| = Đầy đủ

Server Role

Enterprise

Datacenter

Standard

Web

Itanium

Active Directory Domain Services

checked checked checked notavail notavail

Active Directory Lightweight Directory Services

checked checked checked notavail notavail

DHCP Server

checked checked checked notavail notavail

DNS Server

checked checked checked notavail notavail

File Services

checked checked availlable notavail notavail

Hyper-V

checked checked checked notavail notavail

Print Services

checked checked checked notavail notavail

Web Services (IIS)*

availlable availlable availlable availlable notavail

*ASP.NET không có sẵn với các tùy chọn cài đặt Server Core trong tất cả các phiên bản.

 
 


Các phiên bản

7 Tổng quan về các phiên bản

6 So sánh các đặc tính mới

6 So sánh các vai trò máy chủ

5 Các đặc tính khác biệt

4 So sánh các tùy chọn cài đặt
Server Core

3 So sánh các đặc tính và thông số kỹ thuật

2 Các phiên bản không có Hyper-V

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft