Khả năng kết hợp linh hoạt
     

Hãy tìm hiểu thêm về các ưu điểm khi sử dụng Windows Server 2008 kết hợp với Windows Vista và tìm thông tin về cách thức Windows Server 2008 có thể kết hợp uyển chuyển với các nền tảng và ứng dụng khác.

Kết hợp sức mạnh với Windows Vista
Bạn sẽ thấy việc kết hợp sử dụng Windows Vista và Windows Server 2008 sẽ mang lại một cơ sở hạ tầng tính toán mạnh mẽ và tối ưu hóa.

Các ứng dụng được hỗ trợ
Tìm thông tin về các nền tảng máy chủ dành cho Windows Server 2008.

Những ứng dụng của bên thứ ba
Tìm thông tin về những ứng dụng của các hãng thứ ba dành cho Windows Server 2008.

Hỗ trợ cho UNIX
Tìm hiểu cách thức Windows Server 2008 cùng làm việc với UNIX.

 
 


Chi tiết sản phẩm

4 Tổng quan

3 Điểm mới nổi bật

2 Lý do nâng cấp

1 Câu hỏi thường gặp

2 Yêu cầu hệ thống

1 Kết hợp linh hoạt

1 Lộ trình

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft