Hỗ trợ cho UNIX
     

Nhiều đặc tính mới của Windows Server 2008 cho phép môi trường Windows và UNIX cùng tồn tại và làm việc với nhau, giúp bạn tận dụng tối đa dữ liệu và các ứng dụng trên nền tảng UNIX hiện có và giảm bớt các chi phí:

  • Subsystem for UNIX-based Applications (Hệ thống phụ hỗ trợ ứng dụng hoạt động trên nền UNIX, gọi tắt là SUA) và các tiện ích đi kèm cho phép bạn biên soạn và chạy các ứng dụng trên nền UNIX 32 bit hoặc 64 bit trong môi trường Windows, mà không cần thay đổi hoặc nếu có thì thay đổi rất ít mã nguồn ban đầu. SUA đem tới một môi trường giống như hệ điều hành UNIX và bao gồm tên file case-sensitive, chức năng kiểm soát công việc, các công cụ biên soạn, và khả năng sử dụng hơn 300 lệnh, tiện ích và shell script của UNIX. Do SUA được thiết kế để chạy phía trên Window kernel nên đem tới tính năng UNIX thực sự mà không cần bất kỳ quá trình mô phỏng nào cả, điều này cho phép có được hiệu quả hoạt động cao.

  • Hiện tại, các ứng dụng UNIX có thể kết nối với Windows Windows DLL, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi từ Oracle trong môi trường UNIX sang Oracle trong môi trường Windows, và khiến lưu giữ các logic nghiệp một cách dễ dàng hơn khi chuyển đổi từ các ứng dụng cơ sở dữ liệu sang Windows và Microsoft SQL Server 2008.

  • LPR Port Monitor cho phép người dùng truy cập tới máy tính hoạt động trên nền UNIX để in bằng những thiết bị được gắn với các máy tính này.

  • Telnet Server cho phép những người dùng từ xa trên các hệ điều hành UNIX thực hiện các tác vụ quản trị theo dòng lệnh và chạy các chương trình bằng cách sử dụng một Telnet client.

Nhờ những đặc tính trên đây, quản trị viên sẽ tận dụng tối đa cả môi trường UNIX và Windows, bao gồm khả năng dễ dàng chạy các ứng dụng UNIX song song với các ứng dụng hiện đại và hoàn hảo của Windows và .NET.

 
 


Chi tiết sản phẩm

4 Tổng quan

3 Điểm mới nổi bật

2 Lý do nâng cấp

1 Câu hỏi thường gặp

2 Yêu cầu hệ thống

2 Kết hợp linh hoạt

1 Lộ trình

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft