Các ứng dụng được hỗ trợ
     

Các ứng dụng máy chủ của Microsoft được hỗ trợ trong Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 là hệ điều hành Windows Server thế hệ kế tiếp và đem tới những cải tiến đáng kể cho hệ điều hành nền tảng so với Windows Server 2003. Những cải tiến đáng chú ý bao gồm những cải tiến về nối mạng, các tính năng bảo mật tiên tiến, khả năng quản lý vai trò máy chủ được tập trung hóa, các công cụ giám sát hiệu năng và độ tin cậy, failover clustering, triển khai, và hệ thống file. Do có những cải tiến này được thực hiện đối với hệ điều hành cơ sở nên không thể đảm bảo khả năng tương thích ngược của tất cả các ứng dụng. 

Hãy tìm hiểu về việc chuyển đổi và nâng cấp từ Microsoft Windows Server 2008.

Danh sách dưới đây cho biết những sản phẩm, công nghệ nào của Microsoft tương thích với Windows Server 2008 và những sản phẩm, công nghệ nào không tương thích. Một số sản phẩm cần một gói dịch vụ để chạy trực tiếp trên Windows Server 2008.

Các ứng dụng tương thích hiện nay
2 Các ứng dụng sẽ tương thích trong tương lai
3 Các ứng dụng không tương thích

Các ứng dụng tương thích hiện nay

Các ứng dụng sẽ tương thích trong tương lai và SKU của Windows Server 2008

 • Microsoft Application Virtualization 4.5

 • Microsoft Dynamics AX 2009

 • Microsoft Dynamics GP 10 SP2

 • Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3

 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1

 • Microsoft Dynamics NAV 2009

 • Microsoft Dynamics SL 7 FP1

 • Microsoft Forefront Client Security SP1*

 • Microsoft Host Integration Server 2006 SP1

 • Microsoft Operation Manager 2005 SP1**

 • Microsoft SQL Server 2008

 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP1

 • Microsoft System Center Essentials 2007 SP1

 • Microsoft System Center Operations Manager SP1

 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager

 • Microsoft Virtual PC 2007

 • Microsoft Virtual Server 2005 R2 SP1

 • Microsoft Windows Essential Business Server 2008

 • Microsoft Windows HPC Server 2008

 • Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP1

 • Microsoft Windows Small Business Server 2008

 • Microsoft Windows Storage Server 2008

* Trừ Management Server Roles
** Chỉ hỗ trợ máy trạm và Agent

Về đầu trang

Các ứng dụng không tương thích

 • Microsoft BizTalk 2004 và phiên bản cũ hơn

 • Microsoft Commerce Server 2002 và phiên bản cũ hơn

 • Microsoft Compute Cluster Server 2003

 • Microsoft Exchange Server 2003

 • Microsoft Host Integration Server 2004 và phiên bản cũ hơn

 • Microsoft Internet Security, Acceleration Server 2006 và phiên bản cũ hơn

 • Microsoft Office Communications Server 2007

 • Microsoft Speech Server 2004 R2

 • Microsoft SQL Server 2000 và phiên bản cũ hơn

 • Microsoft System Center Reporting Manager 2006

 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP1

 • Microsoft Systems Management Server 2003

Về đầu trang

 
 


Chi tiết sản phẩm

4 Tổng quan

3 Điểm mới nổi bật

2 Lý do nâng cấp

1 Câu hỏi thường gặp

2 Yêu cầu hệ thống

2 Kết hợp linh hoạt

1 Lộ trình

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft