Cơ sở hạ tầng lõi
     

Trang [1] | 2

Windows Server hỗ trợ các dịch vụ cơ sở hạ tầng lõi cần thiết để vận hành mạng. Do Windows Server ngày càng hoàn thiện nên đã có những vai trò và đặc tính như vậy. Windows Server 2008 duy trì và tăng cường các dịch vụ cơ sở hạ tầng lõi, các dịch vụ này luôn là một phần của Windows Server, đem tới một nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp của bạn:

Các dịch vụ File và in ấn
Các dịch vụ file và in ấn đã được nâng cao trong Windows Serve 2008 để cho phép quản lý file tốt hơn và cải thiện tính năng hỗ trợ in ấn. Gói giao thức TCP/IP mới giúp tăng tốc độ truyền giữa Windows Server 2008 và các hệ thống máy trạm dùng Windows Vista và Windows XP Service Pack 2. Windows Server cũng có DFS-R (Distributed File System for Replication) để tối ưu hóa tải làm việc của mạng khi làm việc tại các khu vực văn phòng chi nhánh và các khu vực ở xa.

Windows Server 2008 chứa snap-in MMC (Microsoft Management Console) trong PMC (Print Management Console) cho phép bạn cài đặt, quan sát và quản lý tất cả các máy in trong tổ chức của mình từ bất cứ máy tính nào đang chạy hệ điều hành Windows Server 2003 R2, Windows Vista, hoặc Windows Server 2008. Hệ thống con phục vụ in ấn chứa một kiến trúc in ấn mới mang lại cho người dùng hiệu năng in ấn và máy chủ phục vụ in ấn tốt hơn, và cung cấp một nền tảng mới cho các ứng dụng trong tương lai.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Giải pháp Lưu trữ và In ấn của Windows Server 2008.  

Internet Information Server 7 (IIS 7.0)
Internet Information Server 7 (IIS 7.0) tăng cường khả năng hỗ trợ ứng dụng của IIS 6.0  nhờ cung cấp một nền tảng dễ quản lý, có tính bảo mật được tăng cường để phát triển và host các dịch vụ và ứng dụng Web một cách đáng tin cậy. Những cải tiến này bao gồm: 

 • Khả năng quản lý máy chủ và các ứng dụng, dịch vụ Web hiệu quả hơn.

 • Khả năng triển khai/ cấu hình nhanh hơn cho các dịch vụ và ứng dụng Web trên khắp các server farm.

 • Một nền tảng Web tùy biến, được bố trí hợp lý và hiệu quả hơn.
 • Hiệu năng và khả năng mở rộng lớn hơn cho các ứng dụng và dịch vụ Web.

 • Khả năng kiểm soát và quan sát cách thức và thời điểm các ứng dụng và dịch vụ sử dụng các nguồn tài nguyên quan trọng của hệ điều hành.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Nền tảng Web và Ứng dụng của Windows Server 2008.

Domain Name System (DNS)
Domain Name System (DNS) là một hệ thống định danh các máy tính và dịch vụ web được tổ chức theo thứ bậc các domain. Các mạng TCP/IP, như là Internet, sử dụng DNS để định vị các máy tính và dịch vụ qua các tên gọi thân thiện với người dùng. Một tên gọi thân thiện với người dùng thì dễ học và dễ nhớ hơn so với các địa chỉ được thể hiện bằng chữ số mà máy tính sử dụng để trao đổi thông tin trên toàn mạng.

Hiện tại, Windows Server 2008 hỗ trợ việc đặt địa chỉ cho Internet Protocol phiên bản 6 (IPv6), cũng như tải khu vực nền, điều này cho phép máy chủ đáp ứng nhanh hơn với máy trạm. Đối với những tổ chức nào không triển khai WINS nhưng lại sử dụng một single label DNS name suffix có thể sử dụng khu vực GlobalNames để giải quyết các single label suffix. Đối với các tổ chức triển khai Read-Only Domain Controllers (RODCs), Windows Server 2008 có thể tạo ra một khu vực chỉ đọc chính trên máy chủ DNS đang hoạt động trên RODC.

Dynamic Host Control Protocol (DHCP)
Giao thức DHCP trong Windows Server 2008 đã được tăng cường để hỗ trợ IPv6 cũng như Network Access Protection (NAP). Các máy trạm sử dụng địa chỉ IPv6 dài hơn được hỗ trợ hoàn toàn bởi máy chủ cài Windows Server 2008 DHCP. Khi sử dụng NAP, máy chủ DHCP có thể cấp một địa chỉ IP hạn chế tới những máy trạm không đáp ứng các yêu cầu chính sách của NAP. Mỗi khi một máy trạm tìm cách làm mới một đường thuê IP, chính sách an toàn cũng được xem xét lại và thực thi.

Windows Internet Name Service (WINS)
WINS không phải là một giao thức định danh bắt buộc trong Windows Server 2008, nhưng giao thức này vẫn được hỗ trợ như một dịch vụ mạng. Nếu muốn sử dụng WINS trong phạm vi mạng của mình, bạn sẽ phải bổ sung giao thức này như một đặc tính trong Windows Server 2008

Active Directory (AD)
Việc Windows Server 2008 cung cấp Active Directory đã mang lại nhiều tính năng nâng cao. Các tính năng này tăng cường khả năng hỗ trợ và bảo mật của một mạng dưạ trên nền Active Directory. Tính năng hỗ trợ Active Directory đã được tăng cường và mở rộng, bao gồm:

 • Active Directory Domain Services.

 • Active Directory Lightweight Directory Services.

 • Active Directory Certificate Services.
 • Active Directory Federation Services.

 • Active Directory Rights Management Services.

Để có thêm thông tin, hãy ghé thăm trang Quản lý Nhận dạng và Truy cập của Windows Server 2008.

Sao lưu và Khôi phục —Windows Server Backup
Vai trò Windows Deployment Services trong Windows Server 2008 là một phiên bản của Remote Installation Services (RIS) được cập nhật và thiết kế lại. Windows Deployment Services cho phép bạn triển khai các hệ điều hành Windows một cách hiệu quả, đặc biệt Windows Vista và Windows Server 2008. Các tính năng nâng cao này bao gồm:
 • Khả năng truyền dữ liệu và ảnh bằng cách triển khai multicast.

 • Khả năng truyền dữ liệu và ảnh bằng multicast trên một máy chủ độc lập.
 • Không hỗ trợ các ảnh RISETUP hoặc màn hình OSChooser

 • Máy chủ TFTP được tăng cường
 • Khả năng network boot các máy tính dựa trên kiến trúc x64 với Extensible Firmware Interface (EFI).

 • Báo cáo các chỉ số đo cho các quá trình cài đặt.
 • Khả năng triển khai Windows Vista và Windows Server 2008.

 • Windows PE là hệ điều hành khởi động
 • Khả năng cài đặt qua ảnh bằng các file Windows image (.wim).

 • Một máy chủ PXE (Pre-Boot eXecution Environment) có khả năng mở rộng và hiệu năng cao.
 • Một máy chủ PXE (Pre-Boot eXecution Environment) có khả năng mở rộng và hiệu năng cao.
 • Một định dạng mới cho menu khởi động để chọn các ảnh khởi động.

 

Trang [1] | 2

 
 


Công nghệ

7 Active Directory

6 Chi nhánh và văn phòng toàn cầu

5 Cơ sở hạ tầng lõi

4 Tính sẵn có cao

3 Hiệu năng cao

2 Nhận dạng và truy cập

1 Ảo hóa trình diễn

7 Bảo mật và thực thi chính sách

6 Quản lý Máy chủ

5 Ảo hóa và Hợp nhất

4 Các giải pháp lưu trữ và in ấn

3 Nền tảng Web và Ứng dụng

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft