Hiệu năng cao
     

Phương thức tính toán truyền thống được thực hiện dưới hình thức một ứng dụng chạy trên một máy chủ hay một workstation.Tất cả các lệnh của một ứng dụng đều được xử lý trên hệ thống cục bộ. Trong khi đó, tính toán hiệu năng cao (HPC) lại sử dụng sức mạnh xử lý của nhiều hệ thống để xử lý các lệnh của một ứng dụng. Việc phân phối khối lượng xử lý trên nhiều hệ thống sẽ giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu.

Lợi ích và các khoản tiết kiệm chi phí của Windows Server 2008 mở rộng tới Windows HPC Server 2008 để phục vụ cho môi trường tính toán hiệu năng cao (HPC) của bạn. Windows HPC Server 2008 được xây dựng trên nền Windows Server 2008, công nghệ 64 bit và có thể mở rộng một cách hiệu quả tới hàng nghìn lõi xử lý với tính năng có sẵn để cải thiện hiệu suất, và giảm tính phức tạp của môi trường HPC. Windows HPC Server 2008 cho phép triển khai rộng rãi hơn bằng cách đem tới cho người dùng cuối những trải nghiệm phong phú và tích hợp, mở rộng từ ứng dụng máy bàn tới các cụm máy, và bao gồm một bộ trọn vẹn các công cụ triển khai, quản trị và giám sát. Các công cụ này dễ triển khai, quản lý và tích hợp với hạ tầng CNTT hiện có của bạn

Các tính năng nâng cao của Windows HPC Server 2008
Windows HPC Server 2008 được xây dựng dựa trên hệ điều hành Windows Server 2008 và cung cấp một môi trường clustering đầy đủ. Windows HPC Server 2008 có thể mở rộng để hỗ trợ những trường hợp triển khai ở quy mô lớn và chứa một trình lập lịch mới, khả năng dự phòng máy chủ tốt hơn dựa trên công nghệ Windows Deployment Services của Windows Server 2008, một giao diện MS-MPI (Microsoft Message Passing Interface) nhanh hơn chứa tính năng mới hỗ trợ Network Direct, và một giao diện quản lý mới.

Windows HPC Server 2008 tương thích với các sản phẩm khác của Microsoft nhằm giúp nâng cao hiệu suất HPC và cải thiện trải nghiệm nói chung của người dùng cuối. Những trải nghiệm này bao gồm: khả năng cộng tác qua Microsoft Office SharePoint Server và Windows Workflow Foundation; khả năng quản lý và hiệu quả được tăng cường bằng cách tích hợp với các giải pháp Microsoft System Center. Nhờ tích hợp với Windows Communication Foundation (WCF), Windows HPC Server 2008 cho phép chuyên gia phát triển làm việc với các ứng dụng SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ) để khai thác sức mạnh của quá trình tính toán song song được đưa ra trong các giải pháp HPC.

Cũng có nhiều hãng cung cấp phần mềm, trong các ngành dọc khác nhau, đã thiết kế các ứng dụng của họ sao cho chúng có thể vận hạn uyển chuyển với Windows HPC Server 2008 nhằm đảm bảo rằng người dùng có thể gửi, theo dõi công việc từ các ứng dụng quen thuộc mà không phải học thêm về những giao diện người dùng mới và phức tạp. Ngoài tính năng hỗ trợ OpenMP, MPI và các dịch vụ Web, Windows HPC Server 2008 còn hỗ trợ các provider thư viện số, trình tối ưu hóa hiệu năng, trình thông dịch và trình giải lỗi song song gốc của các hãng cung cấp thứ 3 để phát triển và  khắc phục các chương trình song song.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Windows HPC.
 
 


Công nghệ

7 Active Directory

6 Chi nhánh và văn phòng toàn cầu

5 Cơ sở hạ tầng lõi

4 Tính sẵn có cao

3 Hiệu năng cao

2 Nhận dạng và truy cập

1 Ảo hóa trình diễn

7 Bảo mật và thực thi chính sách

6 Quản lý Máy chủ

5 Ảo hóa và Hợp nhất

4 Các giải pháp lưu trữ và in ấn

3 Nền tảng Web và Ứng dụng

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft