Ảo hóa trình diễn với Terminal Services
     

TS DiagramTerminal Services trong Windows Server 2008 có thể mang lại khả năng truy cập tập trung tới các ứng dụng mà không cần cung cấp một desktop đầy đủ từ xa: Đối với người dùng cuối, ứng dụng xuất hiện như thể đang hoạt động trên desktop tại chỗ, trong khi đó, trên thực tế, người dùng chỉ đang thao tác với phần trình diễn của ứng dụng đang chạy từ xa này. Với Terminal Services trong Windows Server 2008, tổ chức có thể cung cấp khả năng truy cập bảo mật hơn tới các ứng dụng được tập trung hóa mà không cần một mạng riêng ảo (VPN) và không cần phải mở hết các cổng không mong muốn trên trên các tường lửa. Điều này giảm bớt tính phức tạp cần thiết để cung cấp khả năng truy cập bảo mật từ xa tới các ứng dụng và dữ liệu. Trường hợp triển khai với nhiều máy chủ, các tính năng mới về cân bằng tải đem tới một phương thức đơn giản để đảm bảo hiệu năng tối ưu bằng cách mở rộng các phiên trong các nguồn tài nguyên có sẵn, chịu tải ít nhất. Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm trang web Ảo hóa trình diễn với Terminal Services.

Ảo hóa trình diễn với Terminal Services
Download Silverlight
Terminal Services (TS), một trong những công nghệ ảo hóa chủ chốt trong Windows Server 2008, cho phép ứng dụng có thể chạy tại một khu vực nhưng lại được điều khiển từ một khu vực khác, gọi là ảo hóa trình diễn. Nhờ khả năng ảo hóa trình diễn với Terminal Services, bạn có thể cài đặt và quản lý ứng dụng trên máy chủ trung tâm đặt tại một trung tâm dữ liệu, ảnh của màn hình sẽ được gửi tới người dùng, và đổi lại máy trạm phía người dùng sẽ gửi lại các keystrokes và sự di chuyển của con trỏ cho máy chủ.  Khi sử dụng Terminal Services, quản trị viên có thể cung cấp cho người dùng từng ứng dụng và dữ liệu riêng mà họ cần để thực hiện công việc của mình, hoặc cung cấp toàn bộ desktop từ xa. Từ góc độ người dùng, các ứng dụng này được tích hợp một cách nhịp nhàng với cảm quan và khả năng thao tác giống như các ứng dụng đang vận hành tại chỗ. 

Tăng tốc việc triển khai ứng dụng

  • Cung cấp các ứng dụng phong phú hơn tới các thiết bị mà ban đầu các ứng dụng này không được hỗ trợ.

  • Nhanh chóng chuyển sang sử dụng các hệ điều hành mới, như Windows Vista.

  • Triển khai các ứng dụng một lần trên máy chủ, thay vì trên các desktop tại chỗ.

Cải thiện hiệu quả làm việc của các nhân viên đang làm việc từ xa.

  • Tăng cường hiệu quả hoạt động của ứng dụng trên các kết nối băng thông hẹp.

  • Khởi động các ứng dụng phong phú thông qua trang web hoặc cổng thông tin Microsoft SharePoint®

  • Các chương trình TS RemoteApp™ tích hợp chặt chẽ với desktop tại chỗ.

Giúp bảo mật dữ liệu và ứng dụng

  • Giúp loại bỏ nguy cơ mất cắp dữ liệu khi máy xách tay bị mất hoặc bị lấy cắp.

  • Các dữ liệu được tập trung hóa sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về việc tuân thủ các quy định, chính sách.

  • Kết nối qua https tới các ứng dụng nội bộ mà không cần hệ thống VPN.

Lễ ra mắt Windows Server 2008

Ericom Software đã cung cấp một tính năng nâng cao, hoàn toàn miễn phí cho Windows Server 2008, đó là Terminal Services, để đơn giản hóa công tác quản lý các dịch vụ đầu cuối (TS). Phần mềm này cho phép các tổ chức linh hoạt đăng tải ứng dụng để truy cập nhập thông qua một giao diện GUI gốc hoặc giao diện Web.

Tìm hiểu thêm về phần mềm Ericom PowerTerm WebConnect dành cho Windows Server 2008 tại www.ericom.com/ws08

 
 


Công nghệ

7 Active Directory

6 Chi nhánh và văn phòng toàn cầu

5 Cơ sở hạ tầng lõi

4 Tính sẵn có cao

3 Hiệu năng cao

2 Nhận dạng và truy cập

1 Ảo hóa trình diễn

7 Bảo mật và thực thi chính sách

6 Quản lý Máy chủ

5 Ảo hóa và Hợp nhất

4 Các giải pháp lưu trữ và in ấn

3 Nền tảng Web và Ứng dụng

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft