Nền tảng Web và ứng dụng
     

Với Internet Information Services 7.0 (IIS 7.0), Windows Server 2008 đem tới một nền tảng có độ bảo mật cao, dễ quản lý để phát triển và host cho các dịch vụ và ứng dụng Web một cách đáng tin cậy. Không chỉ dừng lại ở vai trò một Web server, IIS 7.0 còn là một cải tiến lớn cho nền tảng Web của Windows và đóng vai trò trung tâm trong việc thống nhất các công nghệ nền tảng Web của Microsoft Web — các dịch vụ ASP.NET, Windows Communication Foundation Web, và Windows SharePoint Services.

Nền tảng Web và ứng dụng của Windows Server 2008 giúp  triển khai và quản lý trở nên hiệu quả hơn, đem tới hiệu năng cao hơn, độ bảo mật cao hơn, và các ứng dụng, dịch vụ Web có khả năng tùy biến nhiều hơn.

Các đặc tính được tăng cường của Internet Information Services 7.0 (IIS 7.0)
IIS 7.0 mang lại những khả năng mới, cải thiện mạnh mẽ cách thức phát triển, triển khai và quản lý các giải pháp Web. Để tìm hiểu thêm, xin ghé thăm Trang Web Internet Information Services (IIS) . Những cải tiến trong IIS 7.0 bao gồm:

 • Kiến trúc theo module. IIS 7.0 đem tới cho quản trị viên một mức độ quản lý chưa từng có đối với Web server của họ. IIS 7.0 được thiết kế để cho phép các chuyên gia CNTT tùy biến một cách chính xác những tính năng nào được cài đặt và chạy trên Web server . Hiện nay, IIS được xây dựng thành hơn 40 module tính năng mà có thể được cài đặt độc lập trên Web server, điều này giảm đáng kể bề mặt có thể bị tấn công và giảm bớt yêu cầu công việc của máy chủ.

 • Các API có khả năng mở rộng toàn diện. Kiến trúc linh hoạt và có khả năng mở rộng của IIS 7.0 cung cấp cho chuyên gia phát triển những cơ hội mới để tùy biến Web server. Các đặc tính cốt lõi của Web server IIS 7.0 được xây dựng bằng một bộ mới các API công cộng cho Web server mà chuyên gia phát triển có thể sử dụng để mở rộng, thay thế, hoặc thêm chức năng cho Web server. Các API này sẵn có như API gốc của Win-32 hay các API được quản lý của.NET Framework. Chuyên gia phát triển có thể tận dụng khả năng mở rộng của IIS 7.0, với bộ tính năng của công cụ ghi chép sự kiện, cấu hình và quản trị, đồng thời đem lại khả năng vận hành trơn tru cho các khách hàng sử dụng thành phần mở rộng của bên thứ ba.

 • Mô hình cấu hình thống nhất, có khả năng phân phối. Các khả năng quản trị phong phú khiến cho việc triển khai và quản lý các ứng dụng Web trên IIS 7.0 không phức tạp và hiệu quả. IIS 7.0 cung cấp cho chuyên gia phát triển và quản trị viên một hệ thống quản trị thống nhất để lưu trữ tất cả các thiết lập IIS và ASP.NET trong một định dạng XML duy nhất, và chứa một bộ mã được quản lý và API dạng tập lệnh để truy cập thông tin cấu hình trên toàn bộ nền tảng Web. Hệ thống cấu hình mới hỗ trợ các file cấu hình phân tán, được lưu trữ cùng với nội dung Web site hoặc ứng dụng.

  Những cải thiện này có liên quan mật thiết đến việc các ứng dụng được cấu hình và triển khai như thế nào. Do các thiết lập Web site và ứng dụng không còn gắn chặt với một cấu hình trung tâm trên máy nội bộ, việc cấu hình có thể được dễ dàng copy từ máy trạm của nhà phát triển đến một máy chủ chạy thử, và sau đó đến Web server sản xuất. Sau khi một Web site đang trong tình trạng sản xuất, quản trị viên có thể chia sẻ thông tin cấu hình khắp các máy chủ ngoại vi, tránh được việc tái tạo tốn kém và dễ phát sinh lỗi và các vấn đề đồng bộ hóa thủ công.
 • Các công cụ quản trị hữu hiệu. IIS 7.0 cung cấp một bộ các tính năng quản lý làm đơn giản hóa các công việc thường ngày trong quản lý các Web site và ứng dụng. IIS 7.0 bao gồm một công cụ giao diện người dung đồ họa (GUI) mới, một tiện ích dòng lệnh mới, một API được quản lý mới, và Windows Management Instrumentation (WMI) mới để tự động hóa các công việc quản lý. Tất cả các tính năng quản trị mới này hỗ trợ thống nhất việc quản lý các thiết lập IIS và ASP.NET cùng nhau.

  Công cụ quản trị GUI mới trong IIS 7.0 mang lại một công cụ mới và hữu hiệu hơn để quản lý Web server. Nó hỗ trợ các thiết lập cấu hình cho cả IIS và ASP.NET, người sử dụng đăng ký thành viên, và các dữ liệu vai trò, cũng như thông tin. Các thiết lập cấu hình, người sử dụng đăng ký thành viên, dữ liệu chức năng, cũng như thông tin chẩn đoán chạy thực. GUI mới cũng cho phép người host hoặc quản trị Web site cấp quyền quản trị cho các nhà phát triển và sở hữu nội dung, do đó giảm đi chi phí sở hữu và gánh nặng quản trị cho chuyên gia IT. Nó hỗ trợ việc kết nối với máy chủ ở xa trên (qua tường lửa). và hoạt động trong cả hai môi trường máy chủ chuyên dụng và chia sẻ.

 • Các khả năng chẩn đoán mạnh mẽ. IIS 7.0 cho phép các nhà phát triển và chuyên gia IT dễ dàng hơn trong việc giải quyết các trục trặc với Web site và các ứng dụng, loại bỏ hàng giờ đồng hồ ngưng trệ tiềm tàng. IIS 7.0 cung cấp thông tin chẩn đoán hệ thống chạy thực cho các quản trị viên (ví dụ, các yêu cầu nào đang thực thi, chúng đã chạy được bao lâu, các URL nào chúng đang sử dụng, máy trạm nào chúng đang gọi và tình trạng là gì). IIS 7.0 cũng có thể được cấu hình để tự động ghi lại các sự kiện chi tiết đối với các yêu cầu khi phát hiện lỗi. Những khả năng chẩn đoán trong IIS 7.0 cũng có khả năng mở rộng, do đó các sự kiện chẩn đoán mới có thể thêm vào trong các module tùy chọn.

Tóm lại, IIS 7.0 được thiết kế để giúp bạn:

 • Đơn giản hóa việc phát triển, triển khai và cấu hình các ứng dụng và dịch vụ Web.
 • Giảm bớt các chi phí quản trị qua việc quản lý các cơ sở hạ tầng Web hiệu quả hơn.
 • Giảm thiểu việc chữa lỗi và các nguy cơ bảo mật nhờ khả năng kiểm soát tốt việc sử dụng Web server.
 • Nhanh chóng triển khai các giải pháp Web mạnh mẽ với một khung mở rộng mới.
 • Nhanh chóng triển khai các giải pháp Web mạnh mẽ với một khung mở rộng mới.

Chức vai trò mới Application Server (Máy chủ ứng dụng)
Application Server là một vai trò máy chủ được mở rộng trong Windows Server 2008. Với tính năng hoàn toàn mới, vai trò Application Server cung cấp một môi trường tích hợp để triển khai và chạy các ứng dụng nghiệp vụ tùy biến được xây dựng bằng Microsoft .NET Framework 3.0. Những tổ chức sử dụng ứng dụng Nghiệp vụ riêng (LOB), gồm cả các ứng dụng riêng, cần có Microsoft .NET Framework 3.0, Message Queuing, COM+, hoặc các giao dịch phân tán để phát triển đều có thể nhận thấy rằng việc thiết lập một môi trường hosting cho các ứng dụng này trở nên đơn giản hơn nhờ có vai trò máy chủ mới Application Server.

Để tìm hiểu thêm, xin ghé thăm trang Web Thư viện kỹ thuật của Windows Server 2008: Application Server.

Windows Media Services 2008
Windows Media Services là một tùy chọn cài đạt được hỗ trợ cho các quá trình cài đặt Server Core của Windows Server 2008. Windows Media Services 2008 là một nền tảng mạnh cho việc streaming trực tiếp hoặc theo yêu cầu các nội dung âm thành và hình ảnh tới máy trạm qua mạng Internet hoặc một mạng nội bộ. Với Windows Media Services 2008, bạn có thể stream các nội dung chất lượng cao tới:

 • Máy tính hoặc các thiết bị chiếu /phát nội dung sử dụng một trình chiếu/phát, như Windows Media Player.

 • Máy tính đang chạy Windows Media Services ủy nhiệm, đệm hoặc phân phối lại nội dung của bạn.

 • Các ứng dụng tùy chọn được phát triển bằng Windows Media Software Development Kit (SDK).

Windows Media Services đem tới một trải nghiệm streaming nhanh, lập trình động để truyền tải nội dung nhanh và được cá nhân hóa, và một nền tảng vững chắc giúp bảo đảm việc dễ dàng quản trị, tùy biến và mở rộng.

Để tìm hiểu thêm, xin ghé thăm Web site Windows Media Services 2008.

 

 
 


Công nghệ

7 Active Directory

6 Chi nhánh và văn phòng toàn cầu

5 Cơ sở hạ tầng lõi

4 Tính sẵn có cao

3 Hiệu năng cao

2 Nhận dạng và truy cập

1 Ảo hóa trình diễn

7 Bảo mật và thực thi chính sách

6 Quản lý Máy chủ

5 Ảo hóa và Hợp nhất

4 Các giải pháp lưu trữ và in ấn

3 Nền tảng Web và Ứng dụng

 

 
 


Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan về Cấp phép

2 Tìm kiếm Case Study

 

 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft