Giải pháp
     

Trong tài liệu này, bạn có thể tìm hiểu cách thức các công ty thuộc mọi quy mô có thể sử dụng Windows Server 2008.
Bản R2 với quyền lực kinh doanh của bạn, nghiên cứu các trường hợp trong thực tế và các ví dụ, gia tốc các giải pháp tiếp cận để giúp bạn chủ động kế hoạch, tích hợp, và vận hành hệ thống của bạn.
Bạn đang tìm kiếm các ví dụ cụ thể về cách thức Windows Server 2008 R2 có thể có ích cho tổ chức của bạn? Hoặc có thể muốn truy cập các trường hợp hay các nguồn tài nguyên để biết đựợc Windows Server làm việc trong thực tế như thế nào? Truy cập liên kết dưới đây để tiếp tục tìm hiểu.


Tôi đang tìm kiếm để triển khai Windows Server 2008 R2 trong một tổ chức lớn
Các công ty lớn cần phải quản lý một mức độ phức tạp có thể mở rộng hàng ngày máy tính ở khắp nơi trên thế giới. Họ có thể có một số phòng ban CNTT trong các địa điểm khác nhau, bằng cách sử dụng nhiều chuẩn khác nhau, các ứng dụng, và phần cứng trên toàn bộ công ty. Làm thế nào để Windows Server 2008 R2 có thể trợ giúp? Truy cập vào liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về các tình huống doanh nghiệp từ các giải pháp ảo hóa cho các nhiệm vụ quan trọng.
  • Tìm hiểu về những thách thức mà các doanh nghiệp IT phải đối mặt và cách thức Windows Server 2008 R2 có thể trợ giúp.
  • Tập trung vào các bản kinh doanh riêng như quản lý danh tính, ảo hóa, và tính sẵn sàng cao.
  • Tìm hiểu về khả năng nâng cao của Windows Server 2008 R2.
  • Điều gì xảy ra khi bạn đang sử dụng hệ điều hành Unix hay các hệ điều hành khác ? Làm thế nào để có thể điều chỉnh dễ dàng ?
  • Tìm hiểu thêm về các giải pháp đối tác khác nhau để trợ giúp hỗ trợ cho việc triển khai hệ thống.

Tìm hiểu về Windows Server 2008 R2 dành cho doanh nghiệp nhỏ.
Dường như không bao giờ có đủ thời gian hoặc nguồn lực khi bạn vận hành một doanh nghiệp nhỏ. May mắn thay, Windows Small Business Server ( một phần của bản Windows Server 2008 R2) có thể trợ giúp.
  • Truy cập vào nhiều sự lựa chọn cho giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp vừa , thiết lập giải pháp hoặc tùy chỉnh các triển khai.

Tìm hiểu về Windows Server 2008 R2 dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Dường như không bao giờ có đủ thời gian hoặc nguồn lực khi bạn vận hành một doanh nghiệp nhỏ. May mắn thay, Windows Small Business Server ( một phần của bản Windows Server 2008 R2) có thể trợ giúp.
  • Tìm hiểu xem Windows Server Small Business Server có thể giúp bạn như thế nào.

Làm thế nào để tôi có thể thấy khách hàng như tôi sử dụng Windows Server 2008 R2 ?
Truy cập vào khách hàng của Windows Server 2008 R2 sử dụng các nghiên cứu mới nhất của chúng tôi, và công cụ tìm kiếm. Ở đây, bạn có thể đọc về khách hàng như bạn ( và xem video của họ), người đang triển khai và sử dụng Windows Server 2008 R2 để giải quyết các giải pháp IT và nhu cầu kinh doanh của họ.

Khi bạn đã sẵn sàng, cảm thấy thoải mái để khám phá nhiều thông tin hơn như là :

  • Thông tin sản phẩm : Tìm hiểu thêm về Windows Server 2008 R2 và các công nghệ nó cung cấp.
  • Hãy thử nghiệm nó cho chính bạn : Đi theo con đường của chúng tôi tùy chỉnh cho các nhà quản lý và chuyên gia về CNTT.
  • Làm thế nào để mua và triển khai: Tìm một đối tác, xem xét các tùy chọn của bạn, và tìm hiểu thêm về giá cả, giấy phép, và các tùy chỉnh cho việc triển khai phù hợp với nhu cầu của bạn.

 
JumpStart Readiness Clinics
 
   
 
   
 
 
 

©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft