Product Information
Solutions
 
  Các điều kiện của doanh nghiệp
     

Windows Server 2008 mang lại những tính năng mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp tối đa hóa tính linh hoạt, khả năng sẵn sàng và kiểm soát máy chủ của họ trong khi giảm chi phí và tăng hiệu quả của hoạt động CNTT.

Tính sẵn sàng cao
Các phiên bản cao cấp của Windows Server 2008 hỗ trợ một số các tính năng tiên tiến để giúp cho việc duy trì các tải việc quan trọng của máy chủ đến với khách hàng, đối tác và các nhân viên trên toàn thế giới và ở mọi lúc. Những điều này có thể từ built-in failover clustering trong trường hợp một điểm bị lỗi cho tới khả năng thay đổi bộ nhớ và bộ xử lý mà không phải khởi động lại máy chủ.

Quản lý nhận dạng và truy cập
Bên cạnh các tính năng quản lý nhận dạng và cải tiến một số tính năng bảo mật sẵn có trong tất cả các phiên bản của Windows Server 2008, Windows Server 2008 Enterprise và Windows Server 2008 Datacenter cung cấp các chức năng độc đáo, như Active Directory Federation Services (AD FS) và Advanced Certificate Services, duy trì hiệu suất của nhân viên trong khi cải thiện các tính năng bảo mật của hoạt động CNTT.

Ảo hóa
Công nghệ ảo hóa máy chủ giúp doanh nghiệp của bạn tối ưu hóa các nguồn tài nguyên, và hiện thực hóa việc tiết kiệm đáng kể chi phí hạ tầng và quản lý bằng việc củng cố các máy chủ vật lý chưa được tận dụng hết vào những máy ảo chạy trên ít máy chủ vật lý hơn. Với Windows Server 2008, ảo hóa trở thành một chiến lược độc đáo, có tính sẵn sàng cao cho các doanh nghiệp.

Khả năng tùy biến
Khả năng tùy biến là một mối quan tâm chung của các công ty CNTT muốn đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng cần thiết hoặc chuẩn bị trước cho tương lai—gần như là bảo hiểm cho các nhu cầu tăng trưởng. Windows Server 2008 tạo ra nhiều hướng cho việc tùy biến, bao gồm các việc hỗ trợ tải bộ nhớ và bộ xử lý lớn. 

Cùng tốt hơn – Các điều kiện cụ thể của ứng dụng

  • Microsoft SQL Server được sử dụng cho các ứng dụng CSDL, nơi tính tùy biến và tính sẵn sàng cao là quan trọng.

  • Microsoft Exchange Server e-mail được coi là một ứng dụng rất quan trọng, do bất cứ lỗi nào đều ảnh hưởng đến hiệu suất. Triển khai các giải pháp có tính sẵn sàng cao cho việc gửi tin nhắn là quan trọng. Tính tùy biến là một lợi ích quan trọng, cho phép bạn cung cấp nhiều mailbox hơn và tăng dung lượng mailbox với việc sử dụng máy chủ ít hơn.

  • Microsoft Office SharePoint Server cung cấp một nền tảng cho sự cộng tác—một tác nhân quan trọng cho phản xạ tốt hơn và tốc độ cao hơn với thị trường. Các tính năng quản lý dựa nhận dạng dựa trên AD FS là quan trọng trong việc làm cho sự cộng tác trở nên an toàn hơn giữa các nhân viên, người bán hàng và các đối tác. Tính sẵn sàng cao của SharePoint Server, được hỗ trợ bởi các phiên bản cao cấp của Windows Server, giúp sự cộng tác giữa các nhóm hiệu quả và năng suất hơn.

 

 
 


Dành cho quy mô lớn

7 Các điều kiện doanh nghiệp

6 Các phiên bản cao cấp

6 Giải pháp cho các Đối tác

 

 
 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft