Khả năng nâng cao Windows Server
     

Windows Server 2008 R2 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu năng động của kinh doanh cơ sở hạ tầng CNTT. Windows Server 2008 R2 cung cấp bốn phiên bản nâng cao năng lực: Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 cho Itanium-Based Systems, và Windows HPC Server 2008. Những phiên bản nâng cao năng lực cho phép các doanh nghiệp cạnh tranh và thành công trong ngày hôm nay của nền kinh tế bằng cách cung cấp tính sẵn sàng cao, ảo hóa, khả năng mở rộng, an ninh và quản lý danh tính. Lựa chọn giữa các phiên bản khác nhau của Windows Server 2008 R2 không đơn thuần là so sánh tính năng, nhưng một quyết định chiến lược cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm để giải quyết vấn đề cụ thể và đáp ứng nhu cầu CNTT.

 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  Windows Server 2008 R2 Datacenter cung cấp một Standard cấp doanh nghiệp cho việc triển khai các ứng dụng kinh doanh quan trọng và ảo hóa quy mô lớn trên các máy chủ nhỏ và lớn. Cải thiện tính sẵn sàng với clustering và khả năng phần cứng phân vùng động. Giảm chi phí bằng cách củng cố cơ sở hạ tầng ứng dụng với quyền cấp phép ảo hóa không giới hạn. Quy mô từ 2 đến 256 bộ xử lý logic lõi. Windows Server 2008 R2 Datacenter cung cấp một Standard mà trên đó có thể xây dựng ảo hóa cấp doanh nghiệp và giải pháp quy mô.

 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  Windows Server 2008 R2 Enterprise sẽ giúp cung cấp mức chưa từng có thời gian hoạt động hệ thống, các tiến bộ bảo mật mới nhất, và khả năng mở rộng để hỗ trợ sự phát triển của ứng dụng quan trọng. Nó cũng cung cấp một cách hiệu quả để nhận ra những lợi ích của ảo hóa. Windows Server 2008 R2 Enterprise là một hệ điều hành tối ưu cho các máy chủ chạy các ứng dụng như mạng, nhắn tin, hàng tồn kho, cơ sở dữ liệu, và hệ thống dịch vụ khách hàng.

 • Windows Server 2008 R2 cho các hệ thống Itanium-Based
  Windows Server 2008 R2 cho các hệ thống Itanium-Based cung cấp một Standard vững chắc cho các yêu cầu ứng dụng kinh doanh quan trọng. Quy mô các giải pháp để đáp ứng bao giờ phát triển CNTT với nhu cầu hỗ trợ lên tới 256 nhân xử lý logic và 2 terabyte RAM. Cung cấp các giải pháp đáp ứng cao với cụm 8-điểm và khả năng phân vùng năng động, chẳng hạn như là thêm/ thay thế các bộ xử lý và RAM. Hãy tận dụng ảo hóa để củng cố máy chủ, giảm chi phí và không giới hạn với quyền dụ ảo.Kết hợp với độ tin cậy, tính sẵn có, và các tính năng khả năng mở rộng của bộ xử lý Itanium và phần cứng máy chủ, Windows Server 2008 R2 cho Itanium-Based Systems cung cấp một Standard doanh nghiệp cấp cho cơ sở dữ liệu lớn, các ứng dụng kinh doanh, và tùy chỉnh các ứng dụng.

 • Windows HPC Server 2008
  Những lợi ích và tiết kiệm chi phí của Windows Server 2008 R2 mở rộng đến Windows HPC Server 2008 cho máy tính của bạn hiệu suất cao (HPC) môi trường. Windows HPC Server 2008 được xây dựng trên Windows Server 2008 R2, công nghệ x64-bit và hiệu quả có thể mở rộng đến hàng ngàn nhân xử lý với chức năng out-of-the-box để nâng cao năng suất, và giảm bớt sự phức tạp của môi trường HPC của bạn. Windows HPC Server 2008 cho phép áp dụng rộng hơn bằng cách cung cấp một kinh nghiệm phong phú cho người dùng và tích hợp quy mô từ ứng dụng máy tính để bàn đến các cụm, và bao gồm một tập hợp toàn diện về triển khai, quản lý, và công cụ giám sát được dễ dàng triển khai, quản lý, và tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có của bạn.
 
JumpStart Readiness Clinics
 
   
 
   
 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft