Product Information
Solutions
 
  Tối ưu hóa hạ tầng lõi của bạn
     

Tối ưu hóa hạ tầng mang lại lợi ích rõ ràng
Để đáp ứng các nhu cầu CNTT đang phát triển nhanh, hạ tầng CNTT của bạn phải liên tục thích nghi với việc hỗ trợ các ứng dụng và khả năng mới. Khi các hệ thống của bạn trở nên phức tạp hơn, các chi phí quản lý có thể tăng lên và ảnh hưởng đến khả năng duy trì các mức dịch vụ của bạn. Bạn có thể tối ưu hóa và cải thiện hạ tầng lõi với các giải pháp quản lý và bảo mật tích hợp từ Microsoft để giảm sự phức tạp của hệ thống và giúp kiểm soát chi phí, cải thiện các mức dịch vụ và tăng sự linh hoạt của hoạt động kinh doanh

Lợi ích của cách tiếp cận này là đáng kể—sử dụng các nguyên lý và những hoạt động tốt nhất của các công ty CNTT có thể giúp bạn:

Kiểm soát chi phí

 • Giảm các chi phí cho phần cứng, các tiện ích và không gian cho các hoạt động của trung tâm dữ liệu.

 • Giảm việc thử nghiệm các triển khai lớn và kiểm tra regression đối với sự tương thích ứng dụng.

 • Giảm chi phí đào tạo và giúp các nhân sự CNTT tốn kém trở nên hữu dụng hơn.

 • Tăng sự đồng bộ của hệ thống, tránh xung đột và tăng tốc việc giải quyết các vấn đề.

 • Giảm các lỗ hổng bảo mật và các nỗ lực sửa chữa sau đó.

 • Giảm việc phải đến thăm các site ở xa khi hoạt động ở chi nhánh

Cải thiện mức độ dịch vụ

 • Giảm sự gián đoạn dịch vụ do các lỗ hổng bảo mật.

 • Duy trì một quá trình phục nhanh chóng sau hồi thảm họa, tránh sự gián đoạn dịch vụ hoặc tăng tốc việc phục hồi trong trường hợp xảy ra tai nạn.

 • Tránh các xung đột cấu hình và tăng các giải pháp hỗ trợ.

 • Cách ly các hệ thống ở xa không tương thích và các ứng dụng phục vụ kinh doanh (LOB) không ổn định. Tăng tính linh hoạt

Tăng tính linh hoạt

 • Tăng sự linh hoạt và khả năng thích nghi với các điều kiện kinh doanh thay đổi.

 • Nhanh chóng cung cấp những khả năng mới.

 • Tích cực áp dụng các nguồn lực cho khối lượng câu việc yêu cầu trong khoảng thời gian gần như thời gian thực.

 • Cho phép cấu hình không cần động chạm, tự cung cấp và tự động.

 • Hợp lý hóa và tăng tốc việc triển khai phần mềm.

Tổng quan các giải pháp hạ tầng

Server Infrastructure Optimization

Remote Infrastructure Optimization

Virtualization

Hạ tầng máy chủ của bạn đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc làm cho công ty của bạn có thể đáp ứng các yêu cầu công việc. Tuy nhiên, sự biến đổi ngày càng nhanh chóng của thị trường toàn cầu ngày nay có thể gây quá tải cho các nguồn tài nguyên của bạn, tăng gánh nặng quản lý và tăng chi phí. Với các giải pháp tối ưu hóa hạ tầng CNTT của Microsoft, bạn có thể quản lý máy chủ và các ứng dụng một cách có hiệu quả kinh tế hơn, cải thiện tính bảo mật và tính tuân thủ, mang lại sự linh hoạt và nhanh gọn cần thiết để thúc đẩy hiệu năng công việc của bạn.

Để công ty của bạn hoạt động với tư cách là một doanh nghiệp toàn cầu đơn nhất, các văn phòng chi nhánh cần truy cập các thông tin ập nhật nhất xuyên suốt toàn công ty và dễ dàng được quản lý từ một địa điểm trung tâm duy nhất. Việc cung cấp các trang thiết bị với các ứng dụng doanh nghiệp mới nhất và các biện pháp bảo mật có thể mất nhiều công sức và tốn kém. Bạn có thể đơn giản hóa và hợp lý hóa việc quản lý các trang thiết bị từ xa để giúp kiểm soát chi phí, tăng cường bảo mật và cải thiện khả năng linh hoạt của công việc với các giải pháp tối ưu hóa hạ tầng CNTT của Microsoft.

Tổ chức CNTT của bạn đang chịu áp lực liên tục phải tăng hiệu năng của hệ thống với nguồn lực hạn chế. Các giải pháp tối ưu hóa hạ tầng của Microsoft cho phép ảo hóa tổng thể xuyên suốt các tải làm việc của máy chủ và các ứng dụng văn phòng theo một cách có hiệu quả kinh tế để có thể tận dụng được đầu tư của bạn vào CNTT toàn cầu. Hướng tiếp cận toàn trình đối với ảo hóa của Microsoft cho phép bạn quản lý hiệu quả các máy chủ ảo và vật lý trong một môi trường quen thuộc, làm giảm đi sự phức tạp của hệ thống, cải thiện hiệu quả hoạt động, giúp quản llys chi phí, và tăng khả năng thích nghi của bạn với các yêu cầu công việc luôn thay đổi.

 

 
 


Giải pháp

7 Các nghiên cứu cụ thể

6 Doanh nghiệp nhỏ

6 Doanh nghiệp vừa

5 Doanh nghiệp lớn

5 Tăng tốc các giải pháp

4 Tối ưu hóa hạ tầng lõi

 

 
 Thông tin liên quan

1 Giá cả

1 Tổng quan Licencing

2 Tìm một Case Study

 

 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft