Tài nguyên cho nhà phát triển
     

Từ sự cân nhắc thiết kế và quản lý dự án cho các mã hóa của các ứng dụng chạy trên Windows Server 2008 dựa trên cấu trúc, Microsoft cung cấp cho các nhà phát triển thông tin và các công cụ mà họ cần để phát triển thế hệ kế tiếp của hãng vàcác ứng dụng web.


Tài liệu sản phẩm Windows Server 2008 R2

Vào thư viện kỹ thuật dịch vụ Windows cho Windows Server 2008 R2 để được trợ giúp trực tuyến.
Tìm các tài nguyên luật cho bạn
Vào Trung tâm phát triển MSDN Windows Server để tận dụng các tính năng mới và để xây dựng các ứng dụng tương thích với Windows Server 2008 R2.
 

Bắt đầu

Chào mừng các bạn! Windows Server 2008 R2 được xây dựng trên những thành công và thế mạnh của Windows Server tiền nhiệm, trong khi cung cấp các chức năng mới có giá trị và cải tiến mạnh mẽ cho hệ điều hành cơ sở. Các công cụ Web mới, công nghệ ảo hóa, tăng cường bảo mật, và các tiện ích quản lý giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, và cung cấp một Standard vững chắc cho cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của bạn (CNTT). Đây là một con đường được đề xuất học tập để giúp bạn nhanh chóng tăng tốc độ :

 • • Truy cập vào Windows Server 2008 R2 tổng quan kick và bắt đầu học tập.
 • • Tìm hiểu về câu chuyện lập trình Windows Server 2008 R2
 • Tham dự một cái nhìn sâu sắc ở mỗi phòng trong số các phiên bản Windows Server 2008 R2 đã được thiết kế để phù hợp với doanh nghiệp của bạn và nhu cầu công nghệ
 • Tìm hiểu những gì bạn cần để chạy Windows Server 2008 R2 trong tổ chức của bạn
 • Xem cách tương thích của Windows Server 2008 R2 với Microsoft và các sản phẩm của bên thứ ba.
 • Tìm hiểu Windows Server 2008 R2 và Windows 7 cái nào tốt hơn .
 • Tìm hiểu những gì báo chí và các nhà phân tích đang nói về Windows Server 2008 R2
 • Truy cập các trang tham luận của báo chí và trang dữ liệu để có thêm kiến thức cho bạn.
 • Và khi bạn đã sẵn sàng, truy cập các khu vực công nghệ khác nhau trong Windows Server 2008 R2 để đào sâu sự hiểu biết của bạn.

Mới đối với Windows Server 2008 R2?

Windows Server 2008 R2 được xây dựng trên Standard đã giành thắng lợi của Windows Server 2008, mở rộng công nghệ hiện có và bổ sung thêm tính năng mới cho phép các chuyên gia CNTT tăng độ tin cậy và tính linh hoạt của cơ sở hạ tầng máy chủ của họ. Các công cụ ảo hóa mới, Web tài nguyên, cải tiến quản lý, và thú vị của Windows 7 tích hợp giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, và cung cấp một Standard cho một trung tâm dữ liệu động và hiệu quả quản lý. Công cụ mạnh mẽ, chẳng hạn như Dịch vụ thông tin liên mạng (IIS) phiên bản 7.5, cập nhật Nhà quản lý máy chủ và các Standard Hyper-V, và phiên bản Windows PowerShell 2,0 kết hợp để cung cấp cho khách hàng kiểm soát tốt hơn, tăng hiệu quả và khả năng phản ứng trước-nhu cầu kinh doanh nhanh hơn bao giờ hết.

 • Truy cập vào Windows Server 2008 R2 tổng quan kick và bắt đầu học tập
 • Tìm hiểu về câu chuyện lập trình Windows Server 2008 R2
 • Xem cách tương thích của Windows Server 2008 R2 với Microsoft và các sản phẩm của bên thứ ba.
 • Tìm hiểu Windows Server 2008 R2 và Windows 7 cái nào tốt hơn
 • Truy cập các trang tham luận của báo chí và trang dữ liệu để có thêm  kiến thức cho bạn.
 • Tìm cách dễ dàng cho các ứng dụng hiện tại của bạn để làm việc trên Standard mới và đạt được "Làm việc với Windows Server 2008" hoặc "Chứng thực Windows Server 2008" tên gọi.

Có một số kinh nghiệm trong Windows Server 2008 R2?

Chào mừng trở lại! Cho dù bạn đang đánh giá một nâng cấp từ Windows Server 2008 hoặc mở rộng kiến thức của bạn về Windows Server 2008 R2, bạn sẽ tìm thấy những gì bạn cần ở đây để bắt đầu quá trình của bạn. Dưới đây là một số gợi ý để giúp bạn tiến hành :

 • Xem Bắt đầu với Windows Server 2008 R2.
 • Tìm hiểu về những gì mới trong phiên bản mới nhất của chúng tôi.
 • Truy cập vào Bộ phát triển Windows Server 2008 R2. Kiểm tra các thay đổi và cập nhật trong mỗi phiên bản Windows Server 2008 R2.
 • Tìm hiểu những gì bạn cần để chạy Windows Server 2008 R2 trong tổ chức của bạn.
 • Xem cách tương thích của Windows Server 2008 R2 với Microsoft và các sản phẩm của bên thứ ba.
 • Tìm hiểu Windows Server 2008 R2 và Windows 7 cái nào tốt hơn.
 • Tìm hiểu những gì báo chí và các nhà phân tích đang nói về Windows Server 2008 R2.
 • Access white papers and datasheets to further your knowledge.
 • Truy cập các trang tham luận của báo chí và trang dữ liệu để có thêm kiến thức cho bạn.
 • Tìm cách dễ dàng cho các ứng dụng hiện tại của bạn để làm việc trên Standard mới và đạt được "Làm việc với Windows Server 2008" hoặc "Chứng thực Windows Server 2008" tên gọi.
 • Và khi bạn đã sẵn sàng, truy cập vào Windows Server 2008 R2 nhiều Diễn đàn phát triển để giúp tăng cường sự hiểu biết của bạn.


Cần hỗ trợ?

Tìm một diễn đàn web chỉ ra câu hỏi của bạn về Windows Server 2008 R2.
 • Hỗ trợ Tổng quát các chuỗi
 • Văn phòng chi nhánh
 • Ảo hóa
 • Windows Server 2008 R2 tính sẵn dùng cao
 • Kết nối mạng Windows Server 2008 R2
 • Các công nghệ Web Windows Server 2008 R2
 • Quản lý Windows Server 2008 R2
 
JumpStart Readiness Clinics
 
   
 
   
 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft