Nguồn tài liệu học tập
     

Hãy thu thập các kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể vận hành thành công Windows Server 2008, tại:

Microsoft Learning: Windows Server 2008
Sẵn sàng sử dụng Windows Server 2008 ngay bây giờ với  Cổng đào tạo trực tuyến của Microsoft cho Windows Server 2008.

Webcast và Podcast về Windows Server 2008
Xem webcast dài 90 phút về Windows Server 2008 và học cách cải tiến tổ chức của bạn bằng Windows Server 2008. Truy cập vào các webcast để xem trực tuyến hoặc tải về để xem khi cần. Bạn cũng có thể xem hoặc tải các podcast âm thanh tại TechNet về phần mềm podcast yêu thích hoặc thiết bị cầm tay của mình. Các file podcast đều miễn phí và không yêu cầu đăng nhập, chỉ cần nhấp chuột, nghe và tìm hiểu về Windows Server 2008.

Các chương trình cấp chứng chỉ về Windows Server 2008
Nhận chứng chỉ về Windows Server 2008 và giúp tổ chức của bạn tận dụng các công nghệ máy chủ tiên tiến nhằm tăng cường tính linh hoạt cho hệ thống máy chủ của bạn, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Hiện các chứng chỉ chuyển đổi đã có thể cấp ngay được cho Các chuyên gia về Windows Server 2003, còn các chứng chỉ trọn bộ sẽ được cấp ngay sau khi các sản phẩm Windows Server 2008 được tung ra thị trường.

Tìm hiểu kế hoạch cấp chứng chỉ về Windows Server 2008, bao gồm tên chứng chỉ mới, thời hạn, quy trình chuyển đổi từ chứng chỉ Windows Server 2003 tại:

Hãy tham gia các khóa đào tạo về MCSA hoặc MCSE cho Windows Server 2003 để tiếp cận tốt hơn Windows Server 2008. Các chuyên gia đã được cấp chứng chỉ về Windows Server 2003 sẽ có thuận lợi nhất trong việc lấy các chứng chỉ Windows Server 2008.

Tìm hiểu về Các thế hệ chứng chỉ mới của Microsoft.

Tài liệu chuẩn bị lấy chứng chỉ Windows Server 2008
Để nhận chứng chỉ Windows Server 2008, hãy bắt đầu bằng các tài liệu đào tạo sau đây:

 

 
 


Các nguồn
tài nguyên công nghệ

1 Mô tả sản phẩm

1 Nguồn tài liệu học tập

2 Các lựa chọn hỗ trợ

2 Tài nguyên cho Chuyên gia
Phát triển Phần mềm

 

 
 


Windows Server 2008

2 Step by Step Guide


 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft