Dùng thử Windows Server 2008 R2  
     

Windows Server 2008 R2 dùng thử miễn phí trong 180 ngày.Chọn nguồn tốt nhất cho bạn - từ một kinh nghiệm hướng dẫn thông qua Microsoft CARE (nơi bạn sẽ nhận được thông tin định kỳ về chấp nhận, di chuyển, và triển khai để hỗ trợ kinh nghiệm đánh giá của bạn)để sẵn sàng với VHD và có thể khởi động nhanh chóng đánh giá của bạn.

Đánh giá Windows Server 2008 R2 Web, Standard, Enterprise, và Data center

        Đăng ký để tải file ISO, đánh giá của bạn và nhận e-mail định kỳ với những liên kết tới những nguồn tài nguyên kỹ thuật có ích.
       

Đăng ký để tải file ISO, đánh giá của bạn và nhận e-mail định kỳ với những liên kết tới những nguồn tài nguyên kỹ thuật có ích.

Có sẵn một file ISO thống nhất cho tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc.

Tìm kiếm một kinh nghiệm về cấu hình VHD?
       

Tải Virtual Hard Drive Windows Server 2008 R2 Enterprise Server và Server Core đánh giá ý tưởng cấu hình cho Hyper-V (64-bit).
Tìm kiếm một Server Windows 2008 VHD hình ảnh đánh giá? Click vào đây để tải về các hình ảnh VHD 32-bit cho Windows Server 2008

Đánh giá Windows Server 2008 R2 cho hệ thống Itanium-Based

       

Đăng ký để tải kinh nghiệm đánh giá ISO của bạn phù hợp cho các chuyên gia IT, hoặc nhà phát triển phần mềm *Có sẵn cho tiếng Anh, Đức, Nhật và Pháp.

Để chắc chắn hãy xem xét yêu cầu hệ thống của Windows Server 2008 R2 trước khi bạn tiến hành. Yêu cầu thực tế và tính năng sản phẩm có thể khác nhau dựa trên cấu hình hệ thống của bạn.

Tìm kiếm gói Windows Server 2008 R2 giao diện người sử dụng đa ngôn ngữ?

Giao diện người sử dụng đa ngôn ngữ (MUI) Gói ngôn ngữ (Windows Server Gói ngôn ngữ) cho phép một giao diện người sử dụng đa ngôn ngữ trong môi trường Windows Server 2008 R2. Thêm một hoặc nhiều gói ngôn ngữ cho một bản Windows Server 2008 R2 cho phép một hoặc nhiều ngôn ngữ được cài đặt trong hệ điều hành Windows Server, cho phép Tổng công ty để triển khai Windows Server 2008 R2 trên toàn thế giới với cùng một hình ảnh trong khi vẫn cung cấp giao diện người dùng địa phương.

Click vào đây để tải về một hoặc nhiều hơn trong 35 gói ngôn ngữ cho Windows Server 2008 R2

Máy chủ hiện tại của tôi có thể chạy Windows Server 2008 R2?

Tải công cụ Đánh giá và kế hoạch của Microsoft để kiểm tra máy chủ hiện thời của bạn và tạo ra một báo cáo chuyển đổi cho Windows Server 2008 R2 một cách chắc chắn.

 

 
JumpStart Readiness Clinics
 
   
 
   
 
 
 

©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft