Đánh giá Windows Server 2008 R2
     

Phần mềm dùng thử

Phiên bản Windows Server 2008 R2 được dùng miễn phí trong 180 ngày. Các bản Web, Standard, Enterprise, Datacenter và ảnh Itanium có sẵn dành cho tiếng Anh , Đức, Nhật, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc (Itanium chỉ có trong tiếng Anh, Đức, Nhật và Pháp).

   

Ổ cứng ảo (VHD) Windows Server 2008 R2 Enterprise và Server Core

Định dạng tập tin Microsoft VHD quy định cụ thể một ổ cứng ảo có thể nằm trên một hệ thống tập tin gốc được gói gọn trong một tập tin duy nhất. Định dạng này được sử dụng bởi Virtual PC 2007, Virtual Server 2005 R2 và Hyper-V và tất cả các phiên bản tương lai của Microsoft Windows Server bao gồm công nghệ ảo hóa. dựa trên hypervisor.
Các tập tin của Windows Server 2008 R2 Enterprise và Windows Server 2008 R2 Enterprise Core Server VHD có sẵn để tải về.

   

Kiểm tra Ổ đĩa (Windows Server 2008)

Dùng thử Windows Server 2008 trong một môi trường ảo bằng cách làm theo các bước hướng dẫn sẽ chỉ dẫn bạn qua các tình huống cụ thể xung quanh các ứng dụng đang chạy từ bất cứ nơi nào, tính sẵn có cao, quản lý máy chủ, bảo mật và thực thi chính sách. (Windows Server 2008 R2 Test Drives sẽ phát hành phiên bản Q4 CY2009)

   

Phòng thí nghiệm ảo

Trong thí nghiệm ảo TechNet, bạn sẽ có cơ hội kiểm tra các đặc tính mới và các chức năng được cải tiến trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 bản phát hành. Mỗi phòng thí nghiệm mất khoảng 45-60 phút để hoàn thành.

   

 
JumpStart Readiness Clinics
 
   
 
   
 
 
 

©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft