Thông tin sản phẩm
     

Window Server 2008 là hệ điều hành Windows Server tân tiến nhất cho tới thời điểm này, được thiết kế nhằm tăng sức mạnh cho các mạng, ứng dụng và dịch vụ Web thế hệ mới.

Chi tiết sản phẩm
Tìm hiểu cơ bản về Windows Server 2008, kèm theo:

Công nghệ
Tìm hiểu thêm thông tin về các công nghệ của Windows Server 2008.

Các phiên bản
Tìm hiểu nhiều phiên bản khách nhau của Windows Server 2008, và xác định phiên bản nào phù hợp nhất đối với nhu cầu trong tổ chức của bạn.

Tin tức và đánh giá
Đọc những tin tức, thông cáo báo chí và bài đánh giá mới nhất về Windows Server 2008.

Các bài viết và sách trắng
Tìm hiểu thông tin kỹ thuật chuyên sâu về các đặc tính, lợi ích và tính năng của Windows Server 2008.

Các phiên bản trước
Tìm hiểu thông tin về các phiên bản trước đây của Windows Server.

 
JumpStart Readiness Clinics
 
   
 
   
 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft