Nhấn vào Đây để Cài đặt Silverlight*
VietnameseThay đổi|Tất cả Trang web của Microsoft
Microsoft
Microsoft Visual Studio .NET 
|An ninh bảo mật|Phần mềm Microsoft chính hãng|English

Tích hợp. Đó là thách thức lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Visual Studio .NET là một bộ công cụ toàn diện, cho phép bạn nhanh chóng xây dựng những ứng dụng thế hệ mới nhắm vào các thiết bị Internet và tích hợp với các hệ thống khác. Hãy khám phá sức mạnh của .NET.

 

 


New tools tailored to help you take on your software development challenges.

Visual Studio 2005 provides a range of tools that offer many benefits for individual developers and software development teams:


  • Be more productive and obtain faster results
  • Build dynamic Windows, Web, mobile, and Office-based solutions
  • Communicate and collaborate more effectively within your software teams
  • Ensure quality early and often throughout the development process
Tải về bản dùng thử tại đây
Microsoft ® Visual Studio ® .NET là một bộ công cụ lập trình toàn diện hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép xây dựng và tích hợp các ứng dụng và dịch vụ Web, tăng đáng kể hiệu suất làm việc của lập trình viên, và giúp đem lại những cơ hội kinh doanh mới. Được thiết kế tích hợp chặt chẽ với các chuẩn và giao thức Internet như XML và SOAP, Visual Studio .NET đã đơn giản hoá đáng kể qui trình phát triển ứng dụng.

Developer Tools

.NET Framework

ASP.NET

Visual Basic

Visual C#

Visual C++

Visual J#

Visual Studio Tools for Office

Architecture

Smart Client

Security


©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft