Nhấn vào Đây để Cài đặt Silverlight*
VietnameseThay đổi|Tất cả Trang web của Microsoft
Microsoft
|Trang chủ MSN|Hồ sơ cá nhân|English
 

Microsoft® Works Suite 7

MICROSOFT WORKS 7 BAO GỒM:

  • Microsoft Works Database
  • Microsoft Works Calendar
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • Microsoft Works Address Book
  • Microsoft Works Word Processor
  • Microsoft Works Templates
  • Microsoft Outlook Express
  • Microsoft Works Spreadsheet

Thông tin cho sản phẩm
Yêu cầu hệ thống
Thông tin về yêu cầu đáp ứng từ hệ thống đối với Microsoft® Works 7
Các tính năng chống ăn cắp bản quyền.
Tìm kiếm trên đĩa CD con tem 3 chiều Giấy chứng thực (COA) có đi kèm với tên phần mềm .
   
Dành cho đại lý

Các ứng dụng văn phòng


©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft