Nhấn vào Đây để Cài đặt Silverlight*
VietnameseThay đổi|Tất cả Trang web của Microsoft
Microsoft
An ninh - Bảo mật 
|Trang chủ MSN|Hồ sơ cá nhân|English
An ninh bảo mật » Hướng dẫn bảo mật » Xử lý thư điện tử không mong muốn (thư tạp)

Xử lý thư điện tử không mong muốn (thư tạp)


Như vậy, mặc dù bạn đã rất cố gắng, bạn vẫn nhận thư điện tử mà bạn không yêu cầu—và bạn không muốn. Bạn có thể làm gì? Thứ nhất, không để ý tới nó. Nếu bạn đáp lại, bạn có xu hướng nhận được nhiều thư tạp hơn. Thứ hai, báo cáo người gửi nó. Đọc tiếp để tìm hiểu cách có thể giúp bạn ngăn chặn thư không mong muốn trong tương lai.

Bước 1: Không để ý tới thư không mong muốn

 • Không phản hồi lại thư tạp, thậm chí không "unsubscribe" (dừng đăng ký). Trả lời thư tạp chỉ xác nhận rằng địa chỉ thư điện tử của bạn có giá trị và đang được sử dụng. Người gửi thư tạp sau đó có thể gửi nhiều thư tạp hơn hoặc bán danh sách của họ cho người khác.

 • Không phản hồi lại thư điện tử hỏi về thông tin cá nhân của bạn. Hầu hết các công ty hợp pháp sẽ không hỏi thông tin cá nhân của bạn qua thư điện tử. Nếu một công ty bạn tin tưởng (ví dụ, công ty thẻ tín dụng của bạn) viết thư hỏi bạn về thông tin cá nhân, gọi cho họ—không viết thư—và báo cáo việc này. Đảm bảo bạn sử dụng một số điện thoại mà bạn tự tìm thấy, có thể là trên các trang vàng, bả̉n in sẵn có ghi toàn bộ số tiền nhập và xuất ở tài khoản của khách hàng trong một kỳ hạn nhất định, hóa đơn, hoặc một nguồn khác. (Không sử dụng số điện thoại được cung cấp trong thư điện tử.) Nếu nó là một yêu cầu hợp pháp, người trực điện thoại sẽ có thể giúp bạn.

  Thủ thuật:  Để ý thư nhái. "Nhái" nói đến sự sao chép một thư điện tử hợp pháp, như là thư thông báo của một công ty. Các thư nhái này có thể được sử dụng để lừa bạn tải xuống một vi rút hoặc gửi thông tin cá nhân, như là số thẻ tín dụng. Nếu nghi ngờ, liên hệ với công ty mà bạn nghĩ là họ gửi thư điện tử này.

 • Không mua bất cứ thứ gì từ một thư tạp. Một số người gửi thư tạp kiếm sống từ những vụ mua hàng của người khác từ những đề nghị của họ. Do vậy, cưỡng lại cám dỗ mua các sản phẩm của họ nếu bạn không muốn bị đưa vào nhiều danh sách địa chỉ thư tạp hơn.

 • Thậm chí không bao giờ đóng góp từ thiện từ thư tạp. Không may là một số người gửi thư tạp cầu xin sự hảo tâm của bạn. Nếu bạn nhận được một yêu cầu từ một tổ chức từ thiện, coi nó như thư tạp. Nếu là một tổ chức từ thiện mà bạn muốn ủng hộ, gọi họ và tìm hiểu cách bạn có thể đóng góp. Tuy nhiên, không bao giờ gửi thông tin của bạn qua thư điện tử.

 • Cân nhắc trước khi mở các phần đính kèm, ngay cả khi bạn biết người gửi. Nếu bạn không xác minh với người gửi rằng một thông điệp có giá trị và phần đính kèm là an toàn, xóa thông điệp ngay lập tức, và cập nhật phần mềm diệt vi rút để kiểm tra vi rút cho máy tính của bạn.

 • Không gửi tiếp các thông điệp thư điện tử dây chuyền. Các thư dây chuyền có thể là những trò đánh lừa, hoặc thậm chí là một hệ thống phân tán vi rút. Cộng thêm, bạn không kiểm soát được ai là người sẽ nhìn thấy địa chỉ thư điện tử của bạn. Ngoài ra, có những báo cáo rằng những người gửi thư tạp sử dụng những thư dây chuyền để thu thập địa chỉ thư điện tử. Để kiểm tra tính hợp pháp của một thư dây chuyền hoặc khả năng lừa bịp, đến Hoaxbusters.

Bước 2: Báo cáo thư điện tử rác và người gửi nó

Cần hoạt động. Phòng vệ lại những người gửi thư tạp và báo cáo thư tạp:

 • Nếu bạn đang sử dụng MSN Hotmail, báo cáo thư điện tử rác ngay cả trước khi bạn mở nó. Để biết cách, nhấn vào nút Help (Trợ giúp) tận cùng bên phải của màn hình, và nhấn vào Filters (Bộ lọc) và Junk E-Mail (Thư tạp). Sau đó nhấn vào Report junk e-mail (Báo cáo thư tạp).

 • Gửi tiếp thư tạp tới Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet (ISP) của người gửi thư tạp. Nếu bạn nhận được thư không mong muốn, địa chỉ của người gửi sẽ thể hiện tên ISP sau dấu @. Nếu nó đến từ MSN.com, gửi toàn bộ thư cùng với đầu trang đến abuse@hotmail.com. Nếu thư tạp xuất phát từ một ISP khác, gửi tiếp đầu trang thư (theo hướng dẫn ở trên) tới bí danh lạm dụng tại ISP đó—ví dụ, thử abuse@<tênISP>.com.

 • Khiếu nại với Hội Đồng Thương Mại Liên Bang U.S. (FTC). Đầu tiên xem xét các thủ thuật của FTC để chống lại thư tạp, và sau đó nộp khiếu nại.

 • Sử dụng Network Abuse Clearinghouse để có trợ giúp về việc gửi khiếu nại tới những quản trị viên hệ thống người có thể có hành động với chúng.

Bạn có thể giúp giảm thư tạp trong cuộc sống của bạn

Bạn có thể không có khả năng chặn mọi thư tạp, nhưng bằng việc từ chối phúc đáp và báo cáo người vi phạm thư tạp tới các ISP của chúng, bạn có thể giúp giảm thư tạp. Để có thêm các thủ thuật để giảm thư tạp, xem Đấu tranh chống thư điện tử không mong muốn (thư tạp).

 


©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư