Việt Nam
   
  Microsoft
   
 
  Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Tin tức  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Thông tin cập nhật Công cụ bảo mật Bảo vệ máy tính   Virus máy tính   Sâu máy tính  
 
Mục đích của cảnh báo này là gì?
Cảnh báo này cung cấp cho bạn một tổng quan về các bản tin bảo mật mới đang được phát hành vào tháng mười một, 2010. Bản tin bảo mật bản phát hành hàng tháng để giải quyết các vấn đề lỗ hổng bảo mật quan trọng.
 
BẢN TIN BẢO MẬT MỚI
Microsoft phát hành 03 bản vá mới cho các lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện:
Bulletin ID Tiêu đề Mức độ cảnh báo Ảnh hưởng Yêu cầu khởi động lại Phần mềm bị ảnh hưởng*
MS10-087 Lỗ hổng bảo mật trong Microsoft Office Có thể cho phép thực thi mã từ xa (2423930) Nghiêm trọng Thực hiện mã lệnh từ xa Có thể yêu cầu khởi động lại Microsoft Office XP, Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2004 for Mac, Office 2008 for Mac, Open XML File Format Converter for Mac, và Office for Mac 2011
MS10-088 Lỗ hổng bảo mật trong Microsoft PowerPoint Có thể cho phép thực thi mã từ xa (2293386) Quan trọng Thực hiện mã lệnh từ xa Có thể yêu cầu khởi động lại Microsoft PowerPoint 2002, PowerPoint 2003, Microsoft Office 2004 for Mac, và PowerPoint Viewer.
MS10-089 Lỗ hổng bảo mật trong Forefront Unified Access Gateway (UAG) Có thể cho phép lợi dụng đặc quyền (2316074) Quan trọng Thực hiện mã lệnh từ xa Có thể yêu cầu khởi động lại Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010.7
Tóm lược cho bulletin(s) mới có thể được tìm thấy tại http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-nov.mspx

Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool
Microsoft phát hành một phiên bản cập nhật của Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool trên Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update (WU), và các trung tâm tải về. Thông tin về Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool có sẵn tại http://support.microsoft.com/?kbid=890830

Bản cập nhật bảo mật không ưu tiên cao
Bản cập nhật bảo mật không ưu tiên cao do Microsoft phát hành có sẵn trên Microsoft Cập Nhật (MU), Windows Update (WU), hoặc Windows Server Update Services (WSUS) sẽ được nêu chi tiết trong bài viết KB, tìm thấy tại http://support.microsoft.com/?id=894199

WEBCAST THÔNG BÁO RỘNG RÃI
Microsoft sẽ lưu trữ một webcast để giải đáp những câu hỏi của khách hàng trên các bản tin:
Title: Information about Microsoft November Security Bulletins (Level 200)
Date: Wednesday, November 10, 2010, 11:00 A.M. Pacific Time (U.S. and Canada)
URL: http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032454441

LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH THỐNG NHẤT CỦA THÔNG TIN
Chúng tôi cố gắng cung cấp các thông tin kịp thời cho khách hàng theo dạng tĩnh (như trong thư này) và dạng động (trên trang Web). Các thông tin bảo mật của Microsoft được cập nhật trên trang web thường xuyên và luôn là thông tin mới nhất. Nếu có sự không nhất quan về thông tin do bức thư này mang lại thì thông tin bảo mật trên trang web của Microsoft luôn là nguồn tin tham khảo tin cậy nhất.
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư