Khủng hoảng kinh tế đã trở thành cơ hội để các doanh nghiệp phát huy nhiều sáng tạo trong việc cắt giảm chi phí vượt qua khó khăn. Trong đó, việc đầu tư cho công nghệ thông tin đã được xem là một trong những giải pháp tích cực giúp doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm do nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên mà tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh mới dẫn đến tăng trưởng doanh thu. Theo thống kê từ cá nhà phân tích, đầu tư cho CNTT đang được đánh giá là một trong những giải pháp tốt hơn nhiều so với việc cắt giảm chi phí từ lao động trực tiếp.
Trích từ “Quản trị CNTT trong thời kỳ khủng hoảng: Trên cả việc cắt giảm chi phí – Managing IT in a downturn: Beyond cost cutting” - © Copyright 2009 Tập đoàn Tư vấn McKinsey & Company

“Giải pháp Truyền thông hợp nhất của Microsoft giúp cắt giảm chi phí đi lại gần 15 triệu đô la Mỹ và giảm chi phí thông tin liên lạc 1,8 triệu đô la Mỹ trong 3 năm
Trích từ “ Hiệu quả kinh tế tổng thể từ Giải pháp Truyền thông hợp nhất của Microsoft - The Total Economic Impact of Microsoft Unified Communications Products & Services, 10/2007, Công ty Tư vấn Forrester Consulting

“Triển khai ảo hóa hệ thống hạ tầng CNTT ở mức cơ bản có thể cắt giảm tới 35% chi phí hệ thống máy chủ hàng năm trên mỗi người sử dụng”
Trích từ “Lợi ích của ảo hóa hệ thống CNTT - Business Value of Virtualization, 07/20078, Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDC
 

 
     
VIRTUALIZATION
Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng
Xem chi tiết
 
DESKTOP OPTIMIZATION
Tăng hiệu quả làm việc của nhân viên
Xem chi tiết
 
CORE IO
Nâng cao năng lực cạnh tranh
Xem chi tiết
 
Tải về Tài liệu tham khảo từ khách hàng
Danh sách các đối tác
Bảng giá tham khảo