...Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng đây cũng là một cơ hội để doanh nghiệp triển khai giải pháp công nghệ thông tin thiết thực giúp cắt giảm chi phí và mở rộng thị trường.

Các công ty đều đi tìm phương án khác nhau để cắt giảm chi phí và hạn chế rủi ro khi phải đối mặt với những khó khăn như bị xiết chặt tín dụng, cơ hội kinh doanh và sức mua tiêu dùng giảm sút. Nhưng đi kèm với thách thức luôn là cơ hội. Những nhà lãnh đạo kinh doanh duy trì được những chiến lược và tầm nhìn dài hạn trong khi vẫn tiếp tục thực hiện những quyết định ngắn hạn để đối phó với tình hình kinh tế hiện tại sẽ có cơ hội để điều chỉnh định hướng doanh nghiệp mình tập trung hơn vào những lĩnh vực cần ưu tiên, đảm bảo rằng họ có thể sử dụng những nguồn lực phù hợp để đạt được mục tiêu kinh doanh...
Xem chi tiết
VIRTUALIZATION
Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng
Xem chi tiết
DESKTOP OPTIMIZATION
Tăng hiệu quả làm việc của nhân viên
Xem chi tiết
UNIFIED COMMUNICATIONS
Giảm thiểu cước viễn thông,chi phí đi lại
Xem chi tiết
COLLABORATION
Giảm chi phí nhờ giải pháp làm việc cộng tác
Xem chi tiết
Khủng hoảng kinh tế đã trở thành cơ hội để các doanh nghiệp phát huy nhiều sáng tạo trong việc cắt giảm chi phí vượt qua khó khăn. Trong đó, việc đầu tư cho công nghệ thông tin đã được xem là một trong những giải pháp tích cực...
Tập đoàn McKinsey & Company
Xem thêm
Với sản phẩm và giải pháp của Microsoft cho các dịch vụ nền tảng hầu như được xem là những giải pháp duy nhất tích hợp với hiện trạng của Vinamilk....
Xem thêm
Tải về Tài liệu tham khảo từ khách hàng
Danh sách các đối tác
Bảng giá tham khảo