Từ 1/4/2013 – 26/4/2013, khách hàng sẽ nhận được khi mua các giấy phép:
Office 2013 Standard hoặc ProPlus (5 – 249 giấy phép)            -5%
   

Tặng 2.000.000VND phiếu mua hàng khi mua từ:
  • 30 – 49 giấy phép Office 2010 Standard & ProPlus hoặc
  • 40 – 69 giấy phép Windows 8 GGWA hoặc Windows 8 Pro Upgrade
   

Tặng 01 điện thoại Nokia Lumia 720 khi mua từ:
  • 50 – 99 giấy phép Office 2010 Standard & ProPlus hoặc
  • 70 – 149 giấy phép Windows 8 GGWA hoặc Windows 8 Pro Upgrade
   

Tặng 01 máy chụp ảnh Canon EOS 600D khi mua từ:
  • Tối thiểu 100 giấy phép Office 2010 Standard & ProPlus hoặc
  • Tối thiểu 150 giấy phép Windows 8 GGWA hoặc Windows 8 Pro Upgrade
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
Chương trình được tổ chức bởi hai nhà phân phối ủy quyền của Microsoft