Bạn muốn biến CNTT thành một tài sản chiến lược? Hãy bắt đầu với cơ sở hạ tầng cốt lõi. 

Tối ưu hóa hạ tầng CNTT là một mô hình đã được chứng minh là có thể giúp hệ thống CNTT của các doanh nghiệp tăng tốc độ, an toàn hơn và dễ quản lý hơn trong khi đó lại giảm tổng chi phí cần chi cho CNTT và sử dụng các tài nguyên một cách tốt hơn. Và như vậy, chiến lược CNN thông tin của doanh nghiệp sẽ trở nên hiệu quả hơn. Mô hình tối ưu hóa hạ tầng CNTT hướng tới một số tính năng chủ chốt dưới đây của CNTT:

Quản lý các đặc điểm nhận dạng và truy cập
Mô hình này sẽ tạo ra những cách tốt hơn để quản lý các đặc điểm nhận dạng con người và tài sản. Những giải pháp thực hiện sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý và bảo vệ các dữ liệu nhận dạng (sự đồng bộ hóa, mật khẩu và tài khoản nội bộ của một nhóm) cũng như quản lý tốt hơn sự truy cập các tài nguyên của người sử dụng lưu động, khách hàng và đối tác bên ngoài Firewall.

Quản lý máy chủ và các thiết bị khác
Mô hình này giúp các doanh nghiệp cải tiến cách quản lý máy trạm, các thiết bị di động và máy chủ cũng như việc thực hiện vá lỗi, điều hành các hệ thống và các ứng dụng trong toàn bộ mạng lưới của doanh nghiệp. Hơn nữa mô hình này cũng hướng dẫn các doanh nghiệp tận dụng triệt để công nghệ ảo hóa và các công nghệ ứng dụng tại văn phòng đại diện để giảm chi phí và tăng tốc độ.

Vấn đề bảo mật và mạng lưới
Mô hình này giúp các doanh nghiệp phát triển các phương pháp để đảm bảo rằng các thông tin sẽ không bị truy cập một cách trái phép. Nó cũng giúp các doanh nghiệp tìm hiểu về những phương pháp bảo vệ hạ tầng CNTT của mình khỏi bị vi rút và sự tấn công trong khi vẫn tạo điều kiện cho sự truy cập hợp pháp.

Phục hồi và bảo vệ dữ liệu
Mô hình này sẽ giúp các doanh nghiệp tạo ra bản sao dự phòng (backup), lưu trữ và khôi phục các thông tin một cách nhanh chóng mà ít tốn kém.

Quá trình IT và bảo mật
Mô hình này hướng dẫn các doanh nghiệp thiết kế, phát triển, vận hành và hỗ trợ các giải pháp một cách hiệu quả, ít tốn kém mà vẫn đạt được sự tin cậy, tính hiệu quả và tính bảo mật. Trong khi các doanh nghiệp cần công nghệ dùng vật liệu cứng để đáp ứng nhu cầu của mình thì chỉ công nghệ thôi là chưa đủ. Những tiến bộ trong các quy trình công nghệ và yếu tố con người - kỹ năng, vài trò và trách nhiệm – cũng quan trọng không kém đối với một cơ sở hạ tầng đã được tối ưu hóa.

Xem thêm thông tin tại website: http://www.microsoft.com/vietnam/infrastructure/

 
     
VIRTUALIZATION
Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng
Xem chi tiết
 
DESKTOP OPTIMIZATION
Tăng hiệu quả làm việc của nhân viên
Xem chi tiết
 
UNIFIED COMMUNICATION
Giảm thiểu cước viễn thông,chi phí đi lại
Xem chi tiết
 
COLLABORATION
Giảm chi phí nhờ giải pháp làm việc cộng tác
Xem chi tiết
 
ERP & CRM
Nâng cao hiệu quả
kinh doanh
Xem chi tiết
 
BUSINESS INTELLIGENCE
Hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chính xác
Xem chi tiết
 
Tải về Tài liệu tham khảo từ khách hàng
Danh sách các đối tác
Bảng giá tham khảo