Microsoft Vietnam | Servers and Tools
 
  Trang chủ Tổng quan sản phẩm Chứng chỉ và Đào tạo

Microsoft SQL Server 2008 – Learning Portal

Phát hành ngày 30 tháng 11 năm 2007

Sẵn sàng cho Microsoft SQL Server 2008 ngay bây giờ.

Hãy đi đầu kiến tạo kỹ năng và bằng cấp của bạn về các công nghệ̣ SQL Server 2008.
 Microsoft Learning cung cấp một tập hợp các nguồn lực đào tạo đầy đủ và cách thi lấy chứng chỉ phân chia hợp lý giúp bạn nổi bật trong lĩnh vực của mình.
Các nguồn lực bổ sung của Microsoft Learning được thêm vào đều đặn - hãy đánh dấu trang web này và thường xuyên quay lại xem thông tin mới.


blank spacer

Trang này nói về

arrow

Những đề nghị đặc biệt

arrow

Sách của Microsoft Press

arrow

Học tập Từ xa với Microsoft

arrow

Khoá học

arrow

Chứng chỉ của Microsoft

Hãy kiểm tra lại phần này thường xuyên để xem những đề nghị đặc biệt mới về đào tạo Microsoft SQL Server 2008.

Sách điện tử miễn phí: Nhận những trích đoạn miễn phí trong quyển Giới thiệu SQL Server 2008 củaPeter DeBetta.

Học tập từ xa miễn phí:

Bộ tài liệu 6187:  Microsoft SQL Server 2008 có gì mới (bao gồm ba clinic miễn phí)

 

Khoá học:

Môn 6156: Nhập môn: Microsoft SQL Server 2008 có gì mới

 

 

Sách của Microsoft Press

Do các chuyên gia đầu ngành viết, những quyển sách của Microsoft Press mang lại những thông tin tận gốc, chính xác mà bạn phải có để nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình.

 

Sách điện tử và bản tin miễn phí của Microsoft Press

Sách điện tử này là trích đoạn của một ấn phẩm sắp phát hành của Microsoft Press:


Giới thiệu Microsoft SQL Server 2008 của Peter DeBetta (ISBN: 9780735625587).
Trong phần đầu của sách điện tử này, ta sẽ biết một số tính năng mới, quan trọng trong SQL Server 2008, bao gồm bảo mật, quản trị, và hiệu năng.
Sau khi quyển sách được xuất bản, nguyên quyển sách điện tử sẽ đưa vào site này, vì thế hãy trở lại và đọc thêm bài của chuyên gia Peter DeBetta.

Hãy tìm hiểu thêm về sách điện tử miễn phí, và đăng ký nhận bản tin về sách của Microsoft Press Book Connection, bản tin cung cấp tin tức về những lần phát hành hiện tại và sắp tới, các đề nghị đặc biệt, và thông tin bổ sung từ những người thông tường sách của chúng tôi nhất.

Sách điện tử và bản tin miễn phí của Microsoft Press

Học tập Từ xa với Microsoft

Viện Đào tạo Từ xa Chính thức của Microsoft (Microsoft Official E-Learning clinic) có nguồn kinh nghiệm phong phú về multimedia đưa đến cho bạn những tính năng mới và cải tiến trong SQL Server 2008, gồm các kiểu dữ liệu và các tính năng quản lý dữ liệu mới.

Bộ tài liệu 6187: Microsoft SQL Server 2008 có gì mới (bao gồm ba clinic miễn phí)


Clinic 6188: Microsoft SQL Server 2008 for Enterprise Data Platform có gì mới

Clinic 6189: Microsoft SQL Server 2008 for Business Intelligence có gì mới

Clinic 6190: Microsoft SQL Server 2008 for Database Development có gì mới

Khóa học

Đối tác có chứng nhận của Microsoft về các Giải pháp Học tập (Microsoft Certified Partners for Learning Solutions) mang lại Các Sản phẩm Học tập Chính thức của Microsoft (Official Microsoft Learning Products) cả trong lớp học lẫn trên mạng, do các Giảng viên Có Chứng chỉ của Microsoft (Microsoft Certified Trainers) giảng dạy.

Các khóa học nhập môn và thực hành
90 phút học và thực hành nhắm vào các kịch bản SQL Server 2008 cụ thể để giúp bạn lấy Chứng chỉ của Microsoft về SQL Server 2008.

Khóa học 6156: Nhập môn: Microsoft SQL Server 2008 có gì mới

Tìm thêm nguồn tài nguyên bổ sung cho Microsoft Learning

Tìm thêm khóa học của Microsoft Certified Partners for Learning Solutions

Chứng chỉ Microsoft

Các chứng chỉ SQL Server 2008 là một phần của các chứng chỉ Microsoft thế hệ mới, nhấn mạnh các kỹ năng và vai trò chính, cung cấp một cách hiệu quả tiết kiệm,  linh hoạt, thích đáng hơn để xác thực các kỹ năng kiến trúc, chuyên nghiệp và kỹ thuật cốt lõi.

Tìm hiểu về Microsoft Certifications on SQL Server 2008

Xem đoạn phim về Hội nghị Trực tuyến nói về chứng chỉ SQL Server 2008 sắp tới


Microsoft TechNetResources for
IT Pros

SQL Server 2008


MSDN - Microsoft Developer NetworkResources for Developers


SQL Server 2008


© 2008 Microsoft