Nhấn vào Đây để Cài đặt Silverlight*
VietnameseThay đổi|Tất cả Trang web của Microsoft
Microsoft
Hỗ trợ 
|Trang chủ Sản phẩm|Phần mềm Microsft hính hãng|Bài học trực tuyến|An ninh bảo mật
Hỗ trợ » Hỗ trợ có tính phí

HỖ TRỢ CÓ TÍNH PHÍ

Hỗ trợ Cá nhân (Personal Support)

Nếu bạn sử dụng máy tính cá nhân tại nhà và muốn yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại hoặc hỗ trợ trực tuyến cho các sản phẩm của máy tính để bàn hoặc các sản phẩm thông dụng của Microsoft trong môi trường đơn lẻ hoặc mạng đơn giản, xin vui lòng liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Cá nhân - Personal Support.
Hỗ trợ Chuyên nghiệp (Professional Support)

Nếu bạn đang tham gia vào phát triển, triển khai và điều hành các giải pháp phần mềm của Microsoft trong môi trường thương mại và cần đến sự hỗ trợ qua điện thoại hoặc trực tuyến, xin hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Chuyên nghiệp - Professional Support.

 


©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư