Microsoft Vietnam | Servers and Tools
 
  Trang chủ Tổng quan sản phẩm So sánh các phiên bản

Visual Studio 2008

Phiên bản Visual Studio 2008 Professional và phiên bản Visual Studio 2008 Standard tăng cường sức mạnh cho các cá nhân và các nhóm phát triển phần mềm nhỏ chuyển giao các ứng dụng nối mạng tận  dụng được công nghệ mới nhất mà vẫn đáp ứng hiệu quả hơn các mục tiêu kinh doanh.

 Các nguồn lựcđặc biệt

View all...

 

 "How Do I" Videos
View all...

Làm thế nào để tôi: chỉnh sửa Visual Studio 2008 Shell? (Phần 1)
Trong đoạn video này, Dylan Miles, chỉ cách tạo ra Môi trường Phát triển Tích hợp cho riêng mình sử ḍụng Visual Studio 2008 Shell.  Xây dựng thương hiệu cơ bản, bao gồm thay đổi màn hình khởi động, biểu tượng và phụ đề…

Kêu gọi toàn thể nhà phát triển Microsoft® Office và SharePoint!
Đừng bỏ lỡ thời cơ có một không hai này để tìm hiểu và giao lưu, vì các nhà phát triển, nhà kiến trúc phần mềm, các chuyên gia kỹ thuật trong ngành, nhân viên của Microsoft, các giám đốc và đối tác sẽ cùng đến một diễn đàn công cộng để xem xét lại…

Làm thế nào để tôi: Thêm chức năng Intellisense vào Language Service?
Trong đoạn video này, Hilton Giesenow bàn về 4 loại tính năng của Intellisense có thể được cài đặt trong Dịch vụ Ngôn ngữ của bạn (Language Service) và biểu diễn hai trong số này – thêm chức năng Tự Hoàn tất Câu/Từ (Statement/Word Completion) …

 

 Downloads

Các phiên bản dùng thử Visual Studio 2008
Tải xuống các phiên bản dùng thử 90 ngày của Visual Studio 2008 để đánh giá bản Visual Studio mới nhất.

 

Visual Studio 2008 Professional 90-day Trial

 


For Developers

For Development Teams

Extensibility & Partners


© 2008 Microsoft