Potężny zestaw narzędzi internetowych

ASP.NET to zestaw narzędzi internetowych, które pomogą Ci stworzyć opartą na standardowych rozwiązaniach stronę internetową, dostarczając bogaty zestaw gotowych do użycia funkcji, jak również łatwą synchronizację z bazami danych, serwisami i rozbudowanymi aplikacjami internetowymi. ASP.NET, który posiada takie funkcje, jak np. dynamiczne importowanie danych z bazy na stronę internetową, zestaw narzędzi AJAX, wzorzec projektowy MVC, szablony i tematy oraz setki wbudowanych kontrolek i darmowych narzędzi programistycznych, pomoże Ci tworzyć szybsze i lepsze aplikacje internetowe. Więcej informacji znajduje się na stronie ASP.NET

ASP.NET Framework Hero

Dlaczego stworzysz szybsze i lepsze strony internetowe?

A

Łatwe w dostępie – Darmowe w użyciu

przy użyciu instalatora platformy Microsoft Web. Prosty, intuicyjny instalator uruchomi na Twoim komputerze potężną maszynę programistyczną. Instalator zawiera najnowszą wersję platformy .NET Framework, w skład której wchodzi m.in. ASP.NET. Ponadto na Twoim komputerze zostanie zainstalowany program Visual Web Developer Express – w pełni funkcjonalne, DARMOWE narzędzie programistyczne, które umożliwia tworzenie witryn w standardzie ASP.NET. Pobierz instalator.

.NET Framework

Siła platformy .NET

Platforma ASP.NET jest częścią większej platformy Microsoft .NET Framework. Zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność i solidność, pozwalając programistom stron internetowych używać różnych stylów programistycznych i odpowiednich dla danej strony wzorców. Kiedy tworzysz aplikację internetową w ASP.NET, masz dostęp do całej platformy .NET.

A

Technologia AJAX

Twórz interaktywne aplikacje internetowe, które współpracują ze wszystkimi najbardziej popularnymi przeglądarkami. Jako część platformy ASP.NET Framework technologia AJAX pozwoli Ci stworzyć bogaty interfejs Twojej strony internetowej. Technologia AJAX jest intuicyjna i zgodna ze standardem HTML DOM, obsługuje też zdarzenia i animacje z wykorzystaniem biblioteki programistycznej jQuery. Bez problemu dodawaj elementy z języka AJAX do swoich stron i korzystaj z wbudowanych kontrolek. Język AJAX pozwala Ci tworzyć elementy interakcji z danymi i zdalnymi serwisami bez konieczności pisania skomplikowanych skryptów w języku Javascript.

ASP.NET wsparcie dla baz danych

Obsługa danych

Bez kłopotu dodaj do aplikacji internetowej funkcjonalności związane z obsługą danych. Dostosuj dane do swoich potrzeb dzięki wbudowanemu zbiorowi kontrolek danych. ASP.NET zawiera technologie takie, jak LINQ i Entity Framework, które pozwalają na łatwy dostęp do różnego typu danych, np. baz danych, plików XML czy serwisów internetowych, z poziomu Twojej aplikacji internetowej.

ASP.NET MVC

MVC

Zdobądź pełną kontrolę nad znacznikami HTML. Skorzystaj z tego, że Twoja aplikacja może być łatwo testowana – użyj metodyki programowania Test Driven Development. Jednocześnie będziesz mógł korzystać z udogodnień ASP.NET, takich jak mechanizm Master Page czy autoryzacja oparta na członkostwie.

ASP.NET Controls

Tworzenie bloków

Użyj bogatego zbioru wbudowanych kontrolek, takich jak ListView czy DataPager, aby tworzyć szybsze aplikacje. Możesz również skorzystać z kolekcji kontrolek zaimportowanych z innych rozwiązań, które pomogą Ci zażegnać takie problemy, jak edytowanie czy tworzenie diagramów.

ASP.NET Templates i Themes

Nie powtarzaj się

Nie powtarzaj się. Mechanizm Master Page, kontrolki użytkownika i szablony pomogą Ci stworzyć spójny wygląd, wrażenie i zachowanie aplikacji internetowej. Sprawi to, że – dzięki ujednoliceniu obsługi oraz enkapsulacji znaczników, stylu i kodu – Twoją aplikacją będzie łatwiej zarządzać.

ASP.NET Połączenie z bazą danych

Połączenie z bazą danych

Aplikacja ASP.NET Dynamic Data umożliwia Ci tworzenie pełnego interfejsu administratora i strony internetowej połączonej z bazą danych, opierając się tylko na zależnościach w bazie danych, bez potrzeby kreowania strony. Dzięki szablonom i stronom aplikacja, którą tworzysz, może być całkowicie dostosowana do Twoich potrzeb.

ASP.NET wsparcie dla narzędzi

Darmowe narzędzia

Wraz ze środowiskiem Visual Web Developer dostajesz takie funkcje, jak zaznaczanie i ukrywanie kodu oraz automatyczne jego uzupełnianie (dotyczy języków ASP.NET, HTML, CSS i Javascript). Ponadto Visual Web Developer pozwala Ci na zarządzanie Twoim projektem w ASP.NET od początku aż do jego wdrożenia. Aha, czy wspomnieliśmy o tym, że środowisko to jest darmowe?

ASP.NET Localization

Wielokulturowy świat

Szybko lokalizuj strony internetowe, tworząc potrzebne zasoby i efektywnie wykorzystując wbudowaną funkcjonalność kulturową. ASP.NET potrafi automatycznie wykryć preferowany język użytkownika, korzystając przy tym z ustawień przeglądarki. Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja obsługiwała wiele języków, możesz dodać nowe pliki źródłowe bez konieczności ponownej kompilacji aplikacji.

Wszystko czego potrzebujesz znajdziesz w jednym pliku instalacyjnym.