Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight*
PolskaZmień|Wszystkie witryny firmy Microsoft
Microsoft

Komunikaty o błędach programu Windows Media Player — Pomoc

Podczas używania programu Windows Media Player wystąpił komunikat o błędzie C00D11B1. Poniższe informacje mogą być pomocne podczas rozwiązywania problemu.

Nie można odtworzyć pliku

Program Windows Media Player nie może odtworzyć pliku. Ten błąd może być spowodowany jedną z następujących przyczyn:

 • Urządzenie dźwiękowe, takie jak karta dźwiękowa lub kontroler dźwięku, wymaga zaktualizowanego sterownika. Aby stwierdzić, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik, odwiedź stronę Windows Update (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) w witrynie firmy Microsoft w sieci Web lub odwiedź witrynę producenta urządzenia dźwiękowego w sieci Web.

 • Urządzenie dźwiękowe nie działa prawidłowo. Spróbuj użyć Menedżera urządzeń, aby sprawdzić stan urządzenia dźwiękowego.

   Aby sprawdzić stan urządzenia dźwiękowego

 • W komputerze nie ma zainstalowanego urządzenia dźwiękowego. Zainstaluj urządzenie dźwiękowe, a następnie spróbuj ponownie odtworzyć plik. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź witrynę producenta komputera lub urządzenia dźwiękowego w sieci Web.

 • Została podjęta próba odtworzenia pliku z Internetu, ale serwer może być tymczasowo niedostępny lub może występować problem z siecią. Ponów próbę później.

 • Została podjęta próba odtworzenia pliku MP3 zawierającego skompresowane nagłówki ID3. Nagłówek ID3 jest fragmentem pliku zawierającym informacje o albumie utworów (na przykład nazwy utworów, nazwę wykonawcy, nazwę albumu i rodzaj gatunek). Te informacje są czasem określane jako „znacznik”.

  Aby rozwiązać problem, wykonaj kopię pliku i użyj programu do edycji znaczników ID3 innej firmy niż Microsoft, aby usunąć lub zresetować nagłówki ID3 pliku. Po usunięciu nagłówków ID3 program Windows Media Player powinien odtworzyć plik MP3.

  Próba usunięcia nagłówków ID3 może spowodować uszkodzenie pliku i uniemożliwienie odtwarzania go. Dlatego przed podjęciem próby edycji pliku należy zawsze sporządzać jego kopię.

  Jeśli to rozwiązanie nie wyeliminuje problemu, plik może być uszkodzony.

Dodatkowa pomoc

Informacje na temat uzyskiwania pomocy technicznej od firmy Microsoft znajdują się na stronie dotyczącej rozwiązywania problemów z programem Windows Media Player (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Aby uzyskać ogólne informacje na temat korzystania z programu Windows Media Player oraz technologii Windows Media, zobacz stronę zawierającą często zadawane pytania dotyczące programu Windows Media Player oraz centrum wiedzy Windows Media Knowledge Center (strony mogą zostać wyświetlone w języku angielskim).


Microsoft