Klicka här om du vill installera Silverlight*
SverigeÄndring|Alla Microsoft-webbplatser
Microsoft.se  
|Windows Media internationellt

Sekretesspolicy för Windows Media Player 10
Senast uppdaterad: November 2004

På Microsoft arbetar vi målmedvetet för att hjälpa till att skydda din personliga information och samtidigt erbjuda en programvara som uppfyller de krav du har på funktion och handhavande. I den här säkerhetspolicyn beskrivs hur information överförs till och från Windows Media Player 10 ("Windows Media Player") och hur den används. Sekretesspolicyn fokuserar på funktioner som kommunicerar med Internet och den är inte avsedd att vara heltäckande. Den avser inga andra av Microsofts webbplatser (online eller offline), produkter eller tjänster.

Med Windows Media Player kan du hämta och spela upp musik och video från Internet, antingen på din dator eller på ett stort urval av bärbara mediespelare. Med Windows Media Player får du enkelt tillgång till tjänster som erbjuds av Internet-baserade onlinebutiker. Många av dessa tjänster tillhandahålls av tredjepartsföretag, det vill säga andra företag än Microsoft. Denna sekretesspolicy beskriver hur Windows Media Player kommunicerar med sådana onlinebutiker.

En onlinebutik erbjuder funktioner som kompletterar Windows Media Player. Dessa funktioner läggs till i form av program som onlinebutiken installerar på din dator. Utöver att erbjuda de typer av funktioner som beskrivs nedan kan ett sådant program köras när du spelar upp, överför eller bränner innehåll från butiken, när du ansluter eller synkroniserar till en bärbar enhet eller när Windows Media Player är inaktivt. Vid dessa tillfällen kan du genom onlinebutikens program bli tillfrågad om att lämna information och programmet kan också hämta information automatiskt från din dator, till exempel identitetsinformation om den musik du spelar. Hur denna information används beror på onlinebutikens egen sekretesspolicy.

För att du ska kunna göra ett välgrundat val redan från början blir du ombedd att ange några viktiga sekretessalternativ när du startar Windows Media Player första gången. Du kan återgå till inställningsalternativen senare genom att välja AlternativVerktyg -menyn och klicka på fliken Sekretess . Mer information om dessa sekretessinställningar för förstagångsanvändare finns i avsnittet "More information about privacy options" i hjälpen för Windows Media Player.

I Windows Media Player används inte kontaktinformation som namn, adress och telefonnummer. Det förekommer dock tillfällen då unik, datorspecifik information överförs via Internet från Windows Media Player till Microsoft eller en onlinebutik. De funktioner som medför sådan överföring beskrivs i denna sekretesspolicy. Program som installerats på datorn via en onlinebutik kan hämta och överföra personlig information till butiken. Hur detta går till beskrivs i onlinebutikens egen sekretesspolicy.

Följande områden beskrivs i denna sekretesspolicy:

Hämtning och användning av information om din dator

Nedan beskrivs vilken typ av information som hämtas och hur den används av Microsoft. Windows Media Player har Internet-aktiverade funktioner som automatiskt hämtar standardinformation från din dator och information som rör enskilda funktioner och skickar den till Microsoft eller en onlinebutik som drivs av ett tredjepartsföretag. Standardinformation omfattar till exempel IP-adress, version av operativsystem, version av Windows Media Player, en kod som identifierar datortillverkaren samt nationella inställningar och språkinställningar. I några särskilda fall som beskrivs nedan skickas också standarddata för felsökning till Microsoft för att underlätta upptäckt av återkommande fel. Standarddata för felsökning är bland annat information om tidszon och språkinställningar, version av Windows Media Player och DRM, proxykonfiguration, ett slumpgenererat sessions-ID samt information om den senaste felkoden. Vid kommunikationen med Microsofts eller andra företags Internet-tjänster kan en cookie som är unik för din dator användas.

Information som rör enskilda funktioner beskrivs närmare i avsnitten nedan.

Information som skickas till Microsoft används för att erbjuda den funktion eller tjänst du har begärt. Microsoft kan spara sådan information för statistikändamål. Information som du lämnar kommer inte att överlåtas till tredjepartsföretag utan ditt medgivande på annat sätt än vad som beskrivs i denna policy. Då och då anlitar vi andra företag som utför tjänster för vår räkning som att hantera förpackning, utskick och leverans, besvara kundfrågor om program och tjänster, bearbeta händelseregistrering eller utföra statistikanalyser av våra tjänster. Vi förser endast dessa företag med den information som är nödvändig för att de ska kunna utföra tjänsten och de är förbjudna att använda informationen för andra ändamål. Information som hämtas av eller skickas till Microsoft sparas och bearbetas i USA eller något annat land där Microsoft, dotterbolag till Microsoft eller Microsofts samarbetspartners bedriver verksamhet.

Så här gör du om du inte vill ge Windows Media Player tillgång till Internet:
 • Klicka på Arbeta offline Arkiv-menyn.

På en arbetsplats kan en administratör konfigurera en gruppolicy som förhindrar Windows Media Player att kommunicera via Internet.

Obs! En del funktioner i Windows Media Player är inte tillgängliga när du arbetar offline, till exempel onlinebutikernas tjänster, Guide-funktionen, uppspelning av dataströmmar och hämtning av relaterad medieinformation. Inställningen Arbeta offline påverkar Internet Explorer och därmed även andra program som använder Internet Explorer för att nå ut på Internet, till exempel Microsoft Outlook och program från tredjepartsföretag.

Till sidans börjanTill sidans början


Cookies

En del av funktionerna i programmet använder cookies för webbplatser. En cookie är en liten textfil som sparas på datorns hårddisk av en webbsideserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till datorn. En cookie tilldelas dig som användare och den kan bara läsas av en webbserver i den domän som delat ut den till dig. Ett av huvudändamålen med cookies är att spara tid. Om du till exempel anpassar en webbsida eller flyttar mellan olika sidor på en webbplats, är cookien till hjälp när information som är specifik för dig ska presenteras nästa gång du besöker webbplatsen. Det går lättare att få rätt innehåll på webbsidan och att flytta mellan olika webbsidor. När du återvänder till webbplatsen kan den information du lämnat tidigare hämtas direkt så att du kan använda dig av de funktioner du anpassat.

Du kan välja att acceptera eller att inte acceptera cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men det går oftast att ändra inställningen av webbläsaren så att den inte accepterar cookies om du föredrar det. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det medföra att du inte kan använda de interaktiva funktionerna på webbplatser du besöker.

Cookie för WindowsMedia.com

WindowsMedia.com är en webbplats som drivs av Microsoft. En cookie skickas till WindowsMedia.com varje gång Windows Media Player kommunicerar med en server på WindowsMedia.com (till exempel när du väljer Guide-funktionen eller när Windows Media Player begär kompletterande CD- eller DVD-information). Denna cookie gör det möjligt att specialanpassa WindowsMedia.com. Cookien innehåller också en unik identifieringskod med vars hjälp WindowsMedia.com kan generera anonym besöksstatistik. Denna identifieringskod är inte detsamma som det spelar-ID som beskrivs i avsnittet Kommunikation med medieservrar för dataströmmar och den innehåller inte någon personlig information. Mer information om denna cookie finns i sekretesspolicyn för WindowsMedia.com.

Cookie för onlinebutik

Onlinebutiker kan skicka cookies till din dator. Om den onlinebutik du besöker drivs av ett tredjepartsföretag är det tredjepartsföretagets egen sekretesspolicy som avgör hur cookien används.

Andra cookies

När du ansluter till medieservrar för dataströmmar kan dessa också spara cookies på din dator. Vilken information som sparas i dessa cookies och hur den används avgörs av innehållsleverantören. Kontakta innehållsleverantören om du vill ha mer information om sådana cookies.

Hantera cookies

Med Internet Explorer kan du förhindra att cookies skapas och överförs. Om du blockerar en eller flera cookies kan detta påverka funktionen hos de webbplatser som använder dem.

Så här förhindrar du all lagring av cookies på din dator:
 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn i Internet Explorer och klicka sedan på fliken Sekretess .
 2. Flytta skjutreglaget till Blockera alla cookies. Med denna inställning kan inga cookies från webbplatser sparas på datorn.

Obs! Att blockera alla cookies är en extrem åtgärd. Nästa två sekretessnivåer i Internet Explorer Hög och Mellanhögkanske passar bättre. Det är också möjligt att blockera en cookie för en viss webbplats på fliken Sekretess i Internet Explorer. Mer information finns i hjälpen för Internet Explorer.

Så här kommer du direkt till fliken Sekretess i Internet Explorer från Windows Media Player:
 1. Klicka på Alternativ Verktyg-menyn.
 2. Klicka på Cookies på fliken Sekretess.

Till sidans börjanTill sidans början


Funktioner i Windows Media Player

Onlinebutiker

I Windows Media Player kan du välja en onlinebutik i en lista över tillgängliga onlinebutiker. I vissa fall kan Windows Media Player ha installerats med en förvald onlinebutik men du kan när som helst välja en annan. När du väljer en onlinebutik får du tillgång till nya funktioner som kan förbättra uppspelningsupplevelsen. Sådana funktioner kan till exempel ge mer information om det innehåll du spelar upp och särskilda erbjudanden om att köpa musik och/eller annat innehåll. Såvida du inte arbetar offline kommunicerar en del av funktionerna i Windows Media Player med den onlinebutik du valt på det sätt som beskrivs nedan. I avsnittet Vad händer när det inte finns några onlinebutiker? finns mer information om hur Windows Media Player fungerar om det inte finns några onlinebutiker i ditt område.

Funktionsflikar

Funktionerna i Windows Media Player når du via ett antal flikar i bildfönstret. Flikarna för den aktuella onlinebutiken är placerade upptill på höger sida i fönstret. Antalet flikar och namnen på dem varierar från butik till butik.

Utöver onlinebutikens flikar har Windows Media Player en grupp av flikar för hantering av musik- och videoinnehåll på vänster sida av bildfönstret i Windows Media Player. Exempel på sådana flikar är Uppspelning, Bibliotek, Kopiera, Bränn, Synkronisera och Guide. När du väljer någon av dessa flikar kan information komma att skickas till din onlinebutik eller till Microsoft, vilket beskrivs närmare nedan.

Initiering av Media Player

Varje gång du startar Windows Media Player skickas ett meddelande till WindowsMedia.com för att hämta en aktuell lista över onlinebutiker som är tillgängliga i ditt område. Detta startmeddelande innehåller den standardinformation om datorn som beskrivits tidigare.

Välja onlinebutik

Du kan välja en ny onlinebutik i listan till höger om onlinebutikområdet i Media Player. När du väljer en onlinebutik skickas ett meddelande till det företag som driver butiken för att du ska kunna se vilka tjänster det erbjuder. Detta meddelande innehåller standardinformation om datorn. Den information som skickas tillbaka används bland annat för att anpassa flikarna för onlinebutiker i Windows Media Player.

Alla onlinebutiker erbjuder inte samma funktioner. Onlinebutiker för musik har till exempel andra funktioner än andra onlinebutiker. Om din aktiva onlinebutik inte är en musikbutik och Windows Media Player behöver tillgång till en onlinebutik för musik för en speciell funktion (för att till exempel kunna visa information om en CD du spelar upp) kommer programmet att ansluta till den senaste musikbutiken du använde.

Flikar för onlinebutiker

Om du klickar på någon av flikarna i onlinebutikområdet (uppe till höger i Windows Media Player) skickas ett meddelande som innehåller standardinformation om datorn till en server hos det företag som driver onlinebutiken. Den information som skickas tillbaka från servern visas på den flik du valt. Om onlinebutiken begär information av dig eller hämtar information automatiskt från din dator är det onlinebutikens egen sekretesspolicy som avgör hur denna information behandlas.

Informationscentervy

Om du spelar musik kan du aktivera informationscentervyn. Vyn är avaktiverad som standard. När du aktiverar den och när du väljer fliken Uppspelning då vyn är aktiverad skickas en begäran om information till onlinebutiken. En sådan begäran innehåller standardinformation om datorn och information om den låt som spelas. Den information som skickas tillbaka från onlinebutiken visas på fliken Uppspelning. Om onlinebutiken begär information av dig eller hämtar information automatiskt från din dator är det onlinebutikens egen sekretesspolicy som avgör hur denna information behandlas.

Om du inte har aktiverat informationscentervyn visas visualiseringar eller ett tomt fönster på fliken Uppspelning.

Hämta valfria komponenter

Med hjälp av menyalternativen på fliken Uppspelning och huvudmenyn i Media Player kan du hämta nya visualiseringar, plugin-program, enhetsdrivrutiner och skal för Windows Media Player. När du väljer något av dessa menyalternativ skickas en begäran om att visa en webbsida till en server hos WindowsMedia.com. Denna begäran innehåller standardinformation om din dator. På webbsidan som visas i ett nytt fönster i webbläsaren finns instruktioner om hur du hämtar de komponenter du önskar. Mer information finns i sekretesspolicyn för WindowsMedia.com.

Köp CD

Om du väljer menyalternativet Köp CD på fliken Uppspelning skickas en begäran som innehåller standardinformation om datorn och ett ID som identifierar den valda CD-skivan till en server hos din onlinebutik för musik. Den information som skickas tillbaka visas på musikfliken för din onlinebutik. Om onlinebutiken begär information av dig eller hämtar information automatiskt från din dator är det onlinebutikens egen sekretesspolicy som avgör hur denna information behandlas.

Knappen Mer information

Om du klickar på knappen Mer information på fliken Bibliotek skickas en begäran till din onlinebutik. Denna begäran innehåller standardinformation om datorn och information om den uppspelning som pågår. Den information som skickas tillbaka visas i ett nytt område på fliken Bibliotek. Om onlinebutiken begär information av dig eller hämtar information automatiskt från din dator är det onlinebutikens egen sekretesspolicy som avgör hur denna information behandlas.

Visa information om album

Om du klickar på knappen Visa information om album på fliken Kopiera skickas en begäran till din onlinebutik. Denna begäran innehåller standardinformation om datorn och information om den uppspelning som pågår. Den information som skickas tillbaka visas i ett nytt område på fliken Kopiera. Om onlinebutiken begär information av dig eller hämtar information automatiskt från din dator är det onlinebutikens egen sekretesspolicy som avgör hur denna information behandlas.

Sök information om album

Du kan använda knappen Sök information om album på fliken Kopiera eller menyalternativet Sök information om album på snabbmenyn om du vill begära ytterligare information om ett valt album eller spår från WindowsMedia.com. Denna begäran innehåller standardinformation om din dator och information om den uppspelning som pågår. Den information som skickas tillbaka visas i ett nytt område på den aktuella fliken. Mer information finns i sekretesspolicyn för WindowsMedia.com.

Redigera album- och spårinformation

Om du väljer ett album eller spår och klickar på knappen Redigera i ett sökfönster, eller väljer menyalternativet Redigera på snabbmenyn, kan du redigera den tillhörande information som sparas i ditt bibliotek. Om du har markerat alternativet Uppdatera musikfiler genom att hämta medieinformation från Internet och du är online, kontaktar Windows Media Player med jämna mellanrum WindowsMedia.com för att uppdatera spårinformation i ditt bibliotek som inte är fullständig. När detta sker skickar Windows Media Player all information som finns i ditt bibliotek om det aktuella spåret så att WindowsMedia.com kan identifiera spåret och skicka tillbaka eventuell ytterligare information. Information som du har ändrat eller lagt till i ditt bibliotek om spår eller album skickas till WindowsMedia.com, sparas där och görs tillgänglig för andra användare som begär information om samma spår eller album. Du bör alltså inte göra några ändringar som du inte vill att andra användare ska kunna se.

Uppdatering av biblioteksfunktionen beskrivs närmare i avsnittet Förbättrad uppspelning av digitala musikfiler nedan.

Vad händer när det inte finns några onlinebutiker?

Funktionerna Köp CD, Informationscenter, Mer information och Visa information om album skickar alla en begäran om information till din onlinebutik. Om det inte finns några onlinebutiker i ditt område skickas istället en begäran om att visa en webbsida till WindowsMedia.com. Mer information finns i sekretesspolicyn för WindowsMedia.com.

Fliken Guide

Fliken Guide i Windows Media Player är en länk till en webbsida hos WindowsMedia.com, som är en webbplats som drivs av Microsoft. Den medieinformation, de förhandsgranskningar, hämtbara filer och annat innehåll du ser i Guiden kommer direkt från WindowsMedia.com och dess samarbetspartners webbplatser. Andra tjänster som WindowsMedia.com erbjuder är bland annat uppdateringar för Windows Media Player och hämtning av codec-rutiner, skal och visualiseringar.

När du klickar på fliken Guide skickas en begäran om att visa en webbsida till WindowsMedia.com. Denna begäran innehåller standardinformation om datorn, bland annat en kod som identifierar datortillverkaren. Med hjälp av denna information kan WindowsMedia.com anpassa webbsidan med tillverkarspecifikt innehåll som kan vara av intresse för dig. Genom Guiden kan du till exempel få specialerbjudanden eller besked om uppgraderingar som är avsedda för just din typ av dator.

Mer information finns i sekretesspolicyn för WindowsMedia.com.

Hjälp-menyn

När du använder många av alternativen på Hjälp -menyn skickas en begäran om information eller om att visa en webbsida till Microsoft. En sådan begäran kan innehålla standardinformation om datorn.
 • Windows Media Player online. Visar en webbaserad hjälpsida hos Microsoft.com i standardwebbläsaren.
 • Sök efter uppdateringar för Media Player. Startar installationsprogrammet för Windows Media Player som skickar en begäran om information till en av webbplats för uppdateringar hos Microsoft. Denna begäran innehåller standardinformation om datorn, bland annat om vilken version av Windows Media Player du använder. Om en uppdatering påträffas får du besked om att uppdateringen är tillgänglig och du kan välja att hämta och installera den på datorn.
 • Visa sekretesspolicy. Visar den webbsida hos Microsoft.com som innehåller denna sekretesspolicy i standardwebbläsaren.
 • Felsökning. Visar en webbaserad felsökningssida hos Microsoft.com i standardwebbläsaren.

Till sidans börjanTill sidans början


Kommunikation med medieservrar för dataströmmar

I Windows Media Player kan du spela upp innehåll som skickas i dataströmmar via ett nätverk. För att denna funktion ska fungera måste Windows Media Player kommunicera med en medieserver för dataströmmar. Sådana servrar administreras i allmänhet av andra innehållsleverantörer än Microsoft och kontrolleras inte av Microsoft.

Vid uppspelning av dataströmmar skickar Windows Media Player en loggfil till medieservern eller någon annan webbserver om medieservern begär detta. Det är vanligt att innehållsleverantörerna genererar statistikuppgifter med hjälp av loggfilerna för att kunna förbättra kvaliteten på sina tjänster. Andra användningsområden är hantering av debitering och annonser. Innehållsleverantören kan begära att loggfilen samtidigt vidarebefordras till ytterligare webbplatser. Det är innehållsleverantörens ansvar att upplysa dig om loggfilerna överlåts till tredjepartsföretag och hur de används.

Loggfilen innehåller bland annat: Anslutningstid, IP-adress, version av operativsystem, version av Windows Media Player, identifieringsnummer för spelaren (spelar-ID), datum och protokoll. Syftet med ett spelar-ID är att innehållsleverantörer ska kunna identifiera din anslutning. Om ett unikt spelar-ID skickas får innehållsleverantörer möjlighet att jämföra informationen i dina loggfiler under flera sessioner. Sekretessen skyddas i och med att Windows Media Player skickar ett anonymt spelar-ID som består av två delar: Ett välbekant fast värde och ett slumpgenererat tal som ändras varje gång du hämtar innehåll från en medieserver för dataströmmar.

Vissa innehållsleverantörer kan begära att du skickar ett unikt spelar-ID för att få tillgång till innehåll eller tjänster. Så här skickar du ett unikt spelar-ID:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Markera kryssrutan Skicka unikt spelar-ID till innehållsleverantörer på fliken Sekretess .

Till sidans börjanTill sidans början


Förbättrad uppspelning av CD- och DVD-skivor

Om du vill förbättra uppspelningen av CD- och DVD-skivor och kopieringen av CD-skivor kan du med Windows Media Player hämta och visa relaterad medieinformation om det aktuella innehållet, till exempel skivans namn, skivomslag, låttitel, DVD-titel, artist, kompositör och annan information. När du sätter i en CD eller DVD visas relaterad information som sparats i ditt bibliotek i Windows Media Player. Om ingen sådan information hittas, skickas en begäran om information till WindowsMedia.com. Denna begäran innehåller standardinformation om datorn och en identifieringskod för CD- eller DVD-skivan. Den information som skickas tillbaka sparas i ditt bibliotek så att den kan användas i framtiden. Denna information kan visas även när du arbetar offline. Relaterad medieinformation är inte alltid tillgänglig på lokala språk.

Så här förhindrar du att Windows Media Player begär relaterad medieinformation för CD- och DVD-skivor från WindowsMedia.com och att de Windows Media-ljudfiler som du kopierat från CD-skivor uppdateras:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Avmarkera kryssrutan Uppdatera musikfiler genom att hämta medieinformation från Internet på fliken Sekretess .

Den här inställningen påverkar inte din onlinebutik för musik.

Så här tar du bort relaterad medieinformation som sparats i ditt bibliotek:
 1. Klicka på Alternativ Verktyg-menyn.
 2. Klicka på Rensa cacheminne på fliken Sekretess.

Till sidans börjanTill sidans början


Förbättrad uppspelning av digitala musikfiler

Precis som vid förbättrad uppspelning av CD- och DVD-skivor, vilket beskrivs ovan, kan du med Windows Media Player hämta och visa relaterad medieinformation för digitala musikfiler (till exempel WMA- och MP3-filer) som du spelar på datorn. Innan Windows Media Player söker på Internet kontrolleras om den relaterade medieinformationen redan finns i ditt bibliotek eller i den digitala mediefilen. Om den relaterade informationen finns på något av dessa ställen så visas den.

Om den relaterade medieinformationen inte redan finns i ditt bibliotek eller i musikfilen, skickar Windows Media Player en begäran om information till WindowsMedia.com för att identifiera filens innehåll. Denna begäran innehåller standardinformation om datorn plus information om musikfilen. Om relaterad medieinformation för innehållet påträffas, hämtas den till datorn och sparas i ditt bibliotek. I och med att informationen sparats i ditt bibliotek kan den visas även när du arbetar offline.

Den digitala mediefilen uppdateras eventuellt med relaterad medieinformation som saknas. Om filen till exempel har artistens namn men saknar namnet på skivan, kommer skivans namn att läggas till i filen. Om ett skivomslag finns läggs även detta till i motsvarande musikmapp. Relaterad medieinformation är inte alltid tillgänglig på lokala språk.

Hämtning och uppdatering av relaterad medieinformation förekommer också när du:
 • använder biblioteket första gången efter att ha uppdaterat Windows Media Player.
 • lägger till filer i biblioteket genom att söka på datorn.
 • lägger till filer i övervakade mappar, som till exempel Min musik.
 • väljer menyalternativet Bearbeta medieinformationen nuVerktyg -menyn i Windows Media Player.

Så här förhindrar du att Windows Media Player hämtar relaterad medieinformation från WindowsMedia.com och uppdaterar dina digitala musikfiler:
 1. Klicka på Alternativ Verktyg-menyn.
 2. Avmarkera kryssrutan Uppdatera musikfiler genom att hämta medieinformation från Internet på fliken Sekretess .

I Windows Media Player finns också andra alternativ för att styra hur relaterad medieinformation uppdateras och skrivs över. Här hittar du mer information om dessa:
 1. Klicka på Alternativ Verktyg-menyn.
 2. På fliken Bibliotek kan du se vilka alternativ som finns för att uppdatera medieinformationen för filer automatiskt.

Till sidans börjanTill sidans början


Microsoft Digital Rights Management

I Windows Media Player används Microsoft Digital Rights Management (DRM) för att värna om upphovsrätten för ägare av innehåll som skyddar sina musik- och videoprodukter på detta sätt. För att kunna spela upp skyddat innehåll måste du ha en DRM-licens.

Om du hämtar skyddat innehåll från en musik- eller videotjänst kan du få den tillhörande licensen samtidigt. Om du försöker använda en fil som inte har någon aktuell licens kommer Windows Media Player att försöka hämta licensen åt dig. Detta kan ske via din onlinebutik eller direkt från en licensserver på Internet.

Hämtning av licenser

Om den skyddade filen har associerats med en onlinebutik kan den programvara som installerats på din dator av onlinebutiken hämta licensen innan du spelar upp innehållet. Om programmet begär information av dig eller hämtar information automatiskt från din dator är det onlinebutikens egen sekretesspolicy som avgör hur denna information behandlas.

Om onlinebutiken inte förmedlat någon licens, eller om det skyddade innehållet inte är associerat med någon av dina onlinebutiker, begär Windows Media Player en licens direkt från en licensserver på Internet. Licensserverns webbadress anges i den skyddade filen. De flesta licensservrar drivs av andra företag än Microsoft. När Windows Media Player begär en licens skickas standardinformation om datorn, ett ID för musik- eller videofilen, den åtgärd du begärt (till exempel uppspelning eller kopiering), information om de DRM-komponenter som finns på datorn, till exempel revisions- och säkerhetsnivåer, samt en unik identifieringskod för datorn. Den unika identifieringskoden används endast för att generera ett licensnummer för datorn och eftersom den är inbakad i en krypterad licensbegäran är den inte tillgänglig för licensservern på ett sådant sätt att den kan identifiera dig eller datorn.

Som standard försöker alltid Windows Media Player att hämta en licens automatiskt i bakgrunden om inte licensservern begär någon information av dig (till exempel registreringsuppgifter eller en avgift). Du kan stänga av automatisk hämtning av licenser. Om du gör det kommer du att bli tillfrågad om du vill hämta en licens när du vill använda nytt innehåll som kräver licens. Så här förhindrar du att Windows Media Player hämtar licenser automatiskt:
 1. Klicka på Alternativ Verktyg-menyn.
 2. Avmarkera kryssrutan Hämta licenser för skyddat innehåll automatiskt på fliken Sekretess .

Observera att denna inställning inte påverkar hämtning av licenser från onlinebutiker.

Säkerhetskopiering och återställning av licenser

Du kan säkerhetskopiera innehållslicenser hur ofta du vill. Ingen information skickas till Microsoft när du säkerhetskopierar. Du kopierar helt enkelt dina DRM-licensfiler från din datorn till en annan lagringsplats.

Med hjälp av återställningstjänsten för licenser kan du återställa säkerhetskopierade innehållslicenser till en ombyggd dator eller ersättningsdator ett begränsat antal gånger. Varje gång du begär återställning av säkerhetskopierade licenser till en ny eller ombyggd dator skickas en nyckelfil som identifierar den nya datorn till Microsoft tillsammans med den nyckelfil som sparades ihop med de säkerhetskopierade licenserna från den gamla datorn. Även standardinformation om datorn och standarddata för felsökning skickas till Microsoft. Nyckelfilerna används för att låsa upp licenserna från den gamla datorn och för att åter låsa dem till den nya datorn.

Återställningstjänsten håller reda på hur många återställningsförsök som görs för dina licenser. Om du överskrider gränsen för det antal återställningar som är rimligt kommer du inte att kunna använda tjänsten.

När du ska återställa licenser kan vissa DRM-komponenter på datorn behöva uppgraderas först. Om uppgradering krävs utförs den som en del av återställningsprocessen och du blir inte tillfrågad om du vill utföra uppgraderingen.

Så här säkerhetskopierar du licenser på din nuvarande dator:
 1. Klicka på Hantera menu, click licenserVerktyg-menyn.
 2. Välj en lämplig lagringsplats för licenserna, till exempel en fil på din eller på en annan dator eller på något flyttbart medium.
 3. Klicka på Säkerhetskopiera nu i dialogrutan Hantera licenser.

Så här använder du återställningstjänsten på en ny dator:
 1. Klicka på Hantera licenser Verktyg-menyn.
 2. Ange var de tidigare säkerhetskopierade licenserna sparats, till exempel en fil på din eller på en annan dator eller på något flyttbart medium.
 3. Klicka på Återställ nu i dialogrutan Hantera licenser.
 4. Följ instruktionerna på skärmen.

Överflyttning av licenser

Microsoft erbjuder också en tjänst som är till hjälp när du vill flytta eget säkert innehåll (till exempel skyddade kopior av musik från egna CD-skivor) till en annan dator. Om du försöker spela upp sådant innehåll på en annan dator öppnas standardwebbläsaren och Windows Media Player skickar en begäran om att visa en webbsida till en server för överflyttning av licenser hos Microsoft. En sådan begäran innehåller standardinformation om datorn, ett unikt ID för den dator där innehållet ursprungligen skyddats samt identifieringsinformation för den nya datorn. Om inte gränsen för antalet överföringar har uppnåtts skickas en ny licens tillbaka som gör det möjligt att använda innehållet på den nya datorn. Microsoft håller reda på hur många överflyttningslicenser som utfärdats för innehåll som ursprungligen licensierats på den tidigare datorn och tillåter ett begränsat antal överflyttningar.

Återkallelse av rättigheter för Media Player

Om det uppstår säkerhetsproblem med den version av Windows Media Player du använder, kan ägare av säkert innehåll begära att Microsoft återkallar de rättigheter Media Player har att kopiera, visa och spela upp sådant innehåll. En återkallelse påverkar inte uppspelning av oskyddat innehåll i Windows Media Player. En lista över program som fått rättigheter återkallade kan skickas till din dator när du hämtar en licens. Om Windows Media Player finns med i återkallelselistan går det inte längre att spela upp säkert innehåll förrän du har uppdaterat Media Player till en senare och säkrare version.

Återkallelse av rättigheter för spelare

Om det uppstår säkerhetsproblem med bärbara spelare som använder Microsoft DRM, kan spelartillverkare eller ägare av innehåll begära att Microsoft återkallar de rättigheter spelarna har att spela upp skyddat innehåll. Om detta inträffar kan spelaren inte hämta nya licenser, men skyddat innehåll som du redan har spelat kommer fortfarande att gå att spela. Kontakta tillverkaren av spelaren om du vill ha mer information.

Säkerhetsuppgradering

Ägare av musik eller video som väljer att skydda sitt innehåll med Microsoft DRM kan också begära att du uppgraderar DRM-komponenterna på datorn för att få tillgång till innehållet. När du försöker spela upp innehåll som kräver en DRM-uppgradering blir du tillfrågad om du vill utföra uppgraderingen innan den hämtas. Om du avböjer uppgraderingen kommer du inte att kunna få tillgång till innehåll som kräver den. Du har dock fortfarande tillgång till oskyddat innehåll och skyddat innehåll som inte kräver uppgraderingen.

Om du accepterar uppgraderingen skickar Windows Media Player en begäran till en Microsoft-server som innehåller standardinformation om datorn, standarddata för felsökning, information om de DRM-komponenter som finns på datorn, till exempel revisions- och säkerhetsnivåer, samt en unik identifieringskod för datorn som baseras på datorns maskinvarukonfiguration. Microsoft-servern använder den här identifieringskoden för att kunna skicka tillbaka en unik DRM-uppgradering för datorn som sedan installeras genom Windows Media Player.

Ställa klockan på en bärbar mediespelare

Många bärbara mediespelare har en intern klocka som gör det möjligt för innehållsleverantörer att utfärda licenser som baseras på datum och tidpunkt. Du kan konfigurera Windows Media Player så att programmet automatiskt ställer klockan på den bärbara spelaren när den ansluts till datorn. När klockan ska ställas skickas först en begäran om en tidsangivelse till en server hos WindowsMedia.com. Denna begäran innehåller standardinformation om datorn, standarddata för felsökning och en begäran om det aktuella klockslaget.

Så här konfigurerar du Windows Media Player för att ställa klockan på bärbara spelare automatiskt:
 1. Välj AlternativVerktyg-menyn.
 2. Välj Ställ in enheternas klocka automatiskt på fliken Sekretess.

När det här alternativet är markerat kommer klockan, både vid automatisk synkronisering och manuell överföring, att ställas automatiskt innan den första synkroniseringen sedan spelaren har anslutits.

Om det här alternativet är avmarkerat under en automatisk synkronisering kommer spelarens klocka inte att ställas. Detta kan orsaka fel vid synkronisering av innehåll till den bärbara spelaren om det finns licenser som är beroende av en korrekt tidsangivelse.

Om det här alternativet är avmarkerat under en manuell synkronisering kommer du att bli tillfrågad om du vill ställa klockan på den bärbara spelaren. Om du väljer att göra det kommer klockan att ställas innan innehållet överförs till spelaren. Om du svarar nej kommer klockan inte att ställas.

Till sidans börjanTill sidans början


Automatisk uppdatering av Windows Media Player

För att du ska kunna använda de senaste funktionerna och förbättringarna i Windows Media Player kontrollerar programmet regelbundet om nya uppdateringar har lagts till på Microsofts webbsida för uppdateringar. Vid en sådan kontroll skickas standardinformation om datorn till Microsoft på det sätt som beskrivits tidigare. Om en uppdatering påträffas får du besked om att den är tillgänglig och om du medger det hämtas den från Microsoft och installeras på datorn.

Så här gör du om du vill avaktivera den automatiska sökningen efter uppdateringar för Windows Media Player:
 • Klicka på Arbeta offline Arkiv-menyn.

På en arbetsplats kan en administratör konfigurera en gruppolicy som förhindrar att Windows Media Player kommunicerar via Internet.

Till sidans börjanTill sidans början


Automatisk hämtning av codec-rutiner

Om en kompressions- och dekompressionsalgoritm (codec), det vill säga ett program som avkodar en viss typ av komprimerat innehåll, som krävs för uppspelning inte finns på datorn, hämtas den som standard i bakgrunden från en Microsoft-server om du är ansluten till Internet och codec-rutinen är tillgänglig. Den hämtningsbegäran som då skickas innehåller standardinformation om datorn och ett ID för den codec-rutin som krävs.

Så här gör du om du vill bli tillfrågad innan codec-rutiner hämtas i Windows Media Player:
 1. Klicka på Alternativ Verktyg-menyn.
 2. Avmarkera kryssrutan Hämta codec-rutiner automatiskt på fliken Spelare .

Till sidans börjanTill sidans början


Användningshistorik

För att göra det lättare att hitta innehåll som du spelar ofta sparar Windows och Windows Media Player information om lokala filer och webbaserat innehåll som du nyligen har spelat när du använder Arkiv -menyn och dialogrutan Öppna URL . Om du delar din dator med någon kanske du inte vill att andra ska kunna se den här informationen.

Så här rensar du informationen i dialogrutan Arkiv / Öppna URL och förhindrar att den sparas och visas:
 1. Klicka på Alternativ Verktyg-menyn.
 2. Avmarkera kryssrutan Spara fil- och URL-historik i Media Player på fliken Sekretess .

Så här gör du om du bara vill rensa informationen:
 1. Klicka på Alternativ Verktyg-menyn.
 2. Klicka på Rensa historik på fliken Sekretess.

Så här rensar du listan över nyligen använda filer på Arkiv -menyn när du använder dialogrutan Öppna URL :
 1. Högerklicka på Start -menyn i Windows och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på Anpassa på fliken Startmeny.
 3. Klicka på Rensa listan på fliken Avancerat.

Information om de enheter som ansluts till Windows Media Player sparas i ett cacheminne. Det går också att skapa ett förhållande mellan Media Player och en bärbar spelare. Ett sådant förhållande anger vilket innehåll i ditt bibliotek som ska synkroniseras med spelaren automatiskt eller manuellt.

Du kan rensa all information om enheter och synkroniseringsförhållanden genom att koppla bort enheten eller enheterna från datorn och klicka på knappen Rensa cacheminne .
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Rensa cacheminne på fliken Sekretess.

Till sidans börjanTill sidans början


Utvärderingsprogram för förbättringar

Du har möjlighet att delta i Microsofts utvärderingsprogram för förbättringar vars syfte är att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten på Microsofts produkter och tjänster. Om du väljer att delta kommer vi att spara anonym information om din dators maskinvarukonfiguration och om hur du använder våra program och tjänster så att vi kan upptäcka trender och användningsmönster. Vi registrerar inte namn, adress eller någon annan kontaktinformation. Du kommer inte att bli ombedd att delta i några undersökningar, du blir inte uppringd av någon säljare och du kan fortsätta arbeta ostört.

Så här meddelar du att du vill delta i utvärderingsprogrammet:
 1. Klicka på Alternativ Verktyg-menyn.
 2. Markera kryssrutan Jag vill bidra till att göra Microsofts programvara och tjänster ännu bättre genom att skicka användardata från Media Player till Microsoft på fliken Sekretess .

Läs mer om  utvärderingsprogrammet för förbättringar.

Till sidans börjanTill sidans början


Ändringar av sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy kan vid tillfälle komma att uppdateras. När detta sker ändrar vi datumet på raden "Senast uppdaterad" längst upp i sekretessavtalet. Vi vill uppmuntra dig att med jämna mellanrum återvända till denna sekretesspolicy och informera dig om hur Microsoft skyddar din information.

Till sidans börjanTill sidans början


Kontaktinformation

Microsoft välkomnar kommentarer om sekretesspolicyn. Om du anser att Microsoft inte har följt policyn ombeds du ta kontakt med oss via e-post eller vanlig post så att vi kan ringa in och åtgärda problemet under förutsättning att det är kommersiellt rimligt.

Windows Media Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052

Skicka e-post till wmpriv@microsoft.com.

Kontaktinformation för Microsofts dotterbolag eller samarbetspartners i ditt område finns på  Microsoft Worldwide.

Till sidans börjanTill sidans början


 

©2013 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Kontakta oss |Juridiskt meddelande |Varumärken |Integritet & säkerhet
Microsoft