decorative icon product name, link and description price and details
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/06/04
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/06/04
Uxwebhu
Uxwebhu
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/10/20
Uhlaziyo
Uhlaziyo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2007/12/14
Uxwebhu
Uxwebhu
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/10/20
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/06/04
Uhlaziyo
Uhlaziyo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2009/12/07
Uhlaziyo
Uhlaziyo
I-Windows Internet Explorer 9 yenza iiwebhusaythi zakho zibalasele ze zisebenze njengee-aplikeshini zendalo kwiPC yakho.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2011/05/25
Uhlaziyo
Uhlaziyo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/06/04
Uhlaziyo
Uhlaziyo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2009/12/08
Uhlaziyo
Uhlaziyo
I-Windows Internet Explorer 9 yenza iiwebhusaythi zakho zibalasele ze zisebenze njengee-aplikeshini zendalo kwiPC yakho.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2011/05/25
Usetyenziso
Usetyenziso
iPhekhi yeIntafeyisi yoLwimi ye-Windows 7 (LIP) inikeza ngeIntafeyisi yoMsebenzisi eyenziwe eyalapha ngokungaphelelanga kwiindawo ezininzi ezisetyenziswe ngokubanzi kakhulu ze-Windows 7
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/11/08
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/06/15
Usetyenziso
Usetyenziso
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/12/15
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/06/04
Uxwebhu
Uxwebhu
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2011/03/15
Uhlaziyo
Uhlaziyo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/01/08
Usetyenziso
Usetyenziso
I-Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - isiXhosa ibonelela isiXhosa nge-user interface kwii-program ezininzi ze-Microsoft Office 2007.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2009/08/09
Usetyenziso
Usetyenziso
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2011/05/16
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2009/02/08
Uhlaziyo
Uhlaziyo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2009/11/09
Isicwili esinokusatyalaliswa kwakhona
Isicwili esinokusatyalaliswa kwakhona
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2006/06/30
Usetyenziso
Usetyenziso
Sebenzisa iingququlelo zeNgcebiso zeSkrini ukubonisa umbhalo wamalungu abonisiweyo – njengamaqhosha, iimenyu neebhokisi zedayalogu – kolunye ulwimi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2011/06/12
Uxwebhu
Uxwebhu
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2011/06/14
Ipakethi yeNkonzo
Ipakethi yeNkonzo
Umqulu weSevisi 3 unohlaziyo lwakutsha nje loMqulu weOfisi yoLwimi le-Windows 2007.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2011/10/25
Usetyenziso
Usetyenziso
Sebenzisa iingququlelo zeNgcebiso zeSkrini ukubonisa umbhalo wamalungu abonisiweyo – njengamaqhosha, iimenyu neebhokisi zedayalogu – kolunye ulwimi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2013/03/14
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2009/11/09
Usetyenziso
Usetyenziso
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2005/10/17
Usetyenziso
Usetyenziso
Izixhobo Zokuhlola ZeMicrosoft Office zivumela ukuhlela kwiilwimi ezongezelelekileyo.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2013/01/07
Isixhobo
Isixhobo
Windows 8 Language Interface Pack (LIP) ikunikeza Umsebenzisi oguqulelwe kwezo ndawo osetyenziswa kwiindawo ezininzi zikaWindows 8.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2012/11/20
Usetyenziso
Usetyenziso
I-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - IsiXhosa inikela I-intafeyisi yomSebenzisi eguqulelweyo yosetyenziaso oluninzi lwe-Microsoft Office 2013.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2013/03/15
Usetyenziso
Usetyenziso
I-Internet Explorer 10 iyakhawuleza yaye ilula, yaye ivumela iwebhusayithi yakho ikhanye ize isebenze njongosetyenziso olungaxutywanga kwi-PC yakho.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2013/02/25
Usetyenziso
Usetyenziso
I-Internet Explorer 10 iyakhawuleza yaye ilula, yaye ivumela iwebhusayithi yakho ikhanye ize isebenze njongosetyenziso olungaxutywanga kwi-PC yakho.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2013/02/25
Usetyenziso
Usetyenziso
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2014/04/18
ISDK
ISDK
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2006/12/18
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/06/04
Usetyenziso
Usetyenziso
i-Windows Vista Language Interface Pack (LIP) ibonelela nge-User Interface eyenziwe eyalapha ngokungaphelelanga kwiindawo ezisetyenziswe ngokubanzi kakhulu zee-Windows Vista
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2008/11/25
Usetyenziso
Usetyenziso
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2007/08/07
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/06/04
Isixhobo
Isixhobo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2012/08/16
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/06/04
Usetyenziso
Usetyenziso
I-Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – isiXhosa inikeza isiXhosa i-intafeyisi yomsebenzisi yeenkqubo ezininzi ze-Microsoft Office 2010.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2011/07/26
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/05/10
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2009/10/09
Isicwili esinokusatyalaliswa kwakhona
Isicwili esinokusatyalaliswa kwakhona
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2006/06/30
Isixhobo
Isixhobo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2009/06/19
Isicwili esinokusatyalaliswa kwakhona
Isicwili esinokusatyalaliswa kwakhona
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2008/06/02
Uhlaziyo
Uhlaziyo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2010/07/20
IBala loKhuselo
IBala loKhuselo
NImiyalezo malunga nale dawunlowudi iza kulandela kwakamsinya ngolwimi lwakho. Okwangoku, imiyalezo inikezelwa ngesiNgesi.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2008/07/07
Uhlaziyo
Uhlaziyo
Khuphela ngokukhawulezaelula elula I brawuza etyunjiweyo kaWindows 7.
SIMAHLA
UMhla woPapasho:
2013/11/06
1 2
 
IziPhumo ngokwePheyji:1020304050