Èdè ìtanilólobó Ìbòjú fún Microsoft Office
  Application
  Lo ìtumọ̀-èdè inú Ìtanilólobó Ìbòjú lati fi ọ̀rọ̀ inú awọn ohun ti a ṣe àfihàn rẹ̀ hàn - gẹgẹ bíi awọn àkójọ àṣàyàn ati awọn àpótí ìb&#...
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  17/8/1432
  Microsoft Office Proofing Tools 2016 - Èdè Gẹ̀ẹ́sì
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools ń gba ìṣàtúnṣe láàyè nínú àwọn àfikún èdè.
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  18/8/1437
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - Ede Yoruba
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  13/11/1431
  Security Update for Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB979445), 32-bit Edition - Ede Yoruba
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  22/6/1431
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) - Ede Yoruba
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  22/11/1430
  Èdè ìtanilólobó Ìbòjú fún Microsoft Office
  Application
  Lo ìtumọ̀-èdè inú Ìtanilólobó Ìbòjú lati fi ọ̀rọ̀ inú awọn ohun ti a ṣe àfihàn rẹ̀ hàn - gẹgẹ bíi awọn àkójọ àṣàyàn ati awọn àpótí ìb&#...
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  17/4/1434
  Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416) - Ede Yoruba
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  20/12/1430
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB983486) - Ede Yoruba
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  22/6/1431
  Security Update for Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB979445), 64-bit Edition - Ede Yoruba
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  22/6/1431
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB976884) - Ede Yoruba
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Ọjọ Igbejade:
  21/12/1430