Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Application
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Service Pack
  Service Pack 3 n pèsè àwọn ìṣàfikún tó tuntun jùlọ sí Microsoft Office Language Interface Pack 2007.
  Ọ̀FẸ́
  Tool
  Àkópọ̀ Èdè Òjísẹ́ (LIP) Windows 8 ń pèsè ẹ̀yà tí a ṣọ̀tumọ̀ rẹ̀ díẹ̀ ní àwọn àgbègbè tí a ti lo Windows 8.
  Ọ̀FẸ́
  Tool
  Àkópọ̀ Èdè Òjísẹ́ (LIP) Windows 8.1 ń pèsè ẹ̀yà tí a ṣọ̀tumọ̀ rẹ̀ díẹ̀ ní àwọn àgbègbè tí a ti lo Windows 8.1.
  Ọ̀FẸ́
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools ń gba ìṣàtúnṣe láàyè nínú àwọn àfikún èdè.
  Ọ̀FẸ́
  Update
  Install this update to resolve issues in Windows.
  Ọ̀FẸ́
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Ọ̀FẸ́