Download KB887797:Outlook Express 5.5 Service Pack 2 的積存更新 from Official Microsoft Download Center

KB887797:Outlook Express 5.5 Service Pack 2 的積存更新

重要! 選取下面的語言,會動態地將整個頁面內容變更為該語言。

選取語言:
此非關安全性的更新可以協助解決在 Outlook Express 中所發現的不同問題。