Office

  Ulimi Lwethiphu Yeskrini yeMicrosoft Office

  Shintsha Ulimi
  Sebenzisa okuhunyushiwe kweThiphu Yeskrini ukuveza umbhalo wezici ezivezwayo – njengamabhathini, amamenyu namabhokisi engxoxo – ngolunye ulimi.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Uhlelo:

   14.0

   Igama Lefayela:

   ScreenTipLanguage-zu-za-32bit.exe

   ScreenTipLanguage-zu-za-64bit.exe

   Usuku Ekhishwe Ngalo:

   16-05-2011

   Usayizi Wefayela:

   1.8 MB

   1.8 MB

    Shintsha ulimi lweThiphu Yeskrini ukuveza izihumusho zezici ezikhonjiswayo – njengamabhathini, amamenyu namabhokisi engxoxo – ngolunye ulimi bese usiza abasebenzisi bahlwaye izinhlelo zeMicrosoft Office ezifakwe ngolimi abangaluqondi.


    Ezinye izibonelo zokusetshenziswa yilezi:
    • Usizo lwezilimi ezimbili neziningi
    • Onjiniyela bosizo banganikeza ukweseka lwezilimi abangaziqondi
    • Abasebenzisi abasebenzisa okwesikhashana i-Office ngolimi lwelinye izwe noma isikhashana (Abasebenzisi abazulazulayo)
    • Ukusetshenziswa kolimi lwePC olushiyelwanayo
  • Ama-Operating System Asekelwe:

   Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3

    • Izinhlelo Ezisekeliwe zeMicrosoft Office:
      Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Outlook 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office OneNote 2010, Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Office Publisher 2010
    • Isofthiwe edingekayo:
      Izilimi zaseMpumalanga Asia neze-Complex Script (ezilukhuni) zingadinga kufakelwe amafayela okwesekela. Lokhu kungenziwa ngePhaneli Yokulawula ku ‘Okukhethwa kukho Izilimi Nezifunda’.
   • Ukufakela lokhu okulandiwe:
    1. Klikha ibhathini elithi Landa kuleli khasi ukuze uqale.
    2. Yenza okukodwa kokulandelayo:
     • Ukuqalisa ukufaka uhlelo khona manje, qhebeza u- Qalisa.
     • Ukuze ugcine okulandiwe kukhompyutha yakho ngenhloso yokukufakela emva kwesikhathi, klikha okuthi Gcina.
     • Ukukhansela loku fakelwa, klikha okuthi Khansela.

    Ukucisha noma ukushintsha Ulimi Lwethiphu Yeskrini:
    1. Klikha kubhathini yeFayela le-Office, khetha Izinkethi, khetha Ulimi bese ubeka Ulimi Lwethiphu Yeskrini ku 'Fana Nolimi Oluveziwe'.

    Ukukhipha lokhu okulandiwe:
    1. Kwimenyu ethi Qala, yiya ku Iphaneli Yokulawula.
    2. Klikha kabili okuthi Ngeza/Khipha Izinhlelo.
    3. Kolokuqala ezinhlelweni ezifakiwe njengamanje, khetha Ulimi Lwethiphu Yeskrini yeMicrosoft Office, bese uklikha Khipha noma Ngeza/Khipha. Uma ibhokisi lengxoxo livela, landela imiyalo yokukhipha uhlelo.
    4. Klikha Yebo noma OK ukuqinisekisa ukuthi ufuna ukulukhipha uhlelo.

  Amafayela Alandwayo Athandwa Kakhulu

  Loading your results, please wait...

  Izibuyekezo ze-PC zamahhala

  • Amapheshi okuphepha
  • Izibuyekezo zesofthiwe
  • Amaphakethe esevisi
  • Amadrayiva ehadiwe