Windows Media v9 Advance Profile (VC1) Decoder DMO Codec - IsiZulu
    Application
    NIziyalezo zokulanda (ukuphaka) amafayela zizotholakala maduze nje ngolimi lwakho. Okwamanje, sikuhlinzeka ngeziyalezo ngesiNgisi.
    MAHHALA
    Usuku Akhululwa Ngalo
    17-10-2005