Problemen oplossen: Toetsenborden

Ik ondervind verschillende problemen wanneer ik de toetsen op mijn toetsenbord gebruik.


Sommige toetsen werken niet wanneer ik erop druk


 • Probeer je toetsenbord schoon te maken. Zie Hoe maak ik het apparaat schoon? voor informatie over het schoonmaken van je toetsenbord.
 • Installeer de software Microsoft muis- en toetsenbordcentrum. Voor sommige toetsen is deze software nodig.
 • Als voor een toets software nodig is, moet je deze installeren. Voor sommige toetsopdrachten moet er een bepaald programma worden geïnstalleerd, zoals een ondersteund e-mailprogramma, webbrowser, mediaspeler, expresberichtenprogramma of grafisch bewerkingsprogramma.
 • Sneltoetsen werken mogelijk niet volgens verwachting als een aanpassingstoets (zoals SHIFT, CONTROL, ALT OF WINDOWS) tegelijkertijd wordt ingedrukt.

Tip
Als het juiste ondersteunde programma niet is geïnstalleerd, kun je de toets nog wel gebruiken door er een andere functie aan toe te wijzen.

Wanneer ik bepaalde toetsen op mijn draadloze toetsenbord indruk, verschijnen er dubbele tekens op het scherm


Als er twee draadloze receivers op je computer zijn aangesloten en je op één toets op het draadloze toetsenbord drukt, kunnen er dubbele tekens op het scherm verschijnen. Wanneer je bijvoorbeeld één "a", typt, zie je mogelijk "aa" op je scherm. Als je een ouder Microsoft-toetsenbord met een draadloze receiver hebt gebruikt en een nieuw toetsenbord hebt gekocht, moet je de oude receiver loskoppelen.

Wanneer ik sommige toetsen indruk, worden ze herhaald totdat ik ze loslaat


Sommige toetsen zijn ervoor gemaakt om herhaald te worden wanneer ze ingedrukt worden gehouden. Op sommige toetsenbordmodellen worden deze toetsen alleen herhaald wanneer het toetsenbord op de computer is aangesloten via een USB-aansluiting. De volgende toetsen zijn mogelijk gemaakt om te worden herhaald: Terug, Volgende, Vorig nummer, Volgend nummer, Volume-, Volume+, Zoom- en Zoom+.

Waar zijn de gewone functietoetsen? (F1-F12)


 • Deze toetsen zijn te vinden op de bovenste rij van het toetsenbord. Op sommige toetsenbordmodellen zijn deze toetsen aanrakingsgevoelig.
 • Als je toetsenbord van een F Lock-toets is voorzien, moet je hierop drukken om heen en weer te schakelen tussen de verschillende modi voor functietoetsen.
 • Alternatieve functietoetsen hebben twee mogelijke opdrachten, afhankelijk van of de F Lock-toets is in- of uitgeschakeld. Afhankelijk van je toetsenbordmodel, bevindt het lampje (F) dat aangeeft of de F Lock-toets is ingeschakeld, zich ofwel op het toetsenbord ofwel op de draadloze receiver. Als de toetsopdracht op de voorkant van de toets is gedrukt (bijvoorbeeld F5) in plaats van bovenop (bijvoorbeeld OPEN), dan moet F Lock zijn ingeschakeld, anders werkt de toetsopdracht niet.

Scroll Lock, Break, Insert of alternatieve functietoetsen (Help, Ongedaan maken, Opnieuw, Nieuw, Openen, Sluiten, Beantwoorden, Doorsturen, Verzenden, Spelling, Opslaan, Afdrukken) werken niet als ik erop druk


 • Als je toetsenbord van een F Lock-toets is voorzien, moet je hierop drukken om heen en weer te schakelen tussen de verschillende modi voor functietoetsen.
 • Alternatieve functietoetsen hebben twee mogelijke opdrachten, afhankelijk van of de F Lock-toets is in- of uitgeschakeld. Afhankelijk van je toetsenbordmodel, bevindt het lampje (F) dat aangeeft of de F Lock-toets is ingeschakeld, zich ofwel op het toetsenbord ofwel op de draadloze receiver. Als de toetsopdracht op de voorkant van de toets is gedrukt (bijvoorbeeld F5) in plaats van bovenop (bijvoorbeeld OPEN), dan moet F Lock zijn ingeschakeld, anders werkt de toetsopdracht niet.
 • Als je toetsenbord van een Fn-toets is voorzien, houd je Fn ingedrukt terwijl je op de toets drukt om toegang te krijgen tot de alternatieve opdrachten.

De Print Screen-toets werkt niet


 • De Print Screen-toets kopieert een beeld van het scherm naar het Klembord (niet naar de printer). Als je het beeld wilt gebruiken, start je een toepassing die afbeeldingen gebruikt, zoals Microsoft Paint, en gebruik je de functie Plakken.
 • Als je toetsenbord van een F Lock-toets is voorzien, moet je hierop drukken om heen en weer te schakelen tussen de verschillende modi voor functietoetsen. Op sommige toetsenborden werkt de Print Screen-toets alleen als F Lock is ingeschakeld.

De Windows Media Center-toets werkt niet


De Windows Media Center-toets werkt alleen met Windows Media Center. Je kunt de functie van deze toets niet wijzigen.

De Gadgets-toets opent de Windows Sidebar niet


 • De Gadgets-toets opent de Windows Sidebar alleen in Windows Vista. Je kunt de functie van deze toets wijzigen.
 • In sommige versies of thema's van Windows 7 worden met de Gadgets-toets de gadgets op je bureaublad weergegeven. Als je de Gadgets-toets ingedrukt houdt, worden alle geopende vensters transparant zodat je de gadgets op het bureaublad kunt zien. In andere versies of thema's wordt het bureaublad weergegeven wanneer je de Gadgets-toets indrukt of ingedrukt houdt.

Ik kan aan de favorietentoetsen geen functie toewijzen door de toets ingedrukt te houden


 • Verborgen extensies in Windows Verkenner kunnen het proces van het toewijzen van een bestand of webpagina aan favorietentoetsen verstoren. Voor informatie over het uitschakelen van verborgen bestandsnaamextensies, zie Windows Help.
 • Op sommige toetsenborden zijn de favorietentoetsen alternatieve toetsen. Als je deze toetsen wilt gebruiken, houd je de Fn-toets ingedrukt terwijl je op de favorietentoets drukt.

Ik kan mijn computer niet in de slaapmodus brengen met de Sleep-toets


De Sleep-toets brengt de computer alleen in energiebeheermodus (zoals stand-by, onderbreken of sluimeren) als de computer energiebeheer ondersteunt en dit ingeschakeld is. Als energiebeheer niet is ingeschakeld, werkt deze toets niet. Je kunt de functie van deze toets niet wijzigen.
Voor informatie over de instellingen van Windows energiebeheer, zie Windows Help.

Ik kan mijn computer niet uit de slaapmodus halen nadat ik op de Sleep-toets heb gedrukt


Meestal kunt je een van de onderstaande oplossingen proberen om de computer weer te activeren:


 • Druk op de Sleep-toets.
 • Druk op een standaardtoets op het toetsenbord.
 • Beweeg de muis.
 • Druk kort op de Aan-/uitknop op de computer.

Als je de computer niet aan de praat krijgt met een van deze methoden, is er misschien sprake van een systeemprobleem. Voor meer informatie over hoe de computer weer wordt geactiveerd, raadpleeg je de documentatie bij de computer of neem je contact op met de computerfabrikant.


Als je een Bluetooth®-toetsenbord gebruikt, ontvangt de draadloze transceiver mogelijk geen toetsopdrachten tijdens de sluimermodus. Je kunt het apparaat uit de sluimerstand halen door op de aan/uit-knop op de computer te drukken.


Voor informatie over de instellingen van Windows energiebeheer, zie Windows Help.

Ik heb een nieuwe webbrowser geïnstalleerd, maar als ik op de Home-toets druk, wordt deze niet gestart


De Home-toets wordt automatisch toegewezen aan de standaard internetbrowser op je computer, als deze wordt ondersteund. In de meeste browsers kun je de browser tijdens de installatie als standaardbrowser instellen.


Als de door jou geïnstalleerde browser wel door de software Microsoft muis- en toetsenbordcentrum wordt ondersteund, maar niet wordt gestart wanneer je op de Home-toets drukt, kun je de volgende oplossingen proberen:


 • Druk eenmaal op de Home-toets en wacht enkele minuten. Druk er dan nog eens op. Wanneer je een nieuwe browser installeert, kan het enkele minuten duren voordat de software Microsoft muis- en toetsenbordcentrum deze herkent.
 • Start de computer opnieuw op en druk dan op de Home-toets.
 • Misschien moet je de Home-toets handmatig aan de door jou geïnstalleerde browser toewijzen. (Klik op de pagina Basic settings (Basisinstellingen) op Home (Start) en selecteer Open a program, webpage, or file (Open een programma, webpagina of bestand) en typ het pad naar een programma, webpagina of bestand. Klik op Back om de wijziging op te slaan.)
 • Bij sommige e-mailprogramma's moet je de instellingen misschien bijwerken zodat je e-mailwachtwoord wordt opgeslagen. Voor meer informatie zie de documentatie van het e-mailprogramma.

Ik heb een nieuwe mediaspeler geïnstalleerd, maar als ik op de Media-toets druk, wordt deze niet gestart

De Media-toets wordt automatisch toegewezen aan de standaard mediaspeler op je computer, als de mediaspeler wordt ondersteund. In de meeste mediaspelers kunt de mediaspeler tijdens de installatie als standaardspeler instellen.

De software Microsoft muis- en toetsenbordcentrum wijst de Media-toets automatisch toe aan de standaardmediaspeler op de computer, als deze mediaspeler wordt ondersteund.
Als de door jou geïnstalleerde mediaspeler wel wordt ondersteund door de software Microsoft muis- en toetsenbordcentrum, maar niet wordt gestart wanneer je op de Media-toets drukt, kun je de volgende oplossingen proberen:
 • Druk eenmaal op de Media-toets en wacht enkele minuten. Druk er dan nog eens op. Wanneer je een nieuwe mediaspeler installeert, kan het enkele minuten duren voordat de software Microsoft muis- en toetsenbordcentrum deze herkent.
 • Start de computer opnieuw op en druk dan op de Media-toets.
 • Misschien moet je de Media-toets handmatig aan de door jou geïnstalleerde mediaspeler toewijzen. (Klik op de pagina Basic settings (Basisinstellingen) op Media, selecteer Open a program, webpage, or file (Open een programma, webpagina of bestand) en typ het pad naar een programma, webpagina of bestand. Klik op Back om de wijziging op te slaan.)

Wanneer ik op de Display-toets op mijn laptop druk, wordt er gezoomd


Bij sommige laptops kan het zoomen worden geactiveerd wanneer er op de Display-toets wordt gedrukt. Wanneer dit gebeurt, druk op Ctrl en de min-toets (-) om uit te zoomen. Je kunt zoomen ook uitschakelen in het dialoogvenster Eigenschappen voor toetsenbord.

Wanneer ik een favoriete sneltoets ingedrukt houd, wordt er geen bestand of webpagina aan toegewezen


Verborgen extensies in Windows Verkenner kunnen het proces van het toewijzen van een bestand of webpagina aan favorietentoetsen verstoren. Voor informatie over het uitschakelen van verborgen bestandsnaamextensies, zie Windows Help.