ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

จะอัปเกรดเป็น Windows 10 หรือ

ใช้ตารางความเข้ากันได้ เพื่อค้นพบผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ค้นหาตามผลิตภัณฑ์

ค้นหาตามระบบปฏิบัติการ

Arc Touch Bluetooth Mouse

Arc Touch Bluetooth Mouse

หมายเลขชิ้นส่วน: 7MP-00006

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Sculpt Touch Mouse

Sculpt Touch Mouse

หมายเลขชิ้นส่วน: 6PL-00005

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Mobile Mouse 4000

Wireless Mobile Mouse 4000

หมายเลขชิ้นส่วน: D5D-00007

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Designer Bluetooth® Mouse

Designer Bluetooth® Mouse

หมายเลขชิ้นส่วน: 7N5-00005

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Mouse 900

Wireless Mouse 900

หมายเลขชิ้นส่วน: PW4-00005

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Bluetooth® Mobile Mouse 3600

Bluetooth® Mobile Mouse 3600

หมายเลขชิ้นส่วน: PN7-00005

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Mobile Mouse 3500 Limited Edition

Wireless Mobile Mouse 3500 Limited Edition

หมายเลขชิ้นส่วน: GMF-00104

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Mobile Mouse 3500 Limited Edition

Wireless Mobile Mouse 3500 Limited Edition

หมายเลขชิ้นส่วน: GMF-00407

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Mobile Mouse 3500

Wireless Mobile Mouse 3500

หมายเลขชิ้นส่วน: GMF-00006

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Mobile Mouse 3500 Halo Limited Edition: The Master Chief

Wireless Mobile Mouse 3500 Halo Limited Edition: The Master Chief

หมายเลขชิ้นส่วน: GMF-00427

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Comfort Mouse 4500

Comfort Mouse 4500

หมายเลขชิ้นส่วน: 4FD-00027

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Mobile Mouse 1850

Wireless Mobile Mouse 1850

หมายเลขชิ้นส่วน: U7Z-00059

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Compact Optical Mouse 500

Compact Optical Mouse 500

หมายเลขชิ้นส่วน: U81-00012

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Basic Optical Mouse

Basic Optical Mouse

หมายเลขชิ้นส่วน: P58-00043

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Explorer Touch Mouse

Explorer Touch Mouse

หมายเลขชิ้นส่วน: U5K-00017

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Optical Mouse 200

Optical Mouse 200

หมายเลขชิ้นส่วน: JUD-00003

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Sculpt Comfort Mouse

Sculpt Comfort Mouse

หมายเลขชิ้นส่วน: H3S-00003

Sculpt Ergonomic Mouse

Sculpt Ergonomic Mouse

หมายเลขชิ้นส่วน: L6V-00001

Wireless Mobile Mouse 3000

Wireless Mobile Mouse 3000

หมายเลขชิ้นส่วน: 2EF-00005

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Mouse 5000

Wireless Mouse 5000

หมายเลขชิ้นส่วน: MGC-00007

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้

Universal Foldable Keyboard

Universal Foldable Keyboard

หมายเลขชิ้นส่วน: GU5-00017

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Designer Bluetooth® Desktop

Designer Bluetooth® Desktop

หมายเลขชิ้นส่วน: 7N9-00027

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Comfort Desktop 5050

Wireless Comfort Desktop 5050

หมายเลขชิ้นส่วน: PP4-00020

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Desktop 3050

Wireless Desktop 3050

หมายเลขชิ้นส่วน: PP3-00024

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Desktop 900

Wireless Desktop 900

หมายเลขชิ้นส่วน: PT3-00026

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Desktop 2000

Wireless Desktop 2000

หมายเลขชิ้นส่วน: M7J-00021

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Desktop 850

Wireless Desktop 850

หมายเลขชิ้นส่วน: PY9-00025

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
All-in-One Media Keyboard

All-in-One Media Keyboard

หมายเลขชิ้นส่วน: N9Z-00027

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Comfort Curve Keyboard 3000

Comfort Curve Keyboard 3000

หมายเลขชิ้นส่วน: 3TJ-00027

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wired Desktop 600

Wired Desktop 600

หมายเลขชิ้นส่วน: APB-00021

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wired Keyboard 600

Wired Keyboard 600

หมายเลขชิ้นส่วน: ANB-00021

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Comfort Curve Keyboard 3000

Comfort Curve Keyboard 3000

หมายเลขชิ้นส่วน: 3TJ-00027

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Natural Ergonomic Keyboard 4000

Natural Ergonomic Keyboard 4000

หมายเลขชิ้นส่วน: B2M-00011

NEW
Sculpt Comfort Keyboard

Sculpt Comfort Keyboard

หมายเลขชิ้นส่วน: V4S-00026

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Sculpt Mobile Keyboard

Sculpt Mobile Keyboard

หมายเลขชิ้นส่วน: T9T-00001

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
ใหม่
Universal Mobile Keyboard

Universal Mobile Keyboard

หมายเลขชิ้นส่วน: P2Z-00028

Wired Keyboard 200

Wired Keyboard 200

หมายเลขชิ้นส่วน: JWD-00004

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Keyboard 2000

Wireless Keyboard 2000

หมายเลขชิ้นส่วน: E6K-00001

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Keyboard 800

Wireless Keyboard 800

หมายเลขชิ้นส่วน: 2VJ-00011

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Natural Ergonomic Desktop 7000

Natural Ergonomic Desktop 7000

หมายเลขชิ้นส่วน: WTA-00017

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Sculpt Comfort Desktop

Sculpt Comfort Desktop

หมายเลขชิ้นส่วน: L3V-00001

Sculpt Ergonomic Desktop

Sculpt Ergonomic Desktop

หมายเลขชิ้นส่วน: L5V-00001

Wired Desktop 200

Wired Desktop 200

หมายเลขชิ้นส่วน: 2SJ-00002

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Desktop 3000

Wireless Desktop 3000

หมายเลขชิ้นส่วน: MFC-00026

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Wireless Desktop 800

Wireless Desktop 800

หมายเลขชิ้นส่วน: 2LF-00029

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้

Xbox 360 Wireless Controller for Windows

Xbox 360 Wireless Controller for Windows

หมายเลขชิ้นส่วน: JR9-00012

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Xbox 360 Controller for Windows

Xbox 360 Controller for Windows

หมายเลขชิ้นส่วน: 52A-00002

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้

รุ่นใหม่
Wireless Display Adapter - ใหม่

Wireless Display Adapter - ใหม่

หมายเลขชิ้นส่วน: P3Q-00010

เรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อผลิตภัณฑ์นี้

หมายเหตุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้แสดงในรายการแบบหล่นลงข้างบน คือ

ผลิตภัณฑ์ Microsoft Hardware หลายอย่างที่ไม่ได้บอกว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการระบบของ Windows 10 นั้น อย่างน้อยจะมีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานใน Windows 10 แต่อาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง

เราจะปรับปรุงข้อมูลของเราและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โปรดกลับมาตรวจสอบบ่อยๆ