Tương thích Phần cứng

Bạn đang nâng cấp lên Windows 10?

Sử dụng bảng tính tương thích để biết những sản phẩm nào tương thích.

Tìm kiếm theo sản phẩm

Tìm kiếm theo hệ điều hành

Arc Touch Mouse

Arc Touch Mouse

Mã sản phẩm: RVF-00054

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Sculpt Ergonomic Mouse

Sculpt Ergonomic Mouse

Mã sản phẩm: L6V-00006

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Mobile Mouse 4000

Wireless Mobile Mouse 4000

Mã sản phẩm: D5D-00007

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Mobile Mouse 3500

Wireless Mobile Mouse 3500

Mã sản phẩm: GMF-00006

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Comfort Mouse 4500

Comfort Mouse 4500

Mã sản phẩm: 4FD-00027

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Sculpt Mobile Mouse

Sculpt Mobile Mouse

Mã sản phẩm: 43U-00005

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Compact Optical Mouse 500

Compact Optical Mouse 500

Mã sản phẩm: U81-00012

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Basic Optical Mouse

Basic Optical Mouse

Mã sản phẩm: P58-00065

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Mouse 900

Wireless Mouse 900

Mã sản phẩm: PW4-00005

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Mobile Mouse 1850

Wireless Mobile Mouse 1850

Mã sản phẩm: U7Z-00059

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Designer Bluetooth® Mouse

Designer Bluetooth® Mouse

Mã sản phẩm: 7N5-00005

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Bluetooth® Mobile Mouse 3600

Bluetooth® Mobile Mouse 3600

Mã sản phẩm: PN7-00005

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Mobile Mouse 3500 Halo Limited Edition: The Master Chief

Wireless Mobile Mouse 3500 Halo Limited Edition: The Master Chief

Mã sản phẩm: GMF-00417

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Sculpt Comfort Mouse

Sculpt Comfort Mouse

Mã sản phẩm: H3S-00005

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
MỚI
Microsoft Classic Intellimouse

Microsoft Classic Intellimouse

Mã sản phẩm: HDQ-00001

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
NEW
Chuột Bluetooth® dành cho Nhà thiết kế

Chuột Bluetooth® dành cho Nhà thiết kế

Mã sản phẩm: 7N5-00001

Explorer Touch Mouse

Explorer Touch Mouse

Mã sản phẩm: U5K-00017

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Optical Mouse 200

Optical Mouse 200

Mã sản phẩm: 35H-00007

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Sculpt Comfort Mouse

Sculpt Comfort Mouse

Mã sản phẩm: H3S-00003

Touch Mouse

Touch Mouse

Mã sản phẩm: 3KJ-00005

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Mobile Mouse 1850

Wireless Mobile Mouse 1850

Mã sản phẩm: U7Z-00059

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Mobile Mouse 3000

Wireless Mobile Mouse 3000

Mã sản phẩm: 2EF-00005

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Mobile Mouse 4000

Wireless Mobile Mouse 4000

Mã sản phẩm: D5D-00036

Wireless Mouse 5000

Wireless Mouse 5000

Mã sản phẩm: MGC-00007

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này

Sculpt Ergonomic Desktop

Sculpt Ergonomic Desktop

Mã sản phẩm: L5V-00027

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Sculpt Comfort Desktop

Sculpt Comfort Desktop

Mã sản phẩm: L3V-00027

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wired Desktop 600

Wired Desktop 600

Mã sản phẩm: APB-00018

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Designer Bluetooth® Desktop

Designer Bluetooth® Desktop

Mã sản phẩm: 7N9-00028

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Natural Ergonomic Keyboard 4000

Natural Ergonomic Keyboard 4000

Mã sản phẩm: B2M-00009

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Desktop 2000

Wireless Desktop 2000

Mã sản phẩm: M7J-00019

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
All-in-One Media Keyboard

All-in-One Media Keyboard

Mã sản phẩm: N9Z-00028

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Desktop 3050

Wireless Desktop 3050

Mã sản phẩm: PP3-00024

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Comfort Desktop 5050

Wireless Comfort Desktop 5050

Mã sản phẩm: PP4-00020

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Desktop 900

Wireless Desktop 900

Mã sản phẩm: PT3-00027

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Desktop 850

Wireless Desktop 850

Mã sản phẩm: PY9-00018

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Keyboard 850

Wireless Keyboard 850

Mã sản phẩm: PZ3-00011

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wired Desktop 200

Wired Desktop 200

Mã sản phẩm: 2SJ-00003

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
All-in-One Media Keyboard

All-in-One Media Keyboard

Mã sản phẩm: N9Z-00001

Comfort Curve Keyboard 3000

Comfort Curve Keyboard 3000

Mã sản phẩm: 3TJ-00001

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Natural Ergonomic Keyboard 4000

Natural Ergonomic Keyboard 4000

Mã sản phẩm: B2M-00012

NEW
Sculpt Comfort Keyboard

Sculpt Comfort Keyboard

Mã sản phẩm: V4S-00027

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Sculpt Mobile Keyboard

Sculpt Mobile Keyboard

Mã sản phẩm: T9T-00001

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wired Keyboard 200

Wired Keyboard 200

Mã sản phẩm: JWD-00003

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Keyboard 2000

Wireless Keyboard 2000

Mã sản phẩm: E6K-00001

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Keyboard 800

Wireless Keyboard 800

Mã sản phẩm: 2VJ-00008

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Comfort Curve Keyboard 3000

Comfort Curve Keyboard 3000

Mã sản phẩm: 3TJ-00001

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
NEW
Máy tính để bàn Bluetooth® dành cho Nhà thiết kế

Máy tính để bàn Bluetooth® dành cho Nhà thiết kế

Mã sản phẩm: 7N9-00001

Natural Ergonomic Desktop 7000

Natural Ergonomic Desktop 7000

Mã sản phẩm: WTA-00001

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wired Desktop 200

Wired Desktop 200

Mã sản phẩm: 2SJ-00002

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wired Desktop 600

Wired Desktop 600

Mã sản phẩm: APB-00018

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Wireless Desktop 800

Wireless Desktop 800

Mã sản phẩm: 2LF-00001

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này

LifeCam Studio

LifeCam Studio

Mã sản phẩm: Q2F-00017

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
LifeCam Cinema

LifeCam Cinema

Mã sản phẩm: H5D-00016

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
LifeCam HD-3000

LifeCam HD-3000

Mã sản phẩm: T3H-00014

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này

LifeChat LX-3000

LifeChat LX-3000

Mã sản phẩm: JUG-00017

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này

Xbox 360 Wireless Controller for Windows

Xbox 360 Wireless Controller for Windows

Mã sản phẩm: JR9-00012

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này
Xbox Controller + Cable for Windows

Xbox Controller + Cable for Windows

Mã sản phẩm: 4N6-00003

Tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm này

Lưu ý về sản phẩm không được hiển thị trong hộp thả xuống ở trên:

Nhiều sản phẩm Microsoft Hardware không đưa ra yêu cầu về hệ thống Windows 10 tối thiểu sẽ có chức năng cơ bản trong Windows 10, tuy nhiên chức năng nâng cao có thể không khả dụng.

Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin của mình và bổ sung thêm các sản phẩm mới. Hãy kiểm tra lại thường xuyên.