MICROSOFT SE VERKOOPSVOORWAARDES

Bygewerk Februarie 2017

Welkom by Microsoft se aanlyn en kleinhandelwinkels. „Winkel” verwys na die ligging van ons aanlyn en kleinhandelwinkels wat jou in staat stel om deur produkte en dienste, waaronder toestelle, speletjiekonsoles, digitale inhoud, toepassings, speletjies, dienste en meer te blaai, dit te beskou, verkry en aankoop, en dit te gradeer en resenseer. Hierdie verkoopsvoorwaardes („Verkoopsvoorwaardes”) dek die gebruik van die Microsoft-Winkel, Office-Winkel, Xbox­Winkel, Windows-Winkel en ander dienste van Microsoft wat na hierdie verkoopsvoorwaardes verwys (gesamentlik „Winkel”). Deur die Winkel verskaf Microsoft toegang tot ’n verskeidenheid hulpbronne, waaronder aflaai-areas, sagteware, nutsmiddels en inligting oor sagteware, dienste en ander handelsware (gesamentlik „Dienste” en saam met Winkel, „Winkel”). Baie van die produkte, dienste en inhoud wat in die Winkel aangebied word, is derdepartyprodukte wat deur entiteite anders as Microsoft aangebied word. Deur die Winkel te gebruik, of deur produkte en dienste by die Winkel aan te koop, aanvaar jy en stem jy in tot hierdie verkoopsvoorwaardes, Microsoft se privaatheidsverklaring (raadpleeg die afdeling oor privaatheid en beskerming van persoonlike inligting hier onder), en toepaslike bepalings en voorwaardes, beleide of vrywarings wat in die Winkel gevind word of waarna in hierdie verkoopsvoorwaardes verwys word (gesamentlik die „Winkelbeleide”). Ons moedig jou aan om die winkelbeleide noukeurig te lees. JY MAG NIE DIE WINKEL OF DIENSTE GEBRUIK INDIEN JY NIE TOT DIE WINKELBELEIDE INSTEM NIE.

Indien ons ’n Microsoft kleinhandelwinkel in jou land of streek het, mag dit dalk verskillende of bykomende beleide hê. Microsoft mag enige tyd sonder kennisgewing enige beleide wysig.

Voorwaardes met betrekking tot jou gebruik van die Winkel

1. Lederekening. Indien die Winkel van jou vereis om ’n rekening te open, moet jy die registrasieproses voltooi deur ons van huidige, volledige en akkurate inligting te voorsien wat deur die toepaslike registrasievorm vereis word. Dit mag dalk ook van jou vereis word om ’n diensooreenkoms of afsonderlike gebruiksvoorwaardes te aanvaar as voorwaarde tot die opening van die rekening. Jou aanwending van die rekening om toegang tot die Winkel te verkry en tot inhoud wat jy van die Winkel verkry het, is onderhewig aan al die voorwaardes wat die Microsoft-rekening reël. Vir meer inligting, raadpleeg asseblief die Microsoft Diensteooreenkoms. Jy is verantwoordelik daarvoor om jou rekeninginligting en -wagwoord vertroulik te hou en is verantwoordelik vir alle aktiwiteit wat in jou rekening voorkom.

2. Geen onwettige of verbode aanwending nie. As ’n voorwaarde tot jou gebruik van die Winkel en Dienste verklaar jy aan ons dat jy nie die Winkel vir enige doel sal aanwend wat onwettig is of deur hierdie verkoopsvoorwaardes, winkelbeleide of enige ander voorwaardes verbied word wat op jou aanwending van die Winkel van toepassing is nie. Jy mag nie die Winkel op enige manier gebruik wat enige Microsoft-bediener kan beskadig, deaktiveer, oorlaai of belemmer, of die netwerk(e) wat aan enige Microsoft-bediener verbind is, of inmeng met enige ander party se gebruik en genieting van die Winkel nie. Jy mag nie probeer om deur kraking, wagwoordmynbedrywighede of op enige ander wyse ongemagtigde toegang tot die Winkel, ander rekeninge, rekenaarstelsels of netwerke te verkry wat aan enige Microsoft-bediener of aan die Winkel verbind is nie. Jy mag nie enige materiale of inligting verkry of probeer verkry op enige manier wat nie doelbewus deur die Winkel beskikbaar gestel word nie. Jy mag nie die Winkel aanwend op ’n manier wat inbreuk maak op die regte van derdepartye nie, waaronder die opsetlike benadeling van ’n persoon of entiteit, insluitend Microsoft. Jy mag nie enige produkte, inligting of dienste wat van die Winkel verkry is kommersieel versprei, publiseer, lisensieer of verkoop nie.

3. Materiale wat jy aan Microsoft verskaf of in die Winkel plaas. Microsoft verklaar nie eienaarskap van die materiale wat jy aan Microsoft verskaf nie (waaronder terugvoergraderings, resensies en voorstelle), of na die Winkel of geassosieerde Microsoft-dienste plaas, oplaai, inset of voorlê vir hersiening deur ander nie (elkeen ’n „voorlegging” en gesamentlik „Voorleggings”). Jy verleen egter aan Microsoft ’n tantiemevrye, ewigdurende, onherroepbare, wêreldwye, nie-eksklusiewe reg wat gesublisensieer mag word om jou voorlegging, waaronder jou naam, in enige media te gebruik, te wysig, aan te pas, te reproduseer, afgeleide werke daarvan te skep, te vertaal, te redigeer, uit te voer, te versprei en te vertoon. Indien jy jou voorlegging in dele van die Winkel publiseer waar dit sonder beperkings algemeen aanlyn beskikbaar is, kan jou voorlegging moontlik in demonstrasies of materiaal verskyn wat die Winkel en/of die produkte, dienste en inhoud bevorder wat in die Winkel aangebied word. Jy bevestig en waarborg dat jy al die nodige regte het (en sal hê) wat nodig is om enige voorlegging te maak wat jy verskaf en jy staan hierdie regte aan Microsoft toe.

Geen vergoeding sal betaal word met betrekking tot die aanwending van jou voorlegging nie. Microsoft is onder geen verpligting om enige voorlegging te plaas of aan te wend nie en Microsoft mag enige voorlegging enige tyd volgens sy uitsluitlike diskresie verwyder. Microsoft neem geen verantwoordelikheid en aanvaar geen aanspreeklikheid vir jou voorleggings of die materiaal wat ander plaas, oplaai, inset of voorlê deur gebruik van die Winkel nie.

Indien jy ’n toepassing in ’n Winkel gradeer of resenseer, kan jy moontlik e-pos vanaf Microsoft ontvang wat inhoud van die uitgewer van die toepassing se uitgewer bevat.

4. Skakels na derdepartywebwerwe. Die Winkel mag dalk skakels na derdepartywebwerwe insluit wat jou die Winkel laat verlaat. Hierdie geskakelde webwerwe is nie onder die beheer van Microsoft nie en Microsoft is nie verantwoordelik vir die inhoud van enige geskakelde webwerf of enige skakel wat ’n geskakelde webwerf bevat nie. Microsoft verskaf hierdie skakels aan jou slegs vir gerief en die insluiting van enige skakel impliseer nie Microsoft se onderskrywing van die webwerf nie. Jou gebruik van die derdepartywebwerf kan aan daardie derde party se bepalings en voorwaardes onderhewig wees.

Voorwaardes met betrekking tot die verkoop van produkte EN DIENSTE aan jou

5. Geografiese beskikbaarheid. Beskikbare produkte en dienste mag verskil, afhangende van jou streek of toestel. Daarby mag daar dalk perke wees op waarheen ons produkte kan verskeep, soos in ons verskepingsbeleide uiteengesit word. Dit mag dalk van jou vereis word om ’n geldige rekening- en verskepingsadres te hê in die land of streek van die Winkel waarby jy koop om jou aankoop te voltooi.

6. Slegs eindgebruikers. Jy moet ’n eindgebruiker wees om produkte en dienste by die Winkel te koop. Herverkopers kom nie in aanmerking om te koop nie.

7. Uitvoerbeperkings. Produkte en dienste wat by die Winkel gekoop is, mag dalk aan doeane- en uitvoerwetgewing en -regulasies onderhewig wees. Jy stem in om aan alle toepaslike internasionale en plaaslike wetgewing en regulasies te voldoen.

8. Fakturering. Deur ’n betalingsmetode aan Microsoft te verskaf: (i) bevestig jy dat jy gemagtig is om die betalingsmetode te gebruik wat jy verskaf het en dat enige betalingsinligting wat jy verskaf waar en akkuraat is; (ii) magtig jy Microsoft om ’n koste van jou te hef vir enige produkte, dienste of beskikbare inhoud aangekoop deur die betalingsmetode te gebruik, en (iii) magtig jy Microsoft om ’n koste van jou te hef vir enige betaalde kenmerk van die Winkel waarop jy besluit om in te teken of om te gebruik. Jy stem in om jou rekening en ander inligting stiptelik by te werk, waaronder jou e-posadres en kredietkaartnommers en -vervaldatums, sodat ons jou transaksies kan afhandel en jou, soos benodig, in verband met jou transaksies kan kontak. Ons kan jou (a) vooruit, (b) met aankoop, (c) kort ná aankoop of (d) op ’n herhalende basis vir subskripsies faktureer. Ons kan ook ’n koste van jou hef tot die bedrag wat jy goedgekeur het en ons sal jou vooraf en ingevolge die voorwaardes van jou subskripsie in kennis stel van enige verandering in die bedrag wat vir herhalende subskripsies gehef sal word. Ons kan jou tegelykertyd faktureer vir meer as een van jou vorige rekeningtydperke vir bedrae wat nie voorheen verwerk is nie. Raadpleeg afdeling oor outomatiese hernuwing hier onder.

As jy aan enige proeftydperkaanbieding deelneem, moet jy die diens aan die einde van die proeftydperk kanselleer om nuwe heffings te vermy, tensy ons jou andersins in kennis stel. As jy nie die diens aan die einde van die proeftydperk kanselleer nie, magtig jy ons om kostes van jou betalingsmetode vir die produk of diens te hef.

9. Herhalende betalings. Wanneer jy produkte, dienste of inhoud op ’n subskripsiegrondslag koop (bv. weekliks, maandeliks, elke 3 maande of jaarliks (soos van toepassing)), erken en stem jy in dat jy herhalende betaling magtig en dat betalings aan Microsoft gemaak sal word deur die metode wat jy gekies het teen die herhalende tussenposes wat jy gekies het totdat die subskripsie deur jou of deur Microsoft of andersins ingevolge die voorwaardes daarvan beëindig word. Deur herhalende betalings te magtig, magtig jy Microsoft om sodanige betalings as elektroniese debiete of fondsoordragte, of as elektroniese oordragte uit jou toegewese rekening (in die geval van geoutomatiseerde klaringshuis- of soortgelyke betalings), of as kostes aan jou toegewese rekening (in die geval van kredietkaart- of soortgelyke betalings) te verwerk (gesamentlik „elektroniese betalings”). Subskripsieheffings word in die algemeen vooruit vir die toepaslike subskripsietydperk gefaktureer of gehef. Indien enige betaling onbetaald teruggestuur word of indien enige kredietkaart- of soortgelyke transaksie verwerp of geweier word, behou Microsoft of diensverskaffers daarvan die reg voor om enige toepaslike teruggestuurde-item-, verwerpings- of ander heffings soos toegelaat ingevolge toepaslike wetgewing in te samel.

10. Produkbeskikbaarheid en perke op hoeveelheid en bestelling. Produkpryse en -beskikbaarheid is enige tyd en sonder kennisgewing onderhewig aan verandering. Microsoft mag ’n perk plaas op die hoeveelhede wat per bestelling, per rekening, per kredietkaart, per persoon of per huishouding aangekoop word. Indien die produkte of dienste wat jy bestel het, onbeskikbaar is, mag ons jou dalk kontak om jou ’n alternatiewe produk aan te bied. Indien jy besluit om nie die alternatiewe produk te koop nie, sal ons jou bestelling kanselleer.

Microsoft mag enige tyd enige bestelling weier of verwerp en jou enige geld terugbetaal wat jy vir die bestelling betaal het om redes waaronder onder meer indien jy nie aan die voorwaardes voldoen het wat ten tyde van die bestelling gespesifiseer is nie, indien jou betaling nie verwerk kan word nie, indien die bestelde produkte of dienste nie beskikbaar is nie of weens prys- of ander foute. In die geval van prys- of ander foute behou ons die reg voor, binne ons diskresie, om (a) jou bestelling of aankoop te kanselleer of (b) jou vir instruksies te kontak. In die geval van kansellering sal jou toegang tot die geassosieerde inhoud gedeaktiveer word.

Ons kan om enige rede toegang deaktiveer tot inhoud wat met jou rekening geassosieer word. Ons kan ook speletjies, toepassings, inhoud of dienste op jou toestel verwyder of deaktiveer om die Winkel of potensieel geaffekteerde partye te beskerm. Sommige inhoud en toepassings mag dalk van tyd tot tyd onbeskikbaar wees of vir ’n beperkte tydperk aangebied word. Beskikbaarheid kan deur streek geaffekteer word. Indien jy dus jou rekening of toestel na ’n ander streek verander, mag jy dalk nie inhoud of toepassings kan heraflaai of sekere inhoud herstroom wat jy aangekoop het nie; jy mag dalk inhoud of toepassings moet heraankoop waarvoor jy in jou vorige streek betaal het. Ons het geen verpligting om ’n heraflaai te verskaf of enige inhoud of toepassing te vervang wat jy koop nie, behalwe vir die mate waarin dit deur toepaslike wetgewing vereis word.

11. Bywerkings. Indien van toepassing, sal Microsoft outomaties na bywerkings vir jou toepassings soek en dit aflaai, selfs al is jy nie by die Winkel aangeteken nie. Jy kan jou instellings wysig indien jy verkies om nie Winkeltoepassings se bywerkings outomaties te ontvang nie. Sekere Office-Winkeltoepassings wat deels of in die geheel aanlyn gehuisves word, kan egter enige tyd deur die toepassingontwikkelaar bygewerk word en mag dalk nie jou toestemming nodig hê om bygewerk te word nie.

12. Sagtewarelisensies en -gebruikregte. Sagteware en ander digitale inhoud wat deur die Winkel beskikbaar gestel word, word aan jou gelisensieer, nie verkoop nie. Toepassings wat direk van die Winkel afgelaai word, is onderhewig aan die standaardvoorwaardes vir toepassinglisensies („SALT”) wat beskikbaar is by [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0436], tensy verskillende lisensievoorwaardes saam met die toepassing verskaf word. (Toepassings wat van die Office-Winkel afgelaai word, word nie deur die SALT gereël nie en het afsonderlike lisensievoorwaardes.) Toepassings, speletjies en ander digitale inhoud wat by die Winkel verkry word, is onderhewig aan die gebruiksreëls wat hier geleë is: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Jy begryp en erken dat jou regte rakende hierdie digitale goedere beperk word deur hierdie verkoopsvoorwaardes, kopieregwetgewing en die gebruiksreëls waarna hierbo verwys word. Sagtewarelisensies wat by die Microsoft-kleinhandelwinkel aangekoop word, is onderhewig aan die lisensie-ooreenkoms wat die sagteware vergesel en dit sal van jou vereis word om tot die lisensie-ooreenkoms in te stem wanneer jy die sagteware installeer. Enige reproduksie of herverspreiding van sagteware of handelsware wat nie in ooreenstemming met die relevante lisensievoorwaardes, gebruiksreëls en toepaslike wetgewing is nie is uitdruklik verbode en mag dalk tot ernstige siviele en strafregtelike vervolging lei. Oortreders loop die risiko van vervolging tot die maksimum wat wetgewing toelaat.

KONTAK ASSEBLIEF DIE MICROSOFT-KLEINHANDELWINKEL (SOOS BESKRYF IN DIE AFDELING OOR KENNISGEWINGS EN KOMMUNIKASIE HIER ONDER) INDIEN JY GRATIS ’N AFSKRIF VAN DIE TOEPASLIKE LISENSIEOOREENKOMS VIR VERPAKTE SAGTEWARE WIL HÊ VOORDAT JY ENIGE SAGTEWAREVERPAKKING OOPMAAK.

ANDER BEPALINGS EN VOORWAARDES Bykomend tot sagteware en ander aflaaibare produkte mag ander produkte en dienste wat beskikbaar is om in die Winkel te koop of op die proef te stel dalk ook jou aangebied word onderhewig aan afsonderlike lisensieooreenkomste vir eindgebruikers, gebruiksvoorwaardes, diensvoorwaardes of ander bepalings en voorwaardes. Indien jy daardie produkte aankoop of gebruik, mag dit dalk ook van jou vereis word om daardie voorwaardes as voorwaarde tot aankoop, installering of gebruik te aanvaar.

VIR JOU GERIEF MAG MICROSOFT DALK, AS DEEL VAN DIE WINKEL OF DIENSTE OF IN SY SAGTEWARE OF HANDELSWARE, HULPMIDDELS EN NUTSMIDDELS VIR GEBRUIK EN/OF AFLAAI BESKIKBAAR STEL WAT NIE DEEL VAN DIE PRODUK OF DIENSTE IS WAT VERKOOP WORD NIE. TOT DIE MATE WAARIN TOEPASLIKE WETGEWING DIT TOELAAT, LEWER MICROSOFT GEEN VERTOË, WAARBORGE OF VERSEKERINGS MET BETREKKING TOT DIE AKKURAATHEID VAN DIE RESULTATE OF UITKOMS VAN ENIGE SODANIGE HULPMIDDELS OF NUTSMIDDELS NIE.

Respekteer asseblief die intellektuele eiendomsregte van ander wanneer jy die hulpmiddels en nutsmiddels gebruik wat deur die Winkel of in sagteware of handelsware beskikbaar gestel word.

13. Kodes vir die aflaai van sagteware en inhoud. Sekere sagteware en inhoud word aan jou gelewer deur ’n aflaaiskakel in jou Microsoft-rekening beskikbaar te stel wat met jou aankoop geassosieer is. Onderhewig aan die paragraaf hier onder, berg ons gewoonlik die aflaaiskakel en verwante digitale sleutel vir hierdie aankope vir 3 jaar ná die aankoopdatum in jou Microsoft-rekening, maar ons onderneem nie om dit vir enige besondere tydperk te berg nie. Verskillende voorwaardes en bergingsregte mag dalk geld vir subskripsieprodukte wat gelewer word deur ’n aflaaiskakel beskikbaar te stel wat jy ten tyde van jou subskripsie sal kan deurgaan en aanvaar.

Jy stem in dat ons ons program vir die berging van digitale sleutels enige tyd mag kanselleer of wysig. Jy stem ook in dat ons enige tyd en om enige rede mag ophou om die berging van sleutels vir een of meer produkte te ondersteun, waaronder byvoorbeeld aan die einde van die lewensiklus vir produkondersteuning, waarná jy nie langer toegang tot die aflaaiskakel of digitale sleutel sal hê nie. Indien ons ons program sodanig kanselleer of wysig dat jy nie langer in jou rekening toegang tot die aflaaiskakel of digitale sleutel(s) het nie, sal ons minstens 90 dae se voorafkennisgewing verskaf deur die kontakinligting vir die verwante Microsoft-rekening aan te wend.

14. Pryse. Indien ons ’n Microsoft-kleinhandelwinkel in jou land of streek het, mag die pryse, produkkeuse en promosies wat daar aangebied word dalk van dié in die aanlyn Winkel verskil. Tot die mate waarin toepaslike wetgewing dit toelaat, waarborg Microsoft nie dat ’n prys, produk of promosie wat aanlyn aangebied word ook by ’n Microsoft-kleinhandelwinkel beskikbaar sal wees of nagekom sal word nie, of omgekeerd.

Die Winkel het nie ’n waarborg dat pryse ooreenstem nie. Ons sal nie ons prys laat ooreenstem met die geadverteerde prys wat ander kleinhandelaars vir dieselfde items aanbied nie.

Ons mag dalk ’n opsie aanbied om sommige produkte voor die beskikbaarheidsdatum vooraf te bestel. Om meer oor ons voorafbestellingsbeleide te wete te kom, raadpleeg asseblief ons bladsy oor voorafbestellings https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0436.

Tensy anders gestel, sluit pryse wat in die Winkel vertoon word belastings of heffings („belastings”) uit wat dalk op jou aankoop van toepassing mag wees. Pryse wat in die Winkel vertoon word, sluit ook afleweringskostes uit. Belastings en afleweringskostes (soos van toepassing) sal by die bedrag van jou aankoop gevoeg word en op die uittekenbladsy vertoon word. Jy alleen is vir die betaling van sulke belastings en kostes verantwoordelik.

Afhangende van u ligging mag sommige transaksies dalk omskakeling van buitelandse valuta vereis of in 'n ander land verwerk word. Jou bank mag dalk bykomende tariewe vir daardie dienste hef wanneer jy ’n krediet- of debietkaart gebruik. Kontak asseblief u bank vir besonderhede.

15. Die kies van outomatiese hernuwing. Indien outomatiese hernuwings in jou land, streek, provinsie/grondgebied of deelstaat toegelaat word, mag jy aandui dat produkte of dienste outomaties aan die einde van ’n vasgestelde dienstydperk moet hernu. Indien jy aangedui het dat jou produk of diens outomaties hernu moet word, kan ons die diens of produk aan die einde van die huidige dienstydperk outomaties hernu en die prys wat in daardie stadium vir die hernuwingstydperk geld van jou verhaal, tensy jy besluit het om die produk of diens te kanselleer soos hier onder beskryf word. Ons sal jou gekose betalingsmetode vir die hernuwing faktureer, ongeag of dit op die hernuwingsdatum op lêer was of later verskaf is. Jy mag die produkte of dienste voor die hernuwingsdatum kanselleer. Jy moet dit voor die hernuwingsdatum kanselleer om te voorkom dat jy vir die hernuwing gefaktureer word.

16. Teruggeebeleid. Ons sal teruggawes en uitruilings van produkte aanvaar wat daarvoor in aanmerking kom vir 14 dae van die datum van aankoop of aflaai, soos van toepassing is. Stuur eenvoudig die produk wat daarvoor in aanmerking kom terug in ’n toestand soos nuut en in die oorspronklike verpakking daarvan, tesame met alle onderdele, komponente, instruksiehandleidings en dokumentasie wat aanvanklik ingesluit is. Hierdie teruggeebeleid affekteer nie enige wetlike regte wat moontlik vir jou aankoop geld nie.

Verpakte sagteware en speletjies moet met die seël ongeskonde teruggestuur word en moet alle media- en produksleutels insluit. As ’n beperkte uitsondering mag sagteware- en speletjiepakkette wat oopgemaak is tydens die teruggeetydperk teruggestuur word indien jy nie tot die lisensieooreenkoms instem nie, maar slegs indien jy nie enige afskrifte maak of gebruik nie.

Sommige items kom nie daarvoor in aanmerking om teruggestuur te word nie; tensy andersins deur wetgewing of ’n spesifieke produkaanbod daarvoor voorsiening gemaak word, is alle aankope van die volgende soort produkte finaal en nie terugbetaalbaar nie:

digitale toepassings, speletjies, in-toepassinginhoud en -subskripsies, musiek, rolprente, TV-programme en geassosieerde inhoud;

geskenkkaarte en diens- of subskripsiekaarte (bv. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

produkte wat verpersoonlik of doelgemaak is;

produkte op spesiale bestelling indien dit nie deel van ’n Winkel se promosieaanbod uitmaak nie;

ewetoeganklikegeheue- („RAM”) produkte;

dienste wat uitgevoer of verbruik is, en

uitverkopingsitems of dié wat met ’n aanduiding soos „Final Sale” of „Non-Returnable” gemerk is.

Wanneer jy iets terugstuur wat daarvoor kwalifiseer, sal ons jou met die volle bedrag krediteer, minus die oorspronklike verskepings- en hanteringsheffings (indien enige), en jy sal tipies jou terugbetaling binne nagenoeg 3-5 besigheidsdae ontvang. Enige terugbetalings sal in dieselfde rekening en met gebruik van dieselfde betalingsmetode gedoen word wat aangewend is om die bestelling te plaas (tensy jy ’n Winkelkrediet vir dieselfde bedrag as die terugbetaling kies).

Vir volledige besonderhede oor hoe om produkte terug te stuur wat daarvoor in aanmerking kom, raadpleeg asseblief ons bladsy oor teruggawes en terugbetalings https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0436.

Indien u in Taiwan woon, let asseblief daarop dat ingevolge Taiwan se verbruikersbeskermingswet en sy relevante regulasies alle aankope rakende digitale inhoud wat per ontasbare vorm en/of aanlyndienste verskaf word finaal en nie terugbetaalbaar is wanneer sodanige inhoud of diens aanlyn verskaf is nie. U is nie daarop geregtig om enige afkoeltydperk of terugbetaling te eis nie.

17. Betalings aan jou. Indien ons jou ’n betaling skuld, stem jy in om betyds en akkuraat aan ons enige inligting te verskaf wat ons nodig het om daardie betaling by jou uit te kry. Jy is verantwoordelik vir enige belastings en heffings wat jy mag aangaan as gevolg van hierdie betaling aan jou. Tot die mate waarin toepaslike wetgewing dit toelaat, moet jy ook voldoen aan enige ander voorwaardes wat ons op jou reg tot enige betaling plaas. Indien jy foutiewelik 'n betaling ontvang, kan ons die betaling omkeer of 'n terugbetaling vereis. Jy stem in om met ons saam te werk in ons pogings om dit te doen. Ons kan ook sonder kennisgewing ’n betaling aan jou verminder om voorsiening te maak vir enige vorige betaling wat te hoog was.

18. Geskenkkaarte. Geskenkkaarte wat in ’n Microsoft-kleinhandelwinkel gekoop word, word gereël deur die kleinhandel-geskenkkaartooreenkoms wat hier geleë is: http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Inligting oor Skype-geskenkkaarte is beskikbaar op Skype se hulpbladsy (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).

Aflossing en gebruik van ander Microsoft-geskenkkaarte word gereël deur die bepalings en voorwaardes van Microsoft-geskenkkaarte (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Kliëntediens. Besoek asseblief ons bladsy oor verkope en ondersteuning https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0436 vir meer inligting oor kliëntediens-opsies.

ALGEMENE VOORWAARDES

20. Wysiging van voorwaardes. Microsoft mag enige tyd en sonder kennisgewing aan jou die verkoopsvoorwaardes wysig. Die verkoopsvoorwaardes wat geld op die tyd wanneer jy jou bestelling plaas, reël jou aankoop en dien as die koopkontrak tussen ons. Microsoft mag dalk voor jou volgende aankoop die verkoopsvoorwaardes sonder kennisgewing aan jou gewysig het. Gaan asseblief die verkoopsvoorwaardes deur elke keer wanneer jy die Winkel besoek. Ons beveel aan dat wanneer jy ’n aankoop doen jy ’n afskrif van die verkoopsvoorwaardes vir toekomstige verwysing stoor of uitdruk.

21. Ouderdomsbeperkings. Ouderdomsbeperkings mag dalk vir jou gebruik van die Winkel geld, waaronder vir aankope.

22. Privaatheid en die beskerming van persoonlike inligting. U privaatheid is vir ons belangrik. Ons wend sekere inligting aan wat ons van jou insamel om die Winkel te bedryf en te voorsien. Lees asseblief die Microsoft-privaatheidsverklaring, aangesien dit die soort data beskryf wat ons by jou en jou toestelle insamel („Data”) en hoe ons jou data aanwend. Die Privaatheidsverklaring beskryf ook hoe Microsoft jou kommunikasie met ander aanwend; plasings of terugvoer wat jy via die Winkel by Microsoft indien, en die lêers, foto's, dokumente, klank, digitale werke en video's wat jy op jou toestelle of deur die Winkel oplaai, berg of deel („Jou inhoud”). Deur die Winkel te gebruik, verleen jy uitdruklik toestemming dat Microsoft jou inhoud en data mag versamel, aanwend en openbaar maak soos die privaatheidsverklaring dit uitstip.

23. Produkvertoning en -kleure. Microsoft probeer om produkkleure en -beelde akkuraat te vertoon, maar ons kan nie waarborg dat die kleur wat jy op jou toestelskerm of -monitor sien presies met die produk se kleur sal ooreenstem nie.

24. Foute in Winkelvoorstelling. Ons werk hard om inligting akkuraat te publiseer, die Winkel gereeld by te werk en foute te korrigeer wanneer dit ontdek word. Enige van die inhoud in die Winkel mag egter dalk enige tyd verkeerd of verouderd wees. Ons behou die reg voor om enige tyd veranderings aan die Winkel aan te bring, waaronder produkpryse, -spesifikasies, -aanbiedinge en -beskikbaarheid.

25. Beëindiging van gebruik of toegang. Microsoft mag enige tyd om enige rede jou rekening of gebruik van die Winkel beëindig, waaronder onder meer indien jy hierdie verkoopsvoorwaardes of die Winkelbeleide oortree, of indien Microsoft nie langer die Winkel bedryf nie. Deur die Winkel te gebruik, stem jy in om voor sodanige beëindiging verantwoordelik te wees (in ooreenstemming met hierdie voorwaardes) vir enige bestellings wat jy plaas of kostes wat jy aangaan. Microsoft mag enige tyd, om enige rede en sonder kennisgewing aan jou die Winkel verander, staak of andersins opskort.

26. Waarborge en beperking op verligtings. TOT DIE MATE WAT JOU PLAASLIKE WETGEWING DIT TOELAAT, LEWER MICROSOFT EN SY VERSKAFFERS, VERSPREIDERS, HERVERKOPERS EN INHOUDVERSKAFFERS GEEN UITDRUKLIKE OF GEÏMPLISEERDE WAARBORGE OF VOORWAARDES NIE, WAARONDER VIR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE GEHALTE, GESKIKTHEID VIR ’N SPESIFIEKE DOEL, DEEGLIKE INSPANNING, TITEL OF NIE-INBREUKMAKING. PRODUKTE OF DIENSTE VERKOOP OF BESKIKBAAR IN DIE WINKEL WORD SLEGS GEWAARBORG, INDIEN ENIGSINS, ONDER ENIGE LISENSIEOOREENKOMSTE OF VERVAARDIGER SE WAARBORGE WAT DIT VERGESEL. BEHALWE SOOS VOORSIEN ONDER ’N MEEGAANDE LISENSIEOOREENKOMS OF VERVAARDIGER SE WAARBORG EN ONDERHEWIG AAN JOU WETLIKE REGTE:

JOU AANKOOP EN GEBRUIK IS OP JOU EIE RISIKO;

ONS VERSKAF PRODUKTE EN DIENSTE „VOETSTOOTS”, „MET ALLE FOUTE” EN „SOOS BESKIKBAAR”;

JY AANVAAR DIE RISIKO IN VERBAND MET DIE GEHALTE EN WERKVERRIGTING DAARVAN, EN

JY AANVAAR DIE TOTALE KOSTE VAN ALLE NODIGE VERSIENING OF HERSTELWERK.

MICROSOFT WAARBORG NIE DIE AKKURAATHEID OF TYDSLYNE VAN INLIGTING WAT VAN DIE WINKEL OF DIENSTE BESKIKBAAR IS NIE. JY ERKEN DAT REKENAAR- EN TELEKOMMUNIKASIESTELSELS NIE FOUTVRY IS NIE EN DAT ONDERBREKINGS VAN TYD TOT TYD VOORKOM. ONS WAARBORG NIE DAT TOEGANG TOT DIE WINKEL OF DIENSTE ONONDERBROKE, TYDIG, VEILIG OF FOUTLOOS SAL WEES NIE, OF DAT INHOUDVERLIES NIE SAL PLAASVIND NIE.

Indien jy, ondanks hierdie verkoopsvoorwaardes, enige gronde vir skadevergoeding het wat voorspruit uit of VERBAND HOU MET die Winkel, Dienste of enige produk of diens wat aangebied is, TOT DIE MATE WAARIN DIE TOEPASLIKE WETGEWING DIT TOELAAT, is jou uitsluitlike verligting om van Microsoft of SY verskaffers, herverkopers, verspreiders en inhoudverskaffers DIREKTE totale skadevergoeding te verhaal tot (1) die prys of heffing vir een maand van enige diens-, subskripsie- of soortgelyke heffing (die aankoopprys van hardeware, sagteware, ondersteuning of verlengde waarborge uitgesluit), of (2) 100.00 Amerikaanse dollar indien daar geen diens-, subskripsie- of soortgelyke heffing was nie.

JY MAG DALK INGEVOLGE JOU PLAASLIKE WETGEWING SEKERE REGTE HÊ. NIKS IN HIERDIE OOREENKOMS IS BEDOEL OM DAARDIE REGTE AAN TE TAS NIE, INDIEN DIT VAN TOEPASSING IS.

Vir verbruikers in Nieu-Seeland - jy mag dalk statutêre regte ingevolge die Nieu-Seelandse Verbruikerswaarborgewet en niks in hierdie verkoopsvoorwaardes is bedoel om daardie regte te affekteer nie.

27. Beperking van aanspreeklikheid. TOT DIE MATE WAARIN DIE TOEPASLIKE WETGEWING DIT TOELAAT, ERKEN JY DAT JY GEEN ANDER SKADEVERGOEDING OF VERLIESE KAN VERHAAL NIE, WAARONDER GEVOLGLIKE, SPESIALE, INDIREKTE OF BESTRAFFENDE SKADE, OF VERLORE WINSTE NIE. Die beperkings en uitsluitings IN AFDELING 26 EN 27 geld selfs indien jy skade opdoen en selfs as ons van die moontlikheid van die skade geweet het of moes geweet het. SOMMIGE DEELSTATE, PROVINSIE of grondgebiede LAAT NIE DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN TOEVALLIGE OF GEVOLGLIKE SKADE TOE NIE; SOMMIGE DELE VAN DIE BOSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MAG DUS DALK NIE OP JOU VAN TOEPASSING WEES NIE.

Tot die maksimum mate wat die toepaslike wetgewing toelaat, geld hierdie beperkings en uitsluiting vir ALLE EISE, ONDER ENIGE WETLIKE TEORIE, wat verband hou met die Winkel, die Dienste, hierdie verkoopsvoorwaardes, of enige produk of diens wat aangebied word, waaronder verlies van inhoud, enige virus OF WANWARE wat jou gebruik van die Winkel of Dienste affekteer OF ENIGE PRODUK OF DIENS WAT VAN DIE WINKEL VERKRY IS, EN vertragings of mislukkings in die begin of voltooiing van versendings of transaksies.

28. Interpretasie van hierdie voorwaardes. Alle dele van hierdie verkoopsvoorwaardes geld tot die maksimum mate waarin dit deur die toepaslike wetgewing toegelaat word; jy mag dalk meer regte hê in die jurisdiksie waar jy woon (of, indien ’n besigheid, jou hoofplek van besigheid). Indien dit bepaal word dat ons ’n deel van hierdie verkoopsvoorwaardes nie kan afdwing soos wat dit geskryf is nie, kan ons daardie voorwaardes met soortgelyke voorwaardes vervang in die mate waarin dit ingevolge toepaslike wetgewing afdwingbaar is, sonder dat die res van hierdie voorwaardes verander. Hierdie voorwaardes is uitsluitlik vir jou en jou voordeel; dit bestaan nie tot enige ander persoon se voordeel, behalwe Microsoft se opvolgers en regverkryers s'n, nie. Ander voorwaardes mag dalk geld indien jy produkte of dienste by ander van Microsoft se webwerwe koop.

29. Toewysing. In die mate wat toepaslike wetgewing dit toelaat, kan ons enige tyd, in geheel of gedeeltelik, ons regte en verpligtinge ingevolge hierdie verkoopsvoorwaardes toewys, oordra of op ’n ander manier daarvan ontslae raak sonder om jou kennis te gee. Jy mag nie enige regte ingevolge hierdie verkoopsvoorwaardes toewys of oordra nie.

30. c. Kennisgewings en kommunikasie. Vir navrae oor kliëntediens, raadpleeg asseblief die bladsy oor verkope en ondersteuning in die Winkel. Vir dispute, volg die kennisgewingsprosedure in hierdie afdeling.

31. Kontrakterende entiteit, keuse van wet en ligging vir beslegting van dispute.

a. Noord- of Suid-Amerika buite die Verenigde State en Kanada. Indien jy in (of indien ’n besigheid, jou hoofplek van besigheid is in) Noord- of Suid-Amerika buite die Verenigde State en Kanada woon, is jou kontrak met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Die wette van die deelstaat Washington, reël die interpretasie van hierdie verkoopsvoorwaardes en eise vir die verbreking daarvan, ongeag die keuse van wetlike beginsels. Die wette van dieland waarheen ons die Winkel en Dienste rig, reël alle ander eise (waaronder eise oor verbruikersbeskerming, onbillike mededinging en delikte).

b. Midde-Ooste of Afrika. Indien jy in (of indien ’n besigheid, jou hoofplek van besigheid is in) die Midde-Ooste of Afrika woon, is jou kontrak met Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. Die wette van Ierland reël die interpretasie van hierdie verkoopsvoorwaardes en eise oor die verbreking daarvan, ongeag of daar botsende regsbeginsels voorkom. Die wette van die land waarheen ons die Winkel en Dienste rig, reël alle ander eise (waaronder eise oor verbruikersbeskerming, onbillike mededinging en delikte). Ons en jy stem onherroeplik saam dat Ierland se howe eksklusiewe jurisdiksie oor alle dispute het wat weens hierdie verkoopsvoorwaardes of die Winkel verband hou.

c. Asië of die Suidelike Stille Oseaan, tensy jou land spesifiek hier onder genoem word. Indien jy in (of indien ’n besigheid, jou hoofplek van besigheid is in) Asië woon (behalwe China, Japan, die Republiek van Korea of Taiwan), is jou kontrak met Microsoft Regional Sales Corporation, ’n korporasie georganiseer ingevolge die wette van die deelstaat Nevada, VSA, met takke in Singapoer en Hongkong, met die hoofplek van besigheid by 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Wette van die deelstaat Washington reël die interpretasie van hierdie verkoopsvoorwaardes en eise oor die verbreking daarvan, ongeag of ’n botsing in regsbeginsels voorkom. Die wette van die land waarheen ons die Winkel rig, bepaal alle ander eise (waaronder eise oor verbruikersbeskerming, onbillike mededinging en delikte). Enige dispuut wat uit hierdie verkoopsvoorwaardes of die Winkel voortspruit of wat daarmee verband hou, waaronder enige vraag oor hul bestaan, geldigheid of beëindiging, sal verwys word vir, en finaal besleg word deur, arbitrasie in Singapoer, volgens die arbitrasiereëls van die Singapoerse internasionale arbitrasiesentrum (SIAC), wie se reëls deur die verwysing in hierdie klousule ingesluit word. Die Tribunaal sal uit een arbiter bestaan wat deur die President van die SIAC aangestel sal word. Die arbitrasie sal in Engels geskied. Die besluit van die arbiter sal finaal, bindend en onbetwisbaar wees, en dit kan as die grondslag van 'n vonnis in enige land of streek gebruik word.

d. Japan. Indien jy in (of indien ’n besigheid, jou hoofplek van besigheid is in) Japan woon, is jou kontrak met Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2­16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Die wette van Japan reël hierdie verkoopsvoorwaardes en enige kwessies wat daaruit of die Winkel voortspruit.

e. Republiek van Korea. Indien jy in (of indien ’n besigheid, jou hoofplek van besigheid is in) die Republiek van Korea woon, is jou kontrak met Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Die wette van die Republiek van Korea reël hierdie verkoopsvoorwaardes en enige kwessies wat daaruit of die Winkel voortspruit.

f. Taiwan. Indien jy in (of indien ’n besigheid, jou hoofplek van besigheid is in) Taiwan woon, is jou kontrak met Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Die wette van Taiwan reël hierdie verkoopsvoorwaardes en enige kwessies wat daaruit of die Winkel voortspruit. Vir meer besonderhede oor Microsoft Taiwan Corporation, besoek asseblief die webwerf wat deur die departement van ekonomiese aangeleenthede van die Republiek van China beskikbaar gestel word. (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Ons en jy stel onherroeplik die Taiwan Taipei District Court as die hof van eerste instansie aan wat jurisdiksie het oor enige dispute wat voortspruit uit hierdie voorwaardes of die Winkel, tot die maksimum wat Taiwanse wetgewing toelaat.

32. Kennisgewings.

a. Kennisgewings en prosedure om eise vir skending van intellektuele eiendom in te dien. Microsoft respekteer die intellektuele eiendomsregte van derdepartye. Indien jy 'n kennisgewing van skending van intellektuele eiendom wil stuur, insluitend eise van kopieregskending, gebruik asseblief ons prosedures om Kennisgewings van Skending in te dien (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ALLE NAVRAE WAT NIE RELEVANT TOT HIERDIE PROSEDURE IS NIE SAL NIE 'N REAKSIE ONTVANG NIE.

Microsoft gebruik die prosesse soos uiteengesit in Titel 17, United States Code, Afdeling 512 om op kennisgewings van kopieregskending te reageer. In gepaste omstandighede kan Microsoft ook rekeninge van gebruikers van Microsoft-dienste deaktiveer of staak as hulle gewoonteskenders is.

b. Kopiereg- en handelsmerkkennisgewings.

Alle inhoud van die Winkel en Dienste is Kopiereg © 2016 Microsoft Corporation en/of sy verskaffers en derdepartyverskaffers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle regte voorbehou. Ons of ons verskaffers en ander derdepartyverskaffers besit die titel, kopiereg en ander intellektuele eiendomsregte in die Winkel, Dienste en die inhoud daarvan. Microsoft en die name, logo's en ikone van alle Microsoft-produkte en -dienste kan óf handelsmerke óf geregistreerde handelsmerke van Microsoft in die Verenigde State, Kanada en/of ander lande wees.

’n Lys van Microsoft se handelsmerke kan hier gevind word: https://www.microsoft.com/trademarks. Die naam van werklike maatskappye en produkte kan die handelsmerk van hul onderskeie eienaars wees. Alle regte wat nie uitdruklik in hierdie verkoopsvoorwaardes toegestaan word nie, word voorbehou.

33. Veiligheidswaarskuwing. U moet van tyd tot tyd rus as u die speletjies of ander toepassings gebruik om moontlike besering, ongerief of uitputting van u oë te voorkom, veral as u pyn of moegheid ervaar wanneer u dit gebruik. Neem 'n blaaskans indien u ongerief ervaar. Ongerief mag dalk die volgende insluit: 'n gevoel van naarheid, bewegingsiekte, duiseligheid, disoriëntering, hoofpyn, moegheid, ooguitputting of droë oë. Die gebruik van toepassings kan u aandag aftrek en u omgewing belemmer. Vermy die gevaar van pootjie, trappe, lae plafonne, en breekbare of waardevolle items wat beskadig kan word. 'n Baie klein persentasie mense kan moontlik 'n siekte-aanval ervaar wanneer hulle aan sekere visuele beelde, soos flitsende ligte of patrone wat in toepassings voorkom, blootgestel word. Selfs mense wat geen geskiedenis van aanvalle het nie, kan 'n ongediagnoseerde toestand hê wat dit kan veroorsaak. Simptome kan lighoofdigheid, visie-afwykings, senuweetrekkings, rukbewegings of bewerasie, disoriëntasie, verwardheid, floute of stuiptrekkings insluit. Staak onmiddellik en raadpleeg 'n dokter indien u enige van hierdie simptome ondervind, of raadpleeg 'n dokter voordat u die toepassings gebruik indien u al voorheen simptome van sulke siekte-aanvalle ervaar het. Ouers moet hulle kinders se gebruik van toepassings monitor vir tekens van hierdie simptome.

 Werfterugvoer