Здраве и безопасност

Изисквания относно използването


Необходимо е интерпупилярно разстояние (свързано с очите измерване на разстоянието между двете зеници) между 51 и 74 за правилно и удобно гледане на холограми с HoloLens. Този диапазон е пригоден за повечето възрастни и деца на възраст 13 години и повече. HoloLens не са предназначени за използване от деца под 13-годишна възраст. За гледане на стереоскопично 3D съдържание е необходимо добро бинокулярно зрение. HoloLens могат да бъдат носени върху повечето видове очила и да се използват с лещи. Ако имате нарушение на бинокулярното зрение, като например страбизъм (неправилно подравняване на очите, кръстосано или отклоняващо се око), е възможно гледането на 3D изображения да причини неразположение. Малък процент от хората имат предварително съществуващо нарушение на бинокулярното зрение, за което не са подозирали, преди да гледат триизмерни изображения. Обмислете консултация с очен лекар, ако не можете да гледате 3D ефекти ясно и комфортно.

Безопасност и комфорт


Този символ обозначава съобщения относно здравето и безопасността в това ръководство за устройството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Неуспешното настройване, използване и грижа за HoloLens може да увеличат риска от сериозни наранявания, смърт, имуществени щети или повреда на продукта или свързаните с него аксесоари. Ако позволите на някого да заеме вашите очила HoloLens, се уверете, че той/тя разбира информацията за здравето и безопасността в това ръководство и е преминал/а през приложението „Калибриране“.

Предупреждение: Използвайте в безопасна среда


Използването на HoloLens може да отвлече вниманието ви и да възпрепятства изгледа към вашето обкръжение. Холограмите може да изглеждат отдалечени, но въпреки това да блокират изгледа към близките реални обекти.
Използвайте само на безопасно място, подходящо за вашите дейности. Избягвайте препятствия, които може да доведат до спъване, стълби, ниски тавани, крехки или ценни предмети, които биха могли да се повредят, и т.н. Не използвайте HoloLens, когато са необходими всеобхватно зрително поле и внимание с цел вашата безопасност, като например управление на превозно средство или извършване на други потенциално опасни дейности.

Внимание: Неразположение


Може да изпитате неразположение при използването на HoloLens. Нека първите ви няколко сесии с HoloLens бъдат кратки, като не забравяте да правите почивки. Ако изпитате неразположение, спрете и си починете, докато не се почувствате по-добре. Това неразположение може да включва временно усещане за гадене, морска болест, замайване, дезориентация, главоболие, умора, напрежение или сухота в очите. Вижте hololens.com/support/comfort за повече информация.

Внимание: Комфортно използване на режима на смесена реалност


Някои хора може да изпитат неразположение, като например гадене, морска болест, замайване, дезориентация, главоболие, умора, напрежение или сухота в очите, когато са в режим на смесена или виртуална реалност, особено докато привикват с използването на очилата. Обикновено морската болест и свързаните с нея симптоми се появяват, когато има несъответствие между това, което виждате, и това, което възприема тялото. Ако сте склонни към морска болест в други ситуации, страхувате се от височини, получавате мигренозно главоболие, имате нарушение на вътрешното ухо или други здравословни проблеми, може да сте изложени на повишен риск от неразположение.
Определени ситуации може да повишат риска да изпитате неразположение.
Например:
 • Ако сте нов потребител – симптомите са склонни да намаляват с адаптирането на вашата зрителна система.
 • Дисплеят не е калибриран или очилата не са ориентирани правилно на главата ви. Уверете се, че HoloLens са калибрирани правилно и че са правилно подравнени, като използвате приложението „Калибриране“.
 • Някои видове съдържание, особено игри или филми, които ви карат да се чувствате така, сякаш се движите през пространството или гледате надолу от височина, или взаимодействия, включващи проследяването на движещи се обекти.
 • Използване на HoloLens за продължителни периоди без почивка.
 • Използване на HoloLens в напълно тъмна среда, която възпрепятства възможността да виждате насочващи знаци с периферното си зрение.
Погрижете се първите ви сесии да бъдат кратки. Започнете на бавна скорост и се огледайте, за да си създадете представа за начина на взаимодействие между виртуалните обекти и външния свят. За повечето хора неразположението ще намалее с практиката, натрупана през първите няколко сесии.
Правете периодични почивки, спрете и си починете, ако почувствате неразположение. Моментът и продължителността на почивките може да зависи от индивидуалния потребител и от това, което правите с HoloLens.
Ако изпитате неразположение, спрете да използвате HoloLens и си починете, докато не се почувствате по-добре. Седенето в добре осветена среда може да ускори възстановяването от дезориентация. Ако се чувствате дезориентирани, избягвайте дейности, които изискват баланс, координация или други физически дейности, докато не се възстановите. Уверете се, че дисплеят е правилно калибриран. Обърнете внимание на типа съдържание, което сте гледали, както и на други аспекти от ситуацията, в която е възникнало неразположението, за да бъде по-адаптивни или да улесните навлизането си в ситуацията следващия път. Времето за адаптация е различно за различните хора. Обмислете правенето на по-чести или по-дълги почивки.

Ако симптомите са сериозни или продължителни, се консултирайте с вашия лекар. Няма данни гледането на 3D или смесена реалност да уврежда развитието на зрението или да причинява нарушения на бинокулярно зрение. Ако не можете да гледате триизмерни ефекти ясно и комфортно, обмислете консултация с очен лекар, тъй като може да имате недиагностицирано нарушение на бинокулярното зрение.

Предупреждение: Бъдете физически годни за използване по предназначение


Уверете се, че балансът и физическите ви способности са достатъчни за движенията, извършвани при използване на HoloLens. Правете периодични почивки, спрете и починете, ако почувствате умора, схващане или неразположение.

Предупреждение: Безопасност на слуха


Настройте силата на звука достатъчно силно, за да чувате ясно в тиха среда, но не по-силно.
 • Не увеличавайте силата на звука, след като започнете да слушате. Ушите ви могат да се адаптират с времето така, че силата на звука да звучи нормално, но въпреки това високата сила на звука може да увреди вашия слух.
 • Не увеличавайте силата на звука, за да блокирате външния шум. Комбинацията от външен шум и звук от слушалките може да увреди вашия слух. Запечатаните или шумопотискащите слушалки може да намалят външния шум и няма да се налага да увеличавате силата на звука.
 • Ако не можете да разберете човек, който е наблизо и говори нормално, намалете силата на звука. Звук, който заглушава нормалната реч, може да увреди слуха. Дори със запечатани или шумопотискащи слушалки следва да чувате говора на близкостоящи хора.

Предупреждение: Намалете времето за слушане на силен звук


Колкото повече време прекарвате изложени на силен звук, толкова по-вероятно е да увредите слуха си. Колкото по-силен е звукът, толкова по-малко време отнема увреждането на слуха.
 • При максимална сила на звука слушането на музика на устройство със слушалки може да увреди трайно слуха за 15 минути.
 • Дори по-ниските нива на сила на звука може да увредят слуха, ако сте изложени на тях в продължение на много часове.
 • Към това се добавят и всички звуци, на които сте изложени през деня. Ако сте изложени на друг силен звук, слушането при висока сила на звука води до по-бързо предизвикване на увреждане на слуха.
 • За безопасно използване на устройството без ограничение във времето поддържайте силата на звука толкова ниска, че да можете да разговаряте с хора в близост до вас.

Предупреждение: Внимавайте за наличие на симптоми на загуба на слуха


Спрете да използвате устройството и проверете слуха си в следните случаи:
 • Усетите загуба на слух.
 • Чувате звънене в ушите.
 • Говорът ви звучи заглушено.
 • Звукът звучи притъпено или глухо.
Добра идея е редовно да проверявате слуха си при аудиолог.

Предупреждение: Не извършвайте самостоятелен ремонт


Предупреждение: Не се опитвайте да разглобявате, отваряте, обслужвате или модифицирате продукта, аксесоарите или захранването.


Това може да доведе до риск от токов удар или други опасности.

Предупреждение: Безопасност на адаптера за променлив ток


Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до сериозно нараняване или смърт от токов удар, пожар или повреда на устройството. За да изберете подходящ източник на захранване за вашето устройство:
 • Използвайте само захранващия блок и захранващия променливотоков кабел, предоставени с вашето устройство или получени от упълномощен търговец на дребно на Microsoft.
 • Не използвайте нестандартни източници на захранване, като например генератори или инвертори, дори напрежението и честотата да изглеждат приемливи. Използвайте само променливотоково захранване от стандартен контакт на стената.
 • Не претоварвайте контакта на стената, удължителя, разклонителя или други електрически приемници. Уверете се, че те са класифицирани като годни да устоят на общия ток (в ампери [A]), извличан от устройството (обозначен на захранващия блок) и всички други устройства, които са на същата верига.
 • На устройства, при които щепселните адаптери за променлив ток може да се сгъват при съхранение, се уверете, че те са напълно разгънати преди включване на променливотоковия адаптер в електрическия контакт.
На устройства, при които щепселните адаптери за променлив ток са сменяеми и захранващото устройство използва универсален адаптер, се уверете, че сглобката на щепсела е с правилната конфигурация за електрическата мрежа и че е напълно положена в адаптера преди включване на променливотоковия адаптер в контакта.

Внимание: Безопасност на кабели и шнурове

Наредете всички кабели и шнурове така, че хората и домашните любимци да не могат да се спънат в тях или случайно да ги издърпат, докато се предвижват или обикалят наоколо. Не позволявайте на децата да играят с кабели и шнурове. Внимавайте да не издърпате захранващия кабел, докато носите устройството.

Внимавайте да не повредите захранващите кабели и захранването:
 • Защитете захранващите кабели, така че да не бъдат настъпвани.
 • Защитете кабелите от прищипване или рязко огъване, по-специално в областта на свързване към електрическия контакт, захранващия блок и устройството.
 • Не дърпайте, не завързвайте на възел, не огъвайте рязко и не злоупотребявайте по друг начин със захранващите кабели.
 • Не излагайте захранващите кабели на източници на топлина.
 • Дръжте децата и домашните любимци далеч от захранващите кабели. Не им позволявайте да ги хапят или дъвчат.
 • Когато изключвате захранващите кабели, издърпайте щепсела – не дърпайте шнура.
 • Ако захранващия кабел или захранването се повреди по някакъв начин, спрете да го използвате незабавно.
 • Изключвайте устройството от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.

Предупреждение: Безопасност на батерията


Това устройство съдържа вградена батерия, чиято неправилна употреба може да доведе до експлозия. Не загрявайте, не отваряйте, не пробивайте, не изменяйте и не изхвърляйте в огън продукта. Не оставяйте устройството на пряка слънчева светлина за продължителен период от време, тъй като това може да причини разтопяване или повреда на батерията. Батерията на това устройство не може да бъде подменяна от потребителя и трябва да бъде подменена само от Microsoft или от упълномощен доставчик на услуги на Microsoft. Вижте www.hololens.com/support за допълнителни подробности.

Предупреждение: Използване в близост до вода


За да намалите риска от пожар или токов удар, не използвайте устройството в близост до вода и не го излагайте на дъжд или влага. Не се опитвайте да изсушите устройството със сешоар или микровълнова печка.

Предупреждение: следвайте инструкциите, за да избегнете проблеми със смущения

Изключете HoloLens на места, където има поставени съобщения с инструкции да не го използвате. Когато сте в самолет, изключете устройството при получаване на инструкции за такова действие от страна на персонала на авиокомпанията или преди да опаковате безжично устройство в багаж.

Предупреждение: Потенциално експлозивни среди


Областите с потенциално експлозивни среди са често, но не винаги обозначени със съобщения, като могат да включват места за зареждане с гориво, като например под палуби на плавателни съдове, помещения за пренос и складиране на горива или химикали или области, където въздухът съдържа химикали или частици, като например метален прах. Когато сте на такова място, изключете HoloLens и не изваждайте и не включвайте зарядни устройства на батерията, адаптери за променлив ток или други аксесоари. На подобни места може да възникнат искри и да причинят експлозия или огън.

Предупреждение: Лични медицински устройства


Радиочестотните емисии от електронно оборудване може да окажат отрицателно въздействие върху работата на друго електронно оборудване, което да доведе до неизправности във функционирането му. Въпреки че устройството е проектирано, тествано и произведено така, че да отговаря на изискванията за радиочестотни емисии в страни като САЩ и Канада, безжичните предаватели и електрическите схеми в устройството може да причинят смущения в други електронни устройства. По тази причина е необходимо да вземете следните предпазни мерки: Пейсмейкъри: Асоциацията на производителите в областта на здравната индустрия препоръчва поддържането на минимално разстояние от 15 см (6 инча) между безжичното устройство и пейсмейкъра, за да се избегне евентуално въздействие върху пейсмейкъра.
Лица с пейсмейкъри:
 • Трябва винаги да държат устройството на разстояние от повече от 15 см (6 инча) от пейсмейкъра, когато устройството е включено.
 • Ако имате някакви причини да предполагате, че възникват смущения, незабавно изключете устройството.

Предупреждение: Припадъци вследствие на фоточувствителност


Много малък процент от хората може да получат припадък, когато са изложени на определени визуални образи, включително мигащи светлини или модели, които може да се появят във видеоигрите. Дори хора без анамнеза за припадъци или епилепсия може да имат недиагностицирано състояние, което може да причини „епилептични припадъци вследствие на фоточувствителност“ при гледане на видеоигри.
Тези припадъци може да имат различни симптоми, включително замайване, променено зрение, потрепвания на окото или лицето, резки движения или треперене на ръцете или краката, дезориентация, объркване или моментна загуба на съзнание. Припадъците може също да причинят загуба на съзнание или конвулсии, които да доведат до нараняване от падане или сблъсък с близки предмети.
Незабавно преустановете употребата и се консултирайте с лекар, ако получите някой от тези симптоми. Родителите трябва да наглеждат или да питат децата си за горните симптоми – децата и тийнейджърите са по-склонни към припадъци от възрастните. Рискът от епилептични припадъци вследствие на фоточувствителност може да бъде намален, като се вземат следните предпазни мерки:
 • Използвайте HoloLens в добре осветено помещение.
 • Не използвайте HoloLens, когато сте сънливи или уморени.
Ако вие или някой от вашите близки има анамнеза за припадъци или епилепсия, се консултирайте с лекар, преди да използвате HoloLens.

Предупреждение: Опасност от задавяне

Това устройство може да съдържа малки части, които е възможно да представляват опасност от задавяне за деца под 3 години. Дръжте малките части далеч от деца.

Внимание: Дразнене на кожата


Това устройство е направено от материали, използвани често в аксесоарни потребителски електронни устройства. Някои хора обаче може да развият дразнене на кожата поради алергии или чувствителност.
За да се намали рискът от кожно ;дразнене:
 • Изсушете устройството с кърпа, ако се намокри.
 • Избягвайте да използвате лосиони или други продукти под частите на HoloLens, които са в контакт с вашата глава.
 • Не носете върху наранена кожа.
 • Нагласете лентата за глава само докато прилепне – избягвайте затягането на лентата за главата до степен на дискомфорт.
Ако кожата ви се раздразни, спрете да използвате HoloLens. Ако симптомите са сериозни или продължителни, се консултирайте с вашия лекар.

Предупреждение: Преценете какви са нуждите за защита на очите във вашата среда


Предназначението на HoloLens не включва това да осигуряват защита на очите от силни удари (Z87.1+), замърсявания, химикали, ултравиолетови лъчи и т.н. HoloLens са тествани и отговарят на основните изисквания за защита от удари на ANSI Z87.1, CSA Z94.3 и EN 166.