Условия и изисквания за подаръци на Microsoft (цифрови стоки)


Настоящите Условия и изисквания за подаръци на Microsoft (цифрови стоки) (накратко „Споразумението“) между вас и Microsoft Corporation (или в зависимост от местоположението ви, някое от нейните филиали) („ние“, „нас“, „наши“ или „Microsoft“) описват вашите възможности за закупуване и използване на подаръци под формата на цифрови стоки („Подаръци“) от участващи магазини на Microsoft (общо наричани „Участващи магазини“). Вие приемате това споразумение, когато закупувате или използвате подарък от участващите магазини.

Настоящото споразумение съдържа важни условия относно взаимоотношенията ни. То включва нашите Условия на продажба и Споразумение за услуги на Microsoft, съдържащи условията, уреждащи вашия акаунт в Microsoft, и (само за граждани на САЩ) задължителна арбитражна клауза и отказ от колективен иск във връзка с правата ви при уреждане на спорове с Microsoft.

  1. Закупуване на подарък. При закупуване на подарък ще бъдете таксувани веднага по цени, посочени при завършване на покупката. Microsoft не гарантира съвпадение на цени в случай на промяна на цената в бъдеще. Трябва да посочите само един получател на подаръка, като използвате имейл адреса на лицето. След като завършите покупката, до получателя на подаръка ще бъде изпратен имейл, съдържащ код („Код“) за използване на подаръка. Освен ако не изберете различна дата на доставката, имейлът ще бъде изпратен на получателя незабавно след покупката. Ако опцията е налична, можете да планирате изпращане на имейла с подаръка до една година след датата на покупката. Подаръци могат да бъдат купувани и използвани само от потребители в една и съща държава/регион и само в участващите магазини.
  2. Използване на подарък. За да използва своя подарък, получателят трябва да имат валиден акаунт в Microsoft (или да създаде нов акаунт в Microsoft). Всеки, който има достъп до имейла с подаръка, може да използва кода за използване на подаръка, а Microsoft не контролира дали получателят избира да използва подаръка или да го предостави на други лица. Кодовете са за еднократна употреба и могат да се използват еднократно. Някои подаръци имат срок на валидност и трябва да се използват от получателя на подаръка в рамките на посочения период. Microsoft не носи отговорност, ако кодът за подаръка е изгубен, откраднат, скрит или се използва без ваше разрешение, или ако срокът на подаръка изтече преди използването му. Възможността на получателя да активира и използва подарък може да изиска определени софтуерни или хардуерни спецификации, включително услуга за достъп до интернет (могат да се начислят такси за времето на свързаност). Възможно е подаръците да са обвързани с допълнителни условия, които вие или получателят сте длъжни да приемете, преди получателят да може да използва подаръка. Съдържанието на подаръка е само за лична и законна употреба.
  3. Непълнолетни лица. Подаръците за непълнолетни лица са обект на възрастови ограничения за цифрови стоки („Цифрови стоки“) в участващите магазини, както и на настройките на „Семейна безопасност“ на Microsoft. Тези ограничения не позволяват на непълнолетни лица достъп до подаръци, които не са одобрени за тяхната възраст. Можете да научите повече за изискванията на „Семейна безопасност“ на адрес https://account.microsoft.com/family/about.
  4. Връщане на покупки и възстановяване на суми. Възможно е до 14 дни от датата на покупката или до използването на подаръка от получателя му купувачът да откаже подаръка и да му бъде възстановена сумата, в зависимост от това кое събитие настъпи първо. Получателите на подаръци нямат право на възстановяване на суми или на период на изчакване, а вие потвърждавате, че няма да възстановявате суми, освен ако това не се изисква по закон.
  5. Допустимо съдържание. Само определени цифрови стоки от нашите участващи магазини отговарят на условията за предлагане под формата на подарък. Ако се предлага подарък под формата на абонамент за цифрови стоки, той е валиден само за срока на абонамента, посочен при закупуване. При изтичане на срока на абонамента получателят на подаръка ще има възможност да заплати за удължаване на абонамента по цени, актуални към съответния момент в участващите магазини. Ако получателят избера да не продължава абонамента, абонаментът на получателя се прекратява.
  6. Обслужване на клиенти. Във връзка с въпроси или спорове относно закупуването или използването на подарък или осигуряването на достъп или използването на акаунт в Microsoft се свържете с Поддръжка на клиенти на Microsoft.
  7. Преустановяване, прекратяване, без право на замяна срещу пари в брой. Ако нарушите условията на това споразумение, имаме право да предприемем срещу вас действия, които считаме за уместни, включително преустановяване или прекратяване на възможността ви да купувате или използвате подаръци, да купувате продукти от нашите магазини (включително от участващите магазини) или да ползвате достъпа до акаунта си в Microsoft. Когато купувате подарък, вие купувате съответен продукт или услуга. Подаръци и кодове не могат да се разменят за пари в брой, не отговарят на условията за препродажба и са невалидни, когато са забранени.