Всичко е готово?


Ако сте готови с настройката на сметката си, се върнете в Microsoft Store или приложението, за да завършите покупката си.