УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА TERMS НА MICROSOFT Магазин за клиенти от Европейската икономическа зона

Актуализация: февруари 2017 г.

Добре дошли в онлайн магазина на Microsoft и Магазина на Microsoft за продажби на дребно, управлявани от Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“, „ние“, „нас“, „наш“), с адрес: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

„Магазин“ се отнася за нашите места за онлайн продажби и продажби на дребно, които Ви позволяват да преглеждате, виждате, придобивате, купувате, гласувате и оставяте рецензии за стоки и услуги, включително устройства, конзоли за игри, цифрово съдържание, приложения, игри и др. Настоящите Условия за продажба („Условия за продажба“) обхващат използването на Магазина на Microsoft, Магазина на Office, Магазина на Xbox, Магазина на Windows и други услуги на Microsoft, които се отнасят до тези Условия за продажба (заедно наричани „Магазин“). Чрез Магазина Microsoft осигурява достъп до различни ресурси, в това число зони за изтегляне, софтуерни инструменти и информация за софтуер, услуги и други артикули (заедно наричани „Услуги“, а заедно с Магазина – „Магазин“).

Използваме термините „продукт“ или „продукти“ за обозначаване на артикулите, предлагани в Магазина. Много от продуктите в Магазина се предлагат от компании, различни от Microsoft.

С използването на Магазина или придобиването на продукти и услуги от Магазина, Вие приемате и се съгласявате с настоящите Условия за продажба, Декларацията за поверителност на Microsoft (виж раздела „Поверителност и защита на лични данни“ по-долу) и приложимите правила и условия, правила или откази от отговорност, които се намират в Магазина или са споменати в настоящите Условия за продажба (заедно наричани „Правила на Магазина“). Препоръчваме Ви да прочетете внимателно Правилата на Магазина. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ПРАВИЛАТА НА МАГАЗИНА, НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАГАЗИНА ИЛИ УСЛУГИТЕ.

Ако е наличен Магазин на Microsoft за продажби на дребно във Вашата страна или регион, той може да се подчинява на различни или допълнителни правила. Microsoft има право да актуализира или променя правилата по всяко време без предизвестие.

Условия, свързани с използването на Магазина от Ваша страна

1. Потребителски акаунт. Ако Магазин или Услуга изискват от Вас да регистрирате акаунт, трябва да извършите процеса по регистрация, като ни предоставите актуална, пълна и точна информация, както се изисква в съответния регистрационен формуляр. Може да се изисква да приемете споразумение за услуги или отделни условия за използване като условие за откриването на акаунта. Използването на акаунта за достъп до Магазина и съдържанието, което сте придобили от Магазина, е предмет на всички правила, ръководещи акаунта в Microsoft. За повече информация вижте Споразумението за услуги на Microsoft. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на информацията за Вашия акаунт и парола, както и за всяка дейност, която се извършва от Вашия акаунт.

2. Без незаконна или забранена употреба. Като условие за използването на Магазина и Услугите от Ваша страна, Вие ни гарантирате, че няма да използвате Магазина за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена в настоящите Условия за продажба, Правилата на Магазина или други условия, които се прилагат за употребата на Магазина от Ваша страна. Нямате право да използвате Магазина по начин, който може да повреди, забрани, претовари или наруши работата на който и да е сървър на Microsoft или мрежите, свързани към който и да е сървър на Microsoft, или да пречи на използването на Магазина от други лица. Нямате право да правите опити за получаване на неоторизиран достъп до Магазина, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с който и да е сървър на Microsoft или с Магазина, като използвате хакване, търсене на пароли или каквито и да е други способи. Нямате право да получавате или да правите опити за получаване на каквито и да е материали или информация посредством каквито и да е способи, ако те не са умишлено предоставени чрез Магазина. Нямате право да използвате Магазина по начин, който нарушава правата на трети лица, включително умишлено ощетяване на физическо или юридическо лице, включително на Microsoft. Нямате право да разпространявате, публикувате, лицензирате или продавате с търговска цел продукти, информация или услуги, получени от Магазина.

3. Материали, които предоставяте на Microsoft или публикувате в Магазина. Microsoft не предявява претенции за собственост върху материалите, които предоставяте на Microsoft (вкл. мнения, оценки и предложения) или публикувате, качвате, въвеждате или подавате в Магазина или свързаните услуги на Microsoft за преглед от други лица (наричани поотделно „Материал“, а заедно – „Материали“). Въпреки това Вие предоставяте на Microsoft правото да използва, променя, адаптира, възпроизвежда, разпространява и показва Вашия Материал (например с цел реклама), включително Вашето име, по целия свят. Ако публикувате Материала си в зони на Магазина, където той е наличен за общо ползване онлайн без ограничения, Материалът може да се появява в демонстрации или материали, които рекламират Магазина. Вие гарантирате и декларирате, че имате (и ще имате) всички права, необходими за изпращането на предоставените от Вас Материали, както и че ще предоставите тези материали на Microsoft без териториални ограничения и за срока на тези права.

Няма да се плаща никаква компенсация по отношение на използването на Вашия Материал. Microsoft не е длъжна да публикува или използва каквито и да е Материали и има правото да премахне Материали по всяко време и по своя преценка. Microsoft не носи отговорност за Вашите Материали или за материалите, които други лица публикуват, качват, въвеждат или изпращат при използването на Магазина.

Ако дадете оценка или рецензия на приложение в Магазин, може да получите имейл от Microsoft със съдържание от издателя на приложението.

4. Връзки към уеб сайтове на трети лица. Магазинът може да включва връзки към уеб сайтове на трети лица, които Ви позволяват да напуснете Магазина. Тези свързани сайтове не се контролират от Microsoft и Microsoft не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове или връзките в тях. Microsoft Ви предоставя тези връзки само за удобство и включването на каквито и да е връзки не означава, че Microsoft одобрява дадения сайт. Използването от Ваша страна на дадения уеб сайт на трето лице подлежи на условията и правилата на това трето лице.

Условия, свързани с продажбата на продукти И УСЛУГИ на Вас

5. Наличност на географски принцип. Наличните продукти може да се различават в зависимост от региона или устройството Ви. Освен това може да има ограничения на мястото, на което можем да изпращаме стоки, да предоставяме услуги или цифрово съдържание. За да завършите покупката си, може да е необходимо да имате валиден адрес за фактуриране и доставка в рамките на държавата или региона на Магазина, от който пазарувате.

6. Само за крайни потребители. Трябва да сте краен потребител, за да закупувате продукти от Магазина. Риселърите не отговарят на условията за закупуване.

7. Ограничения за износа. Възможно е придобитите от Магазина продукти да се подчиняват на законовите и подзаконови разпоредби относно контрола на износа и митническите правила. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими международни и национални законови и подзаконови разпоредби.

8. Плащане. Като предоставяте на Microsoft метод на плащане, Вие: (i) декларирате, че сте упълномощени да използвате метода на плащане, който сте предоставили, и че цялата информация относно плащането е вярна и точна, (ii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за продуктите, услугите или наличното съдържание, закупени чрез Вашия метод на плащане, и (iii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за всяка платена функция на Магазина, за която сте избрали да се запишете или да използвате. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за акаунта си и всяка друга информация, вкл. имейл адрес, номера на кредитните карти и датите на тяхното изтичане, така че да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо, във връзка с тези транзакции. Ние имаме право да Ви начисляваме таксите (a) авансово; (b) в момента на закупуване; (c) скоро след покупката; или (d) на периодична база за абонаментите. Също така е възможно да Ви таксуваме до одобрения от Вас размер, като ще Ви уведомяваме предварително за всяка промяна в таксата, начислявана за периодични абонаменти. Можем да Ви начисляваме едновременно за два или повече предходни периода на плащане суми, които не сме обработили по-рано. Вижте раздел „Автоматично подновяване“ подолу.

Ако участвате в оферта с пробен период, трябва да се откажете от услугата до края на пробния период с цел да се избегне начисляването на нови такси, освен ако не сме Ви уведомили другояче. Ако не сте отменили услугата в края на пробния период, Вие ни упълномощавате да начислим такса за продукта или услугата, използвайки метода Ви на плащане.

9. Периодични плащания. Когато закупувате стоки, услуги или цифрово съдържание на абонаментен принцип (например всяка седмица, всеки месец, на всеки три месецаили годишно, както е приложимо), Вие потвърждавате и се съгласявате, че разрешавате периодично плащане и че плащанията към Microsoft ще се извършват съгласно избрания от Вас метод на плащане през избраните от Вас периодични интервали, докато абонаментът бъде прекратен от Вас или от Microsoft. С разрешаването на периодични плащания Вие упълномощавате Microsoft да обработва тези плащания като електронни дебити, преводи на средства или електронни тегления от посочения от Вас акаунт (в случай на Автоматизирана клирингова къща или подобни плащания), или като такси към посочения от Вас акаунт (в случай на кредитна карта или други подобни плащания) (заедно „Електронни плащания“). По принцип абонаментните такси се фактурират или начисляват преди приложимия абонаментен период. Ако дадено плащане остане дължимо, транзакция с кредитна карта или друга подобна транзакция бъдат отхвърлени или отказани, Microsoft или нейните доставчици на услуги имат правото да събират всички приложими такси за връщане на артикули, отказ на плащане или недостатъчно средства, и да обработят подобно плащане като Електронно плащане.

10. Наличност и количество, ограничения на поръчката. Цените и наличността на стоките, услугите и цифровото съдържание в Магазина подлежат на промяна по всяко време и без предизвестие. Microsoft може да поставя ограничения относно количеството, което може да се закупи за една поръчка, от един акаунт, от една кредитна карта, от едно лице или от едно домакинство. Ако стоките, услугите, цифровото съдържание или услугите, които сте поръчали, са неналични или станат такива след поръчката, може да се свържем с Вас, за да Ви предложим алтернативен продукт. Ако изберете да не купувате предложената алтернатива, ще отменим Вашата поръчка.

Microsoft може да откаже или отхвърли всяка поръчка по всяко време, като Ви възстанови заплатените суми за поръчката, по законни причини, които включват, но не само, случаите, в които не сте спазили указаните условия по време на поръчката, в които не е възможно да се обработи плащането Ви, в които поръчаните продукти, цифрово съдържание или услуги не са налични, или при наличието на очевидни грешки в ценообразуването или други грешки. В случай на такива грешки в ценообразуването или други грешки ние си запазваме правото: (a) да отменим поръчката или покупката Ви, или (b) да се свържем с Вас за алтернативни опции. В случай на отмяна достъпът Ви до свързаното съдържание ще бъде преустановен.

Имаме право също така да премахнем или забраним игри, приложения, съдържание или услуги на устройството Ви, за да защитим Вас, Магазина или потенциално засегнати страни. Част от съдържанието и приложенията може да не са налични от време на време или може да се предлагат само за ограничен период. Наличието може да зависи от региона. Затова, ако промените акаунта или устройството си към друг регион, е възможно да не можете да изтеглите повторно съдържание или приложения, или повторно да предадете поточно съдържание, което сте закупили преди това. В такъв случай може да е необходимо отново да закупите съдържанието или приложенията, за които сте платили в предишния регион. Освен до степента, изисквана от приложимото законодателство, ние нямаме задължението да предоставяме повторно изтегляне или заместване на закупени от Вас съдържание или приложения.

11. Актуализации. Ако е приложимо, Microsoft автоматично ще проверява за актуализации за Вашите приложения и ще ги изтегля, дори когато не сте влезли в Магазина. Можете да промените настройките си, ако предпочитате да не получавате автоматични актуализации за приложения от Магазина. Определени приложения от Магазина на Office обаче, които се хостват изцяло или частично онлайн, може да се актуализират от разработчика на съответното приложение по всяко време и може да не изискват Вашето разрешение за извършване на актуализация. Възможно е някои приложения да не са достъпни, докато не приемете актуализацията.

12. Софтуерни лицензи и права за използване. Софтуерът и останалото цифрово съдържание, налично в Магазините, се лицензира, а не се продавана Вас. Приложенията, изтеглени директно от Магазина, са предмет на Стандартните лицензионни условия за приложения (Standard Application License Terms, „SALT“), които можете да намерите на адрес [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x402], освен ако с приложението не са предоставени различни лицензионни условия (приложения, изтеглени от Магазина на Office, не се ръководят от SALT и имат отделни лицензионни условия). Софтуерни лицензи, закупени от Магазина на Microsoft за продажби на дребно, са предмет на лицензионното споразумение, което придружава софтуера, и Вие трябва да приемете лицензионното споразумение при покупка, изтегляне и/или инсталиране на софтуера. Освен това софтуерът и останалото цифрово съдържание, предоставяни чрез Магазина, са предмет на правилата за използване, намиращи се на адрес: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Всяко възпроизвеждане или повторно разпространяване на софтуер или продукти в търговския оборот, което противоречи на съответните лицензионни условия, правила за използване и приложимото законодателство, е изрично забранено и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите рискуват да бъдат съдени в максималната степен по закон.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МАГАЗИНА НА MICROSOFT ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО (КАКТО Е ОПИСАНО В РАЗДЕЛ „ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ“ ПО-ДОЛУ), АКО ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗПЛАТНО КОПИЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОПАКОВАНИЯ СОФТУЕР, ПРЕДИ ДА ГО ОТВОРИТЕ.

ДРУГИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. В допълнение към софтуера и останалите продукти за изтегляне може да Ви се предлагат и други продукти и услуги, налични в Магазина, подчиняващи се на отделни споразумения с краен потребител, условия за използване, условия за услуга или други правила и условия. Ако закупите, изтеглите или използвате тези продукти, може да е необходимо да приемете и тези условия като правила за покупка, изтегляне, инсталиране или използване.

ЗА ВАШЕ УДОБСТВО MICROSOFT МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ КАТО ЧАСТ ОТ МАГАЗИНА ИЛИ УСЛУГИТЕ, В СВОЯ СОФТУЕР ИЛИ В ПРОДУКТИ В ТЪРГОВСКИЯ ОБОРОТ ИНСТРУМЕНТИ И ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И/ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ ПРОДАВАНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. MICROSOFT НЕ ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЧНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТАКИВА ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ, ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ В РАЗДЕЛА „ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДУКТИ“.

Уважавайте правата на интелектуална собственост на другите, когато използвате инструментите и помощните програми, предоставени в Магазина, софтуера или в продуктите в търговския оборот.

13. Кодове за софтуер и изтегляне на съдържание. Определен софтуер и съдържание Ви се предоставят чрез наличието на връзка за изтегляне във Вашия акаунт в Microsoft, свързан с покупката Ви. Както е описано в абзаца по-долу, ние обикновено съхраняваме връзката за изтегляне и свързания цифров ключ за тези покупки във Вашия акаунт в Microsoft за период от три години след датата на покупката, но не поемаме ангажимент да ги съхраняваме за конкретен период от време. Възможно е за продукти с абонамент, които се предоставят чрез връзка за изтегляне, да се прилагат различни условия и правила за съхранение, които можете да прегледате и приемете в момента на абониране.

Вие давате съгласие, че може да отменим или модифицираме нашата програма за съхранение на цифрови ключове по всяко време. Вие също така се съгласявате, че имаме право да спрем да съхраняваме ключове за един или повече продукти по всяко време по каквато и да е причина, включително напр. в края на цикъла на живота на поддръжка на продукта, след който вече няма да можете да осъществявате достъп до връзката за изтегляне или до цифровия ключ. Ако отменим или променим програмата си, така че повече да нямате достъп до връзката за изтегляне или цифровите ключове във Вашия акаунт, ще Ви уведомим поне 90 дни предварително, като използваме информацията за контакт за съответния акаунт в Microsoft.

14. Ценообразуване. Ако разполагаме с Магазин на Microsoft за продажби на дребно във Вашата държава или регион, цените, изборът на продукти и предлаганите промоции може да се различават от тези в онлайн магазина. Microsoft не гарантира, че цените, продуктите или промоциите, предлагани онлайн, ще бъдат налични или признавани в Магазин на Microsoft за продажби на дребно и обратното.

Магазинът не дава гаранция за еднаквост на цените. Ние няма да уеднаквим дадена цена с рекламираната цена, предлагана от други търговци на дребно за същите артикули.

Възможно е да предложим опция за предварителна поръчка на някои продукти преди датата на тяхната наличност. За да научите повече относно правилата ни за предварителни поръчки, посетете нашата страница „Предварителни поръчки“ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0402.

Освен ако не е указано друго, посочените в Магазина цени включват данъци или такси („Данъци“), които може да се начисляват върху поръчката Ви. Посочените в Магазина цени не включват разходите за доставка. Разходите за данъци и доставка (според приложимото) ще се добавят към сумата на Вашата покупка и ще се покажат на страницата за приключване на поръчката. Вие носите цялата отговорност за заплащането на такива Данъци и разходи.

В зависимост от местоположението Ви, някои транзакции може да изискват обръщане в чуждестранна валута или обработка в друга страна. Вашата банка може да начисли допълнителни такси за тези услуги, когато използвате кредитна или дебитна карта. Моля, свържете се с Вашата банка за подробна информация.

15. Избор на автоматично подновяване. При условие че автоматичното подновяване е разрешено във Вашата страна, регион, област или щат, може да изберете автоматично подновяване на продукти или услуги в края на даден фиксиран период на услуга. Ще Ви напомним по имейл преди подновяването на продукт или услуга за нов срок. След като сме Ви напомнили, че сте избрали продуктът или услугата Ви да бъдат автоматично подновявани, може автоматично да ги подновим в края на текущия период на услугата и да Ви таксуваме с актуалната цена за периода, за който са подновени, освен ако не сте избрали да ги отмените, както е описано по-долу. Също така ще Ви напомним, че ще Ви таксуваме за подновяването чрез метода на плащане, избран от Вас към датата на подновяване или по-късно. Ние ще Ви предоставим и инструкции за начина, по който можете да отмените продуктите или услугите. Трябва да отмените услугите преди датата на подновяване, за да избегнете начисляването на такса за подновяването.

16. Правила за връщане на продукти. Настоящите правила за връщане на продукти са предоставени в допълнение на всички правни гаранции или други законни права за връщане на продукти, с които може да разполагате съгласно приложимите закони (вж. раздела „Гаранции за продукти“ по-долу). Според нашите критерии за връщане на продукти след закупуването на продукт, който отговаря на условията, имате право да се откажете от договора за покупка и да изискате възстановяване на сумата без причина в рамките на тридесет (30) календарни дни. Периодът на отказ изтича тридесет (30) календарни дни след доставката.

Ако приложимото законодателство на Вашата страна или регион Ви предоставя по-дълъг период за отказ, ще се прилага този период.

За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни информирате за решението си преди изтичането на периода на оттегляне. Свържете се с нас чрез Продажби и поддръжка https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0402, за да ни уведомите за решението си и за да инициирате процеса на връщане. Също така може да използвате този формуляр за отказ https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x402, но това не е задължително.

Ако упражните правото си на отказ, ние ще възстановим платената от Вас сума за продуктите и тяхната доставка (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от вида на избраната от Вас доставка, различни от най-евтиния метод на стандартна доставка, който предлагаме). По правило възстановяването се извършва към първоначалния метод на плащане. Трябва да ни върнете свързаните продукти без неоправдано забавяне (не по-късно от 14 дни от датата, на която сте изпратили искането за връщане) и за Ваша сметка.

Като условие за връщането, доколкото е разрешено от приложимото законодателство, важат следните изисквания. Всички продукти трябва да бъдат върнати, като за тях е положена съответната грижа (например да не изглеждат износени или повредени и да са в състояние, което ни позволява да ги продадем повторно). Опакованият софтуер и игри трябва да се върнат с непокътнат печат.

Може понякога да удължим правото на период за оттегляне при наличие на празници или други периоди. Ако за конкретен продукт се рекламира по-дълъг период в Магазина, ще важи рекламираният период.

Всички връщания трябва да са придружени от оригиналния документ за приемане или подарък, оригиналната документация, ръководствата с инструкции, регистрация, части и компоненти (включително кабели, контролери и аксесоари), и в опаковката на производителя. При спазване на приложимото законодателство невъзможността за включване на подобни артикули може да предотврати или забави възстановяването на заплатената от Вас сума или замяната, ако това не отговаря на критериите ни за връщане на продукти.

Някои артикули не отговарят на условията за връщане. Освен ако не е указано друго по конкретната оферта за продукт, всички покупки на този вид продукти са окончателни и заплатените суми не подлежат на възстановяване, като за следните нямате право на отказ от покупката:

цифрови приложения, игри, допълнително съдържание на приложения и абонаменти, музика, филми, телевизионни предавания и свързаното с тях съдържание;

карти за услуга/абонамент (напр. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

осребрени цифрови ваучери за подарък;

персонализирани продукти; и

услуги, които са били извършени или използвани.

За подробности относно начина за връщане на продукти, които отговарят на условията за връщане, посетете страницата ни Връщане на продукти и възстановяване на суми https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0402.

17. Плащания към Вас. Ако Ви дължим някаква сума, Вие се съгласявате да ни предоставите точно и навреме информацията, която ни е необходима за извършване на плащането към Вас. С изключение на плащания, извършени съгласно раздел „Правила за връщане на продукти“ по-горе, Вие носите отговорност за всички данъци и такси, които може да възникнат в резултат на това плащане към Вас. Трябва също така да се съобразите с всички други условия, които поставим по отношение на Вашето право на каквото и да е плащане. Ако получите плащане по погрешка, може да го върнем или да изискаме възстановяване на плащането. Вие се съгласявате да ни сътрудничите в усилията да направим това. Може също така да намалим дадено плащане към Вас без предизвестие, за да коригираме надплащане за предходен период.

18. Ваучери за подарък. Ваучерите за подарък, закупени от Магазина на Microsoft за продажби на дребно, се ръководят от Споразумението за ваучери за подарък, което се намира на адрес:

https://www.microsoft.com/en-us/store/b/gift-cards.

Осребряването и използването на други ваучери за подарък на Microsoft се ръководи от Правилата и условията на Microsoft за ваучери за подарък (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Обслужване на клиенти. За данни за контакт относно запитвания, свързани с поддръжката на клиенти, посетете страницата „Продажби и поддръжка“ в Магазина. Ако живеете в Европа и не сте в състояние да разрешите проблема си чрез нашите канали за поддръжка на клиенти, имате възможността да отнесете въпроса до платформата за онлайн решаване на спорове на ЕС на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Като част от подадената информация включете следния имейл адрес за контакт с Microsoft: MSODR@microsoft.com. Моля, имайте предвид, че този имейл адрес е предназначен само за използване с платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове и не представлява точка за контакт във връзка с обща поддръжка или въпроси от общ характер.

20. Рециклиране. Вижте Рециклиране https://www.microsoft.com/bg-bg/store/b/recycling за подробности относно правилата на Microsoft за връщане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) във Вашата юрисдикция.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

21. Промяна на условията. Microsoft може да променя Условията за продажба по всяко време и без предизвестие. Условията за продажба, които са в сила към момента на подаване на поръчката (или за безплатни приложения и игри – към момента на опита за инсталиране на приложението или играта), ще регулират транзакцията за придобиване на продукта от Ваша страна и ще служат като договор за транзакция между нас. Преди следващата Ви транзакция Microsoft може да е променила Условията за продажба без предизвестие. Преглеждайте Условията за продажба при всяко посещение на Магазина. Когато придобивате продукти е препоръчително да запишете или разпечатате копие на Условията за продажба за бъдеща справка.

22. Оторизирано използване; ограничения за възраст. Вие потвърждавате, че сте оторизирани да правите поръчки и да извършвате други законосъобразни действия, изисквани от Вас по настоящите Условия за продажба. За използването на Магазина от Ваша страна, включително за покупки, може да се прилагат ограничения за възрастта.

23. Поверителност и защита на лични данни. Вашата поверителност е важна за нас. За предоставянето и функционирането на Магазина ние използваме определена информация, която събираме от Вас. Прочетете Декларацията за поверителност на Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, тъй като тя описва типовете информация, която събираме от Вас и Вашите устройства („Информация“) и начина, по който използваме Вашата Информация. Декларацията за поверителност също така описва как Microsoft използва комуникацията Ви с други лица, публикации или обратна връзка, изпратена от Вас до Microsoft чрез Магазина, както и файловете, снимките, документите, аудиофайловете, цифровите материали и видеоклиповете, които качвате, съхранявате или споделяте чрез Магазина („Вашето Съдържание“).

24. Показване и цветове на продукта. Microsoft се стреми да показва цветовете и изображенията на продукта точно, но не можем да гарантираме, че цветът, който виждате на екрана на устройството или монитора си, ще отговаря точно на цвета на продукта.

25. Грешки в представянето на Магазина. Работим усилено, за да публикуваме точно информацията, да актуализираме Магазина редовно, и да коригираме грешки, когато бъдат установени такива. Въпреки това всяко съдържание в Магазина може да бъде неправилно или неактуално в даден момент. Запазваме си правото да правим промени в Магазина по всяко време, вкл. на цените на продуктите, спецификациите, офертите и наличността.

26. Прекратяване на използването или достъпа. Microsoft може да прекрати акаунта Ви или използването на Магазина от Ваша страна по всяко време при наличие на основателна причина, включително, но не само нарушаване от Ваша страна на тези Условия за продажба или Правилата на Магазина, или в случай че Магазинът вече не се управлява от Microsoft. Като използвате Магазина, Вие се съгласявате да носите отговорност (в съответствие с тези условия) за всички поръчки, които правите, или такси, възникнали преди това прекратяване. Microsoft може да промени, прекрати или по друг начин временно да преустанови Магазина по всяко време, поради каквато и да е причина и без да Ви уведомява предварително за това. Свържете се с „Продажби и поддръжка“, ако подобна промяна, прекратяване или преустановяване засегнат използването на Услугата или продукта от Ваша страна, или ако това по друг начин наруши поръчката Ви.

27. Гаранции за продукти. Много от продуктите, които са налични в Магазина (включително определени продукти на Microsoft и определени продукти на трети лица), се предоставят с гаранции от производителите. Прегледайте съответните гаранции от производителите, предоставени с тези продукти, за конкретни подробни данни относно разрешаването на проблеми, които се покриват от тези гаранции. За някои продукти ще разполагате с опцията за закупуване на Разширен план за услуги срещу допълнително заплащане. За по-подробна информация вж. конкретните планове.

В допълнение продаваните или предлагани чрез Магазина продукти (включително стоки, услуги и цифрово съдържание), може да се предоставят с права и гаранции, които не могат да бъдат отказвани по закон, като например законната защита на потребителите по отношение на дефектни, повредени или неправилно описани стоки, цифрово съдържание или услуги. Всички търговски гаранции, предлагани от даден производител, доставчик на услуги или разработчик, допълват тези задължителни права на потребителя. Научете повече за Търговските гаранции и Законните права https://www.microsoft.com/bg-bg/store/b/aboutwarranties.

MICROSOFT И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ДИСТРИБУТОРИ, РИСЕЛЪРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ ПО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА.

MICROSOFT НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА ИЛИ АКТУАЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА ОТ МАГАЗИНА ИЛИ УСЛУГИТЕ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ КОМПЮТЪРНИТЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НЕ РАБОТЯТ БЕЗОТКАЗНО И ПОНЯКОГА СА ВЪЗМОЖНИ ПЕРИОДИ НА ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ. MICROSOFT НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО МАГАЗИНА ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТ, НАВРЕМЕНЕН, ЗАЩИТЕН ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, НИТО ЧЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНА ЗАГУБА НА СЪДЪРЖАНИЕ.

28. Ограничение на отговорността. Нищо в това ограничение на отговорността не изключва или ограничава задължителните средства за защита на потребителите, на които имате право в рамките на Вашата територия, нито друга отговорност, която не може да бъде изключена по закон. Същото важи за отговорността на Microsoft, неговите упълномощени представители и/или законни представители в случай на физическо нараняване или смърт, причинени от измама или небрежност от тяхна страна.

a. Microsoft, нейните делегирани агенти и/или законни представители не носят отговорност за непреки щети, включително финансови загуби, като например загуба на печалба, освен ако Microsoft, нейните делегирани агенти и/или законни представители са действали най-малкото небрежно или са извършили умишлено нарушение.

b. Microsoft не носи отговорност за Вашите Материали и съдържание, нито за материали или дейности на потребители. Такова съдържание и дейност не могат да се приписват на Microsoft нито представляват възгледите на Microsoft.

c. Голяма част от предлаганите приложения, услуги и останалото цифрово съдържание в Магазина се предлагат от компании, различни от Microsoft („Съдържание на трети лица“). С изключение на задължителните средства за защита на потребителите, на които имате право по закон във Вашата държава или територия, Microsoft не носи отговорност за Съдържание на трети лица или свързаните с него искове. Вижте раздела „Гаранции за продукти“ по-горе.

d. Microsoft не носи отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията си по настоящите Условия до степента, в която неизпълнението или забавянето се дължат на обстоятелства извън разумния контрол на Microsoft (като например трудови спорове, природни бедствия, война или терористична дейност, злонамерена повреда, аварии или съответствие с изискванията на приложим закон или държавна наредба). Microsoft ще се стреми да сведе до минимум въздействието на всяко от тези събития и да изпълнява задълженията, които не са засегнати от тях.

29. Възлагане. Имаме правото да възлагаме, прехвърляме или по друг начин да се разпореждаме с нашите права и задължения по настоящите Условия за продажба, изцяло или частично, по всяко време и без да Ви уведомяваме предварително за това. Вие нямате право да възлагате или прехвърляте права по настоящите Условия за продажба.

30. Избор на законодателство и място за разрешаване на спорове. Ако живеете (или ако сте фирма и седалището Ви е) в Европа, законите на щата Вашингтон, САЩ, са приложими за всички искове, свързани с безплатни Услуги и безплатно придобити от Магазина продукти, без да се нарушават задължителните законови разпоредби, приложими в страната, където е обичайното Ви местожителство. Законите на страната, в която е обичайното Ви местожителство, ръководят всички искове, свързани с платени покупки от Магазините и платени Услуги. По отношение на юрисдикцията Вие и Microsoft се съгласявате да изберете съдилищата на страната, в която е обичайното Ви местожителство, за всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия за продажба, или като алтернатива може да изберете компетентния съд във Вашингтон, САЩ.

31. Известия.

a. Известия и процедура за отправяне на претенции за нарушение на интелектуална собственост. Microsoft уважава правата на интелектуална собственост на трети лица. Ако искате да изпратите известие за нарушаване на интелектуална собственост, включително претенции за нарушаване на авторски права, използвайте нашите процедури за изпращане на известия за нарушения (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ПРОЦЕДУРА, НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР. Microsoft използва процедурата, предвидена в чл. 17, раздел 512 от Кодекса на САЩ, когато отговаря на известия за нарушаване на авторски права.При подходящи обстоятелства Microsoft има също така правото да забрани или прекрати акаунтите на потребители на услуги на Microsoft, които може да бъдат повторни нарушители.

b. Обозначения за авторско право и търговски марки. Цялото съдържание на Магазина и Услугите е защитено с авторски права на © 2016 Microsoft Corporation и/или нейните доставчици, и трети лица, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Всички права запазени. Ние или нашите доставчици и трети лица притежаваме правото на собственост, авторското право и останалите права на интелектуална собственост по отношение на Магазина, Услугите и съдържанието. Microsoft и имената, емблемите и иконите на всички продукти и услуги на Microsoft може да са или търговски марки, или регистрирани такива на Microsoft в САЩ, Канада и/или др. държави.

Списък на търговските марки на Microsoft може да се намери на адрес: https://www.microsoft.com/trademarks. Имената на действителни фирми и продукти може да са търговски марки на съответните им собственици. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящите Условия за продажба, са запазени.

32. Предупреждение за безопасност. За избягване на евентуално нараняване, дискомфорт или напрягане на очите, трябва да правите редовни почивки от използването на игри или други приложения, особено ако чувствате болка или умора вследствие на използването им. Ако изпитвате дискомфорт, направете почивка. Дискомфортът може да включва усещане за гадене, морска болест, световъртеж, дезориентация, главоболие, умора, напрежение или сухота в очите. Използването на приложения може да отвлече вниманието Ви и да ограничи видимостта към заобикалящата Ви среда. Избягвайте опасности, свързвани с подхлъзване, стълби, ниски тавани, чупливи или ценни предмети, които могат да бъдат повредени. Много малък процент от хората може да получат пристъпи при излагане на определени визуални изображения като мигащи светлини или шарки, които могат да се появяват в приложенията. Дори и хора без предишни данни за пристъпи може да имат недиагностицирано състояние, което да доведе до такива пристъпи. Симптомите може да включват световъртеж, променено зрение, потрепване, изтръпване или треперене на крайниците, дезориентация, объркване, загуба на съзнание или конвулсии. Незабавно спрете използването и се консултирайте с лекар, ако усетите някой от тези симптоми, или се консултирайте с лекар, преди да използвате приложенията, ако сте изпитвали симптоми, свързвани с пристъпи. Родителите трябва да наблюдават децата си при използването на приложения за проявление на такива симптоми