Актуализация
Инсталирайте тази актуализация, за да разрешите проблеми в Windows.
Актуализация
Инсталирайте тази актуализация, за да разрешите проблеми в Windows.
Поправка за защита
Windows 8.1 Update е кумулативен набор от актуализации за защитата, критични актуализации и актуализации.
Актуализация
Актуализацията на платформата за Windows 7 предоставя подобрени функции и производителност на Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1.
Актуализация
Инсталирайте тази актуализация, за да разрешите проблеми в Windows.
Приложение
Програмата „Работен плот на Power BI“ е създаден специално за анализаторите. Тя съчетава най-съвременни интерактивни визуализации с водещи в тази сфера вградени заявки за данни и моделиране. Създавайте и публикувайте вашите отчети в Power BI. „Работен пло...
Актуализация
Открит е проблем със сигурността при софтуерен продукт на Microsoft, който би могъл да засегне системата ви.
Актуализация
Инсталирайте тази актуализация, за да разрешите проблеми в Windows.
Поправка за защита
Windows 8.1 Update е кумулативен набор от актуализации за защитата, критични актуализации и актуализации.
Актуализация
Инсталирайте тази актуализация, за да разрешите проблеми в Windows.