Office

Excel Viewer

Промяна на езика:
Отваряйте, преглеждайте и отпечатвайте работни книги на Excel, дори да нямате инсталиран Excel. Тази програма за изтегляне заменя Excel Viewer 97 и всички предишни версии на Excel Viewer.
 • Версия:

  1

  Име на файла:

  ExcelViewer.exe

  Дата на публикуване:

  11.12.2008 г.

  Размер на файла:

  51.2 MB

   С Excel Viewer можете да отваряте, разглеждате и отпечатвате работни книги на Excel, дори да нямате инсталиран Excel. Можете също да копирате данни от Excel Viewer в друга програма. Не можете обаче да редактирате данните, да записвате работна книга или да създавате нова работна книга. Тази програма за изтегляне заменя Excel Viewer 97 и всички предишни версии на Excel Viewer.

   Ако работната книга, която искате да видите е съхранена в Windows Live SkyDrive не трябва да изтегляте програма за разглеждане. SkyDrive включва уеб приложение на Excel, което ви позволява да отваряте работната книга във вашия уеб браузър. Ако имате разрешение, можете дори да промените работната книга във вашия браузър. Лесен начин за съхранение и споделяне на работна книга в SkyDrive е да изпратите връзка в Hotmail. Влезте в Hotmail, започнете ново съобщение за ел.поща и след това щракнете върху Office Docs, за да качите работната книга. В съобщението е включена връзка към работната книга и като щракнете на връзката, работната книга се отваря в браузъра. За повече информация относно уеб приложението на Excel, вижте Въведение в уеб приложението на Excel.
 • Поддържани операционни системи:

  Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP

    Windows 7; Windows Server 2008

   • Този файл за изтегляне се отнася за следните приложения от Office:

    • Microsoft Excel 2010
    • Microsoft Office Excel 2007
    • Microsoft Office Excel 2003
    • Microsoft Excel 2002
    • Microsoft Excel 2000
    • Microsoft Excel 97
   Забележки:
   • Excel Viewer е наличен само като 32-битово приложение. Не съществува 64-битова версия на Excel Viewer. 32-битовата версия на Excel Viewer може да се ползва на 64-битови версии на Windows.

  • За да инсталирате изтегления файл:
   1. Изтеглете файла с натискане на бутона Download (Изтегли) (отгоре) и го запишете на твърдия диск.
   2. Щракнете два пъти върху програмния файл ExcelViewer.exe на вашия твърд диск, за да стартирате програмата за инсталиране.
   3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

   Инструкции за използване:

   След като инсталирате изтегления файл, отворете някой файл в Excel Viewer:
   1. От менюто File (Файл) щракнете върху Open (Отваряне).
   2. В списъка Look in (Търси в) щракнете върху устройството, папката или мястото в интернет, което съдържа файла, който желаете да отворите.
   3. В списъка с папки намерете файла или намерете и отворете папката, която съдържа файла.
   4. Щракнете върху файла и след това щракнете върху Open (Отваряне).

   За да изтриете изтегления файл:

   За да премахнете изтегления файл, изтрийте файла ExcelViewer.exe.

   1. От менюто Start (Старт) посочете Settings (Настройки) и след това щракнете върху Control Panel (Контролен панел).
   2. Щракнете два пъти върху Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми).
   3. В списъка с текущо инсталирани програми изберете Microsoft Office Excel Viewer и след това щракнете върху Remove (Изтриване) или Add/Remove (Добавяне/изтриване). Ако се появи диалогов прозорец, следвайте инструкциите за премахване на програмата.
   4. Щракнете върху Yes (Да) или OK, за да потвърдите, че искате да премахнете програмата.


   Поддържани формати на файлове
   Можете да отваряте само файлове на Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm и .xlw). Въпреки, че можете да отворите файлове с активирани макроси (.xlsm, .xltm и .xlm), няма да можете да стартирате макросите.

   Функции от 2010 г. като "sparklines" и "slicers" няма да се покажат или ще се появят съобщения, че не могат да се покажат. Ако трябва да прегледате тези функции, използвайте уеб приложение на Microsoft Excel налично в SkyDrive.

Популярни изтегляния

Вашите резултати се зареждат, моля, изчакайте...

Безплатни актуализации за компютри

 • Поправки за защита
 • Актуализации на софтуер
 • Сервизни пакети
 • Драйвери за хардуер