6 червени флага за внимание относно защитата при търсене на идеалното решение за съхранение в облака

Дълго време облакът се смяташе за “вълната на бъдещето”. Бъдещето обаче вече дойде. Едно отлично решение за съхранение в облака не само дава на вашите служители достъп до файлове по всяко време и от всяко място – то също така опростява синхронизирането на файлове, работата в движение и споделянето и съавторството на документи. Над 50% от организациите обаче смятат, че съхранението в облака е най-рисковата категория приложения в облака.

Най-важната причина за това? Заплахите за защитата. Въпреки всички данни, които показват, че облакът е точно толкова или дори по-сигурен от локално място за съхранение, защитата остава най-голямата пречка за възприемане на облака, според Cloud Security Alliance. Ето защо защитата в облака е един от най-важните грижи за доставчиците – и това обяснява защо те харчат толкова много средства, за да гарантират, че техните продукти са защитени. В действителност до 2019 г. глобалният пазар за защита на облака ще е стигнал до около 8,71 милиарда долара.

Все пак, не всички доставчици на място за съхранение в облака са еднакви, особено когато става въпрос за защита. Макар да е важно да направите “добра сделка” с вашето решение за корпоративен облак, по-важното е да бъде гарантирана защитата на данните. Когато проучвате доставчици на място за съхранение в облака, бъдете нащрек за тези, маркирани със следните флагове за опасност – и ги избягвайте като чума:

  • Няма солидна репутация – в този бизнес, подобно на много други, репутацията е от изключително значение. Ако неизвестна фирма предлага страхотна цена, трябва да проучите препоръките, последните престои, опита, обхвата на услугите и т.н., преди да подпишете договор. Помнете също, че една по-малка фирма може да не притежава капацитета да управлява обемите данни, с които работите, да не може да обърне на вашата организация вниманието, от което се нуждаете, или дори да не е ясно дали ще бъде в бизнеса след пет години.

Дайте начален тласък на своя бизнес с бърз курс в Microsoft 365

Дайте възможност на екипа си да бъде продуктивен с всеки ден от почти всяко място с Microsoft 365. 

Научете повече
  • Сайтът не използва HTTPS – За правилната защита е важно сайтът да използва протокола HTTPS, тъй като това осигурява защитата на всякакви искания за лични данни – например формуляри. Освен това сайтове, които не са шифровани чрез HTTPS, позволяват лесно прехващане на идентификационни данни за влизане. Ако вашите идентификационни данни за влизане бъдат открити, хакерите могат да осъществят достъп до файловете ви, да откраднат вашите данни и да нанесат много вътрешни щети.

  • Липсват други протоколи за защита – Всеки приличен доставчик на корпоративно място за съхранение в облака би предложил някои допълнителни протоколи, включително такива за шифроване, което гарантира, че единствените лица, които имат право на достъп до данните на вашата фирма, са тези с необходимите идентификационни данни за влизане. Налага се да използвате високо ниво на шифроване, така че вашите данни да не могат да бъде компрометирани от любопитни очи, дори ако доставчикът на място за съхранение в облака бъде подведен под съдебна отговорност.

  • Неубедителна декларация за поверителност– Когато сравнявате доставчици на онлайн място за съхранение в облака, си задайте въпроса: “Колко решени са те да защитават моите данни?”. Намерете услуга с ясна декларация за поверителност – такава, която не позволява на тази услуга да се рови из файловете ви. Някои са по-строги от други. Решете какво е приемливо за нуждите на вашата организация и бъдете мъдри в избора си.

  • Не се споменава за стандарти за съответствие – Спазването на стандарти за съответствие и притежаването на отраслови сертификати демонстрира възможностите на доставчика и представляват доказателство за надеждна защита. Преглеждането на тези сертификати и отговарянето на стандартите е обективен начин за сравняване на доставчиците. Сред стандартите за съответствие са ISO 27001, HIPAA, FERPA, FISMA, SSAE 16, PMI и др.

  • Мъгляви споразумения за услуги – Споразуменията за услуги с доставчик на място за съхранение в облака трябва да бъдат достатъчно прозрачни, за да виждате наистина какво получавате. Един доставчик трябва да поема ясни ангажименти за това, какви механизми за защита използва, къде физически се съхраняват данните и кой управлява основополагащата технология. Как може да се доверите на доставчиците да защитават вашите данни, ако те няма да ви кажат как смятат да правят това?

Няма такова решение за съхранение в облака, което да бъде подходящо за всички случаи. Всяка организация има различни нужди и тези нужди трябва да са отразени във вашия избор на доставчик на корпоративни облачни услуги. Каквото и да бъде вашето решение и който и да бъде вашият доставчик обаче, защитата трябва да остане на първо място във вашите съображения.

<!–

Related content

  • Learn how the new Office enables teams to collaborate better than ever.
  • Sync, send and receive: Why cloud-based email and storage make sense for your business white paper.
  • For more information about moving to the cloud check out our e-book: “Myths About Moving to the Cloud.”

–>

Първи стъпки с Microsoft 365

Това е Office, който познавате, плюс инструментите, които да ви помагат да работите по-добре заедно, така че да можете да свършите повече работа – по всяко време и от всяко място.

Купете сега

"Бизнес прозрения и идеи" не представлява професионален данъчен или финансов консултант. Трябва да се свържете със собствения си данъчен или финансов специалист, за да обсъдите ситуацията си.